Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kulttuuri ja taide työyhteisöjen tukena — mitä vaikutuksia?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kulttuuri ja taide työyhteisöjen tukena — mitä vaikutuksia?"— Esityksen transkriptio:

1 Kulttuuri ja taide työyhteisöjen tukena — mitä vaikutuksia?
Työyhteisöt ja -organisaatiot -osaamiskeskus Työyhteisöpalvelut Anna Laaksonen ja Saija Koskensalmi

2 Työterveyslaitos - Terveen työelämän edistäjä
Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää tutkimuksen, tiedonvälityksen, koulutuksen ja palveluiden avulla Hyvinvointia työstä Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

3 Terveen organisaation peruselementit
Selkeä organisaation perustehtävä Työntekoa palveleva johtaminen Selkeät töiden järjestelyt Yhteiset pelisäännöt Avoin vuorovaikutus Toiminnan jatkuva arviointi organisaatio Mallin taustana käytetty esim. Weisebord, Beckhard, Barret, Cary, Cooper & Cartwright, Miles, Rosen, Lindström Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

4 Parempi Työyhteisö (ParTy)® -kyselyn tausta
ParTy on luotettava kyselymenetelmä: perustuu työstressiä ja organisaatiokäyttäytymistä selittäviin teorioihin sekä Terve Organisaatio –malliin kehitetty organisaatioiden kehittämiseen soveltuvaksi työkaluksi yhdessä asiakkaiden kanssa kysymykset on valittu niin, että ne ovat tutkitusti yhteydessä henkilöstön hyvinvointiin, työyhteisön toimivuuteen ja muutosvalmiuteen ParTy soveltuu työyhteisön kehittämisen apuvälineeksi, työyhteisön kehityksen ennakoitiin ja kehittämistyön tuloksellisuuden arviointiin. Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

5 Työhyvinvoinnin arviointi työyhteisöissä
Työhyvinvointia kulttuurista -hankkeeseen osallistuneissa kolmessa työyhteisössä arvioitiin kulttuuritoiminnan vaikutuksia työhyvinvointiin. Alkumittaus kevättalvella 2010 Loppumittaus syksyllä 2010 Mahdollinen seurantamittaus noin puoli vuotta hankkeen päättymisen jälkeen Raportoinnissa vaikutuksia arvioitu koko hankkeen tasolla sekä erikseen jokaisessa työyhteisössä Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

6 Parempi Työyhteisö® -kyselyn sisältö
Kyselyn perusosa sisältää 39 kysymystä sekä yhden avokysymyksen. Kysymykset liittyvät tutkitusti hyvän työyhteisön toimivuuden osatekijöihin. Työryhmän toimivuus ja kehittämisaktiivisuus Työn kuormitustekijät Työryhmien välinen yhteistyö Esimiestyö Johdon toiminta Tehtävät ja tavoitteet Työn sisältö Lisäteemat ja organisaation omat kysymykset Työn ilo Työstressi Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

7 Hankkeen omat kysymysteemat
Taustalla tutkimus kulttuuritoiminnan myönteisistä vaikutuksista. Alkumittauksessa Työkyky Yhteisöllisyys (työyhteisö- / alaistaidot) Luottamus Luovuus Avokysymys työpaikan sosiaalisista suhteista Loppumittauksessa lisäksi Hankkeen vaikutukset – hyödyt, muutokset Työntekijöiden oma panos hankkeen toiminnoissa Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

8 Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / / 6.4.2017

9 Osallistujien kokemuksia hankkeesta
Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

10 Myönteistä vaikutusta nähtävissä
Kuvaile, miten hankkeen aikainen taide- ja kulttuuritoiminta on vaikuttanut työyhteisösi ilmapiiriin. Myönteistä vaikutusta nähtävissä Hieno homma! Hanke on tuonut uutta piristynyttä ilmettä työyhteisöön. Yhdessä tekemistä yritetään muutenkin hankkeen ulkopuolisella ajalla. Lähentymistä tapahtunut yhteisen toiminnan myötä. On ollut tauoilla ainakin puheenaiheita, muutakin kuin työasiat. Oman ryhmän toiminta on ollut erittäin intensiivistä ja keskustelua on virinnyt myös töissä. Eli positiivisesti on vaikuttanut. Positiivinen kuva jäänyt projektista! Uskon, että jotain hyvää on tapahtunut. Työyhteisömme on parantanut ilmapiiriään. Enemmän naurua. Yhtenäistänyt työyhteisön toimimaan tiiviimmin ja rohkeammin yhdessä. Yhteenkuuluvuuden tunne ja yhteishenki on parantunut. Iloisuus ja pirteys on palannut työyhteisöön. Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

11 Ei merkittävää vaikutusta
Kuvaile, miten hankkeen aikainen taide- ja kulttuuritoiminta on vaikuttanut työyhteisösi ilmapiiriin Ei merkittävää vaikutusta Vaikea sanoa, kun aikaa on kulunut niin vähän. Hanke olisi voinut vaikuttaa, mutta lähtökohta oli huono: hankkeesta ei oltu puhuttu ennen ensimmäistä kontaktia mitään ja hankkeen pakollisuus ei tullut esille. Hetkittäistä yhteistä suunnittelua, ei "siirtovaikutusta". Ihan kiva juttu, mutta en osaa sanoa, miten paljon tämä vaikuttaa pidemmällä aikavälillä. Erittäin vähän! Johtuu työyhteisön vaihtumisesta! Harmi, että kaikki eivät osallistuneet toimintaan. Aktiivisesti toiminnassa mukana olleiden henkilöiden välillä yhteistyö on selvästi tiivistynyt, kun taas osa henkilöstöstä on selvästi jättäytynyt tarkoituksellisesti ulos ko. projektista ja yhteistyö muuten on pysynyt ennallaan. En ole huomannut ilmapiirin muuttuneen. Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

12 Yhteisöllisyys Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

13 Yhteisöllisyys Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

14 Luottamus työyhteisössä
Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

15 Luovuus työyhteisössä
Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

16 Hankkeen vaikutuksia ParTyn osa-alueisiin: Vihreä kuvaa myönteistä muutosta
kuormitustekijät Työn hallinta Työstressi Työryhmän toimivuus Tehtävät ja tavoitteet Työn ilo Työryhmän kehittämisaktiivisuus Johdon toiminta Työryhmien välinen yhteistyö Hankkeen omat kysymykset Esimiestyö Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

17 Työryhmän toimivuus Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus
Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

19 Työryhmien välinen yhteistyö
Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

20 Esimiehen toiminta Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

21 Johdon toiminta Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

22 Parempi Työyhteisö® -Avainluvut
Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /

23 KIITOS! Anna Laaksonen, 030 474 2680 Saija Koskensalmi, 030 474 2716
Parempi Työyhteisö® -kysely/ TTL / Työyhteisöt ja -organisaatiot / Työyhteisöpalvelut / /


Lataa ppt "Kulttuuri ja taide työyhteisöjen tukena — mitä vaikutuksia?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google