Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Poliittisen johtamisen uudistaminen osana toimintamallin muutosta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Poliittisen johtamisen uudistaminen osana toimintamallin muutosta"— Esityksen transkriptio:

1 Poliittisen johtamisen uudistaminen osana toimintamallin muutosta
Toimintamallin uudistus Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Turussa Tampere strategiapäällikkö Kari Hakari Tampereen kaupunki

2 Toimintamallin uudistuksen tavoitteet
Poliittisen päätöksenteon vahvistaminen valtuuston strategisen ohjausvallan kasvattaminen luottamushenkilöpäätöksenteon vahvistaminen poliittisen johtamisen ja virkamiesjohtamisen työnjaon selkeyttäminen tilaajan ja tuottajan tehtävien eriyttäminen Palvelutuotannon tehostaminen prosessiajattelun toteuttaminen - poikkihallinnollisuus keskittyminen ydintehtäviin vaihtoehtoisten tuotantotapojen etsiminen Strategisen johtamisen vahvistaminen konsernijohtamisen uudistaminen omistajaohjauksen varmistaminen

3 Uudistuksen lyhyt historia
Kaupunginvaltuuston päätös kaupunkistrategiasta Kaupunginhallituksen päätös kaupunkistrategian täytäntöönpanohankkeesta (toimintamallin uudistuksesta) Kaupunginvaltuuston päätös uudistuksen periaatteista Kaupunginvaltuuston päätös siirtymisestä pormestarimalliin Kaupunginhallituksen päätös uudistuksen jatkamisen periaatteista ja aikataulusta Kaupunginvaltuuston päätös yhdyskuntapalveluiden sekä perusopetuksen ja päivähoidon uusista toimintamalleista (pilotit) Kaupunginvaltuuston päätös toimintamallin kokonaisuudistuksesta

4 Tampereen uusi toimintamalli 2007-
Tampereen kaupungin johtoon valitaan luottamushenkilöinä toimivat pormestari ja neljä apulaispormestaria Kaupunki siirtyy tilaaja – tuottaja-malliin kaikissa toiminnoissaan Tilaamisesta vastaavien lautakuntien rakenne uudistetaan prosessiperusteisesti Konsernihallintoon muodostetaan tilaajayksikkö, jonka tehtävänä on avustaa tilaajalautakuntia palveluiden tilaajatehtävissä Tuotanto-organisaatiot uudistetaan vastaamaan uutta toimintamallia Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi otetaan käyttöön alueelliset palvelufoorumit

5 Organisaatiorakenne 2007-
Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen jaostot Kaupunginhallitus Keskusvaali- lautakunta Suunnittelu- jaosto Henkilöstö- jaosto pormestari Tilaajalautakunnat Konsernihallinto Lasten ja nuorten palvelut Osaamis- ja elinkeino- palvelut Elämänlaatu- ja sivistys- palvelut Toimintakykyä ja terveyttä edistävät palvelut Ikäihmisten palvelut Yhdyskunta- palvelut Hallinto ja henkilöstö Talous ja strategia Liiketoiminta ja rahoitus apulaispormestarit (4 kpl) johtaja johtaja johtaja Lautakuntia avustava tilaajaorganisaatio tilaajatiimit Ulkoiset liikelaitokset Sisäiset liikelaitokset Hyvinvointipalvelut Yhdyskunta- tuotanto Palvelukeskukset Sähkölaitos (johtokunta) Tilakeskus (johtokunta) Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut katu- ja vihertuotanto suunnittelupalvelut mittaus-, kartta- ja geotekniikkapalvelut muu tuotanto Taloushallinto Liikennelaitos (jk) Tietotekniikka- keskus (jk) Hallintopalvelut Tampere Vesi (jk) Auto- ja kone- keskus (jk) Lähipalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito päivähoito ja perusopetus Toisen asteen koulutus TAMK Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Työterveyshuolto (jk) Tampereen Ateria (jk) Logistiikka- keskus (jk) Aluepelastuslaitos jk jk jk jk jk hall jk johtokunta Kehittämisyksikkö

6 Muutokset poliittisessa johtamisessa
Pormestarijärjestelmään siirtyminen pormestari neljä apulaispormestaria Tilaaja – tuottaja-mallin vaikutukset poliittiseen johtamiseen tilaajalautakunnat tuotannon johtokunnat Suoran demokratian lisääminen palvelufoorumit

7 Pormestarimallin taustalla
Tarve valtuuston poliittisen vallan vahvistamiseen ja poliittisen ohjauksen selkeyttämiseen Tarve järjestää kunnan johtamisjärjestelmä sellaiseksi, että kunnan keskeisin johtotehtävä on nykyistä selkeämmin poliittisessa kontrollissa ja sille vastuullinen Tarve tunnustaa, että kunnalla on normatiivisin valtuuksin ja vastuin varustettu poliittinen johtaja, jonka kautta toteutuu edustuksellisen demokratian edellyttämä vastuunjako läpi koko organisaation  Pormestarimallin käyttöönotto tarjoaa nykyistä paremmat puitteet luottamushenkilöjohtamisen ja virkamiesjohtamisen yhteensovittamiselle ja päätöksenteon demokraattiselle ohjaamiselle.

