Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VASTUUNTUNTO Ohjaus Käydään eettisiä keskusteluja (oikein, väärin). Kiitetään ja kannustetaan. Kontrolli Tarkastetaan tehtävät ja välineet. Vaaditaan,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VASTUUNTUNTO Ohjaus Käydään eettisiä keskusteluja (oikein, väärin). Kiitetään ja kannustetaan. Kontrolli Tarkastetaan tehtävät ja välineet. Vaaditaan,"— Esityksen transkriptio:

1 VASTUUNTUNTO Ohjaus Käydään eettisiä keskusteluja (oikein, väärin). Kiitetään ja kannustetaan. Kontrolli Tarkastetaan tehtävät ja välineet. Vaaditaan, että työt ja tehtävät valmistuvat. Jaetaan vastuualueet (järjestäjät, luokkatehtävät). Itsearviointi Arvioidaan toimintaa ryhmässä ja ryhmänjäsenenä (pari, luokka, koulu). Arvioidaan omaa osuutta työrauhan saavuttamisessa ja ylläpitämisessä. Arvioidaan omaa työskentelyä ja työn tuloksia.

2 HYVINVOINTI Turvallisuus Terveet elämäntavat KoskemattomuusVälittävä ilmapiiri Puututaan kiusaamiseen (Stoppi-ryhmä). Kannustetaan hyvään käytökseen. Huomioidaan oppilaat erilaisina yksilöinä. Kannustetaan ja kunnioitetaan lapsia ja aikuisia. Luodaan koululle yhteishenkeä. Valvotaan koulun sääntöjen noudattamista. Huolehditaan välineiden ja tilojen kunnosta sekä turvallisuudesta. Huolehditaan valvonnasta. Vaaditaan pyöräilykypärän käyttöä. Kannustetaan liikuntaan KPP:n ja kuntokampanjoiden avulla. Valvotaan oppilaiden ruokailua. Pidetään yllä tehokasta terveydenhoitoa. Muistutetaan unen ja levon tärkeydestä.

3 IHMISEN, TYÖN JA YMPÄRISTÖN KUNNIOITTAMINEN Työ Henkinen koskemattomuus Ympäristö Fyysinen koskemattomuus Kunnioitetaan ympäristöä. Huolehditaan siisteydestä. Kunnioitetaan yhteistä omaisuutta. Arvostetaan itseä. Kunnioitetaan toisen koskemattomuutta. Puututaan kiusaamiseen (Stoppi-ryhmä). Kannustetaan hyvään käytökseen. Kunnioitetaan omaa ja toisen työtä. Laitetaan oppilaiden työt esille. Kiitetään ja kannustetaan. Hyväksytään erilaiset ratkaisut. Rakennetaan myönteistä minäkuvaa. Suhtaudutaan kunnioittavasti muihin. Puututaan kiusaamiseen (Stoppi-ryhmä).

4 VASTUUNTUNTO 2-TASO TAVOITETASO 0-TASO 1-TASO - jättää kotitehtävät tekemättä - kadottaa tai unohtaa opiskeluvälineet usein - työt eivät valmistu tai häviävät - käyttäytyy jatkuvasti häiritsevästi - loukkaa jatkuvasti muiden oppilaiden fyysistä ja henkistä koskemattomuutta - valehtelee - jättää usein kotitehtävät tekemättä - kadottaa tai unohtaa toisinaan opiskeluvälineet - työt eivät aina valmistu - käyttäytyy toisinaan häiritsevästi - loukkaa toisinaan muiden oppilaiden fyysistä ja henkistä koskemattomuutta - on välillä epärehellinen - tekee yleensä kotitehtävät - huolehtii useimmiten opiskeluvälineistä - työt valmistuvat yleensä aikataulun mukaan - käyttäytyy harvoin häiritsevästi - kunnioittaa useimmiten muiden koskemattomuutta - on rehellinen - hoitaa kotitehtävät - huolehtii opiskeluvälineistä esimerkillisesti - työt hoituvat suunnitelman mukaan - käyttäytyy esimerkillisesti - kunnioittaa ja arvostaa kanssaihmisiään - on rehellinen ja luottamuksen arvoinen

5 HYVINVOINTI 2-TASO TAVOITETASO 0-TASO 1-TASO - käyttäytyy piittaamattomasti omaa ja tovereiden turvallisuutta kohtaan - kiusaa, haukkuu ja halveksii muita - suhtautuu välinpitämättömästi elämäntapoihinsa - oppilaita ei oteta huomioon yksilöinä, kannustaminen puuttuu eikä yhteishengellä ole merkitystä - yrittää noudattaa turvallisuutta koskevia sääntöjä - kiusaa ja haukkuu joskus - ymmärtää terveiden elämäntapojen merkityksen, mutta ei noudata niitä - oppilaita huomataan yksilöinä vain harvoin, kaikilla on samat tehtävät ja tavoitteet, ja myönteistä palautetta annetaan harvoin - noudattaa turvallisuutta koskevia sääntöjä - ottaa toiset huomioon eikä kiusaa - noudattaa enimmäkseen terveitä elämäntapoja - oppilaat huomataan yksilöinä, tehtäviä eriytetään, palaute on kannustavaa ja yhteishenkeen kiinnitetään huomiota - noudattaa turvallisuutta koskevia sääntöjä ja on esimerkkinä muille - puuttuu kiusaamistilanteisiin - arvostaa ja toteuttaa terveitä elämäntapoja - kaikkia kohdellaan yksilöinä, tehtäviä eriytetään aina tarpeen mukaan ja yhteishenkeä luodaan monin tavoin

6 IHMISEN, TYÖN JA YMPÄRISTÖN KUNNIOITTAMINEN 2-TASO TAVOITETASO 0-TASO 1-TASO - omaa kielteisen minäkäsityksen kohtelee luokkatovereitaan välttävästi; joutuu helposti riitoihin tai välienselvittelyihin; - nimittelee - käyttäytyy huonosti - ei siivoa jälkiään - vähättelee omaa ja toisten työtä - tulee toimeen luokkatovereidensa kanssa vaihtelevasti; joutuu joskus riitatilanteisiin; puhuttelee satunnaisesti rumasti - käyttäytyy toisinaan huonosti - siivoaa toisiaan omat jälkensä - näkee työnsä arvon joskus - tulee yleensä toimeen muiden kanssa; puhuttelee yleensä kohteliaasti tovereitaan ja muita - käyttäytyy hyvin koulussa - huolehtii siisteydestä - arvostaa omaa työtään - omaa myönteisen minäkäsityksen - käyttäytyy esimerkillisesti kaikkialla - tulee toimeen kaikkien kanssa ja kohtelee kaikkia hyvin; auttaa oma-aloitteisesti, kannