Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TKI- päivät AMK tutkimuksen tulevaisuus 2015-2020 *Muuttumaton (jatkuvan) kasvun skenario *Katastrofiskenario *Paluu menneisyyteen skenario *Muutos-skenario.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TKI- päivät AMK tutkimuksen tulevaisuus 2015-2020 *Muuttumaton (jatkuvan) kasvun skenario *Katastrofiskenario *Paluu menneisyyteen skenario *Muutos-skenario."— Esityksen transkriptio:

1 TKI- päivät AMK tutkimuksen tulevaisuus 2015-2020 *Muuttumaton (jatkuvan) kasvun skenario *Katastrofiskenario *Paluu menneisyyteen skenario *Muutos-skenario

2 Tulevaisuustyöpaja Tarkoitus on kehittää osanottajien käsitystä siitä, millaisia haasteita tutkimustoiminnassa ammattikorkeakouluissa voidaan kohdata seuraavan 5-10 v aikana – yksittäisen toimijan (osallistuva tutkija/opettaja/projektihlö) – organisaation (amkit) – yhteiskunnan kannalta Työpajassa pyritään selvittämään millaisia kykyjä, resursseja ja mahdollisuuksia on käytettävissä tulevaisuuden tekemiseksi ja muokkaamiseksi toivottuun suuntaan Työpajoissa itseymmärrys ja usko omiin mahdollisuuksiin vahvistuu Työpajassa haasteet ja tulvaisuus saatetaan yhteen

3 Tulevaisuustaulukko Tarkoitus on kehittää osanottajien käsitystä siitä, millaisia haasteita tutkimustoiminnassa ammattikorkeakouluissa voidaan kohdata seuraavan 5-10 v aikana. Näkökulma voi olla yksittäisen toimijan (osallistuva tutkija/opettaja/projektihlö), organisaation (amkit) yhteiskunnan. Ryhmä 2 Aluevaikutus näkökulma Muuttumaton, jatkuva kasvu KatastrofiPaluu menneeseen Muutos Alueen teollisuus, (vaihtoehtoja..) -Palveluiden korostuminen -Tutkimusohjel mat -TKI-strategiat -Ketteryys -Muuntokoulut us -Painoalojen korjaaminen -Privaattisektori takaisin, valtio- omisteinen teollisuus pois -Teollisuus muuttuu aineettomaksi -Teollisuuden käsite? -KV-haaste, amkeilla etäpisteitä YrittäjyysRiittämätöntä toimintaa tällä hetkellä -Ei reagoida tulevaisuuden haasteisiin -Ei rahaa korkeakouluille -Ei opiskelijoita -Amkeilla ei omaa yrittäjyysasenn etta - Opetetaan teorioita -Ei kaksisuuntaista vuorovaikutusta -Vastattava yrittäjyyden uusiin muotoihin - Ketterä toimintatapa Julkinen ja kolmas sektori Resurssit ja odotukset kasvavat  tutkimusohjelm at laadittava, kysyntä ja siihen vastaaminen, prosessien kehittäminen, Rakenteiden ja järjestelmien uudistaminen Resurssit ja rahoitus vaikeutuvat,  Innovaatiot kehiin, painetta politiikoille Lakisääteiset hoidetaan, kehitys pysähtyy.  AMKit työvoiman tuottajaksi ja henkilöstön kouluttajiksi. Yliopistoyhteist yötä tiivistettävä  Rahoitusmäärä ykset ja – instrumentit muututtava, huomio kestävään kehitykseen, proaktiivinen ja preventiviinen toiminta Opetus/TKI-Enemmän Tekes-hankkeita - Tartutaan ja vastataan ongelmiin/tarp eisiin (työttömyys) -Laumaindividu alismi vs. oppiva autonomia (koulutusohjel mien tilalle moduuleita…) -Ei tunnisteta alueen tarpeita, - Ikärakenne muuttuu -Aivovienti -Muualla tehdään parempaa tutkimusta - Korkea työttömyys - Amkit vain koulutusorganis aatioita, yliopistot tekevät myös soveltavaa tutkimusta Keskitytään alueella oleelliseen, tuottaa uusia käytäntöjä ja tietoa toimialalle; tiedonlevitys onnistuu. Tutkimus amkeissa -Tutkimus tukee aluekehitystä ja varmistaa kansallisen kilpailukyvyn -Tutkimus kohdentuu globaalien ongelmien ratkaisemiseen -Aluevaikuttavu utta tuottavia metodeja käytetään osaavasti -Laadulliset ja määrälliset vaikuttavuusmit tarit on kehitetty -- tutkimusta tehdään kumppanuuspe riaatteella -Käperrytään etsimään omaa etua -Poliittinen ilmasto muuttuu kansallisia etuja ajavaksi -Amkit eivät kykene kehittämään omaa tutkimustoimin taa -- duaalimallista luopuminen- Amkeista ammattikouluja - Duaalimalli yhteistyömalliks i - Yliopistot ja amkit löytävät keskinäistä lisäarvoa tuottavan yhteistyön

4 1. Kansainvälisyys2. Aluevaikutus3. Opetus&TKI4. Tutkimusmenetel- mät - Korkeakoulukenttä- pk- sektori, palvelualat -Opetuksen sisään Vs. Opetus TKIssä -Uudet kehittyvät menetelmät Vs. tutkimustraditiot - Yhdessä vahvempia vai vahvat syö hitaat ja pienet -Muut alueen tutkimuslaitokset -Osaaminen?- Uskallus muuttaa traditiota ja ottaa tilaa -Monikulttuuriosaam inen Vs. tutkimusosaaminen - Kuka johtaa?Kuka rahoittaa ja mitä? Koulutusta, mutta mistä -> soveltavan tutkimuksen tradition luominen!!! - kv- tutkimusryhmiä- Alueellisia tutkimusryhmiä -- Houkuttelee ja innostaa


Lataa ppt "TKI- päivät AMK tutkimuksen tulevaisuus 2015-2020 *Muuttumaton (jatkuvan) kasvun skenario *Katastrofiskenario *Paluu menneisyyteen skenario *Muutos-skenario."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google