8 Tamperelainen pormestarimalli
päätoiminen luottamushenkilö valtuusto valitsee valtuustokaudeksi (ensimmäinen kausi ) valitaan valtuutetuista vastuullinen valtuustolle valtuusto voi erottaa yksinkertaisella enemmistöllä luottamuksen mentyä kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja esittelijä rinnalla ei toimi kaupunginjohtajaa, muina esittelijöinä toimivat konsernihallinnon johtajat johtaa sekä tilaaja- että tuottajaorganisaatioita

9 Tamperelainen pormestarimalli
Apulaispormestarit (4 kpl) päätoimisia luottamushenkilöitä valtuusto valitsee valtuustokaudeksi (ensimmäinen kausi ) valitaan valtuutetuista vastuullinen valtuustolle valtuusto voi erottaa yksinkertaisella enemmistöllä luottamuksen mentyä asiakasprosessien perusteella muodostettujen lautakuntien puheenjohtajia vastaavat 1-2 ydinprosessista eivät ole organisaatioiden johtajia lautakuntia palvelevaa tilaajaorganisaatioita johtaa virkamies

10 Esittelijät kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa
Kaupunginhallitus Pormestari esittelee seutu- ja kaupunkistrategian, talousarvion sekä kuntademokratiaan liittyvät asiat sekä muut asiat, jotka eivät kuulu konsernihallinnon johtajan esiteltäviksi Muissa asioissa kaupunginhallitus voi määrätä pormestarin esityksestä muun esittelijän Konsernihallinnon johtajat esittelevät toimivaltaansa kuuluvat asiat Pormestari voi ottaa esiteltäväkseen muun esittelijän esiteltäväksi kuuluvan asiat Lautakunnat Tilaajapäälliköt esittelevät oman toimialansa asiat Apulaispormestarit voivat ottaa lautakunnassa asian esiteltäväkseen

11 Tilaaja – tuottaja-mallin vaikutukset poliittiseen johtamiseen
Tilaajalautakunnat Tilaajalautakunnat määrittävät tarjottavat palvelut, valitsevat palvelun tuottajat, rahoittavat palvelutuotannon sekä arvioivat tuotantojärjestelmän toimivuutta Lautakuntarakenne perustuu prosessiajatteluun asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet lähtökohtana ikäryhmäjako lapset ja nuoret – ikäihmiset, muut hyvinvointipalvelut jaettu kolmeen ydinprosessiin yhdyskuntapalvelut erikseen Lautakuntien puheenjohtajana on päätoiminen apulaispormestari Tilaajalautakunnan jäsenet ovat kaikki valtuutettuja (tai varavaltuutettuja) Lautakunnat vastaavat myös tarvittavasta viranomaistoiminnasta

12 Tilaaja – tuottaja-mallin vaikutukset poliittiseen johtamiseen
Tuotannon johtokunnat tuottajajohtokunnat vastaavat palvelutuotannosta, sen tehokkuudesta ja tuotannon laadusta tehtävä lähellä liikeyrityksen hallituksen jäsenen tehtävää johtokuntarakenne perustuu tuotannon linjaorganisaatioihin johtokunnan jäsenet ovat pääosin muita kuin valtuutettuja Tampereella keskusteltu paljon johtokuntien jäsenten asiantuntemus-vaatimuksesta toimialan osaaminen liiketaloudellinen osaaminen

13 Tilaaja – tuottajan roolit sekä konserniohjaus
Kaupunginhallitus Konsernihallinto Konserniohjaus Tilaaja Tuottaja SOPIMUS ohjaa järjestelmää määrittää tarjottavat palvelut hyväksyy palvelun tuottajat kilpailuttaa, päättää hankinnasta rahoittaa järjestelmän (budjetti) valvoo järjestelmää - vastaa tuotanto-organisaatiosta kehittää palvelutuotantoa kehittää osaamista ja laatua rahoittaa toimintansa myynnillä kilpailee markkinoilla huolehtii asiakassuhteista

14 Toimintamallin uudistuksen kokonaisuus
Uudistuksen eri osatekijät nähtävä kokonaisuutena pormestarimalli <=> prosessiajattelu <=> tilaaja – tuottaja-malli Tilaaja - tuottaja-malli on väline, ei itsetarkoitus se uudistaa poliittisen ohjauksen se tuo ”tuotteen” eli asiakkaan saaman palvelun näkyvämmäksi (hinta-laatu) se mahdollistaa tuotanto-organisaatioiden uudistamisen se mahdollistaa palveluiden vaihtoehtoiset tuotantotavat se mahdollistaa uudenlaisen johtamisen Uudistus etenee vaiheittain usean vuoden ajan vielä ei pystytä sanomaan, mihin lopulta ”päädytään”

15 Mikä siis muuttuu? poliittinen johtamisjärjestelmä ohjausjärjestelmä
hierarkkisesta ohjauksesta sopimusohjaukseen lautakuntarakenne toimialarakenne palveluiden tuotanto-organisaatiot Rakenteessa muuttuu siis periaatteessa kaikki, mutta… Rakenteelliset uudistukset toimivat vain mahdollistajana. Todellinen muutos edellyttää muutosta ihmisissä. Tarvitaan: avoimuutta henkilöstön mukaan ottamista koulutusta uudenlaista johtamista

16 Kiitos! Lisätietoja: Kari Hakari kari.hakari@tampere.fi 050-5902197


Lataa ppt "Poliittisen johtamisen uudistaminen osana toimintamallin muutosta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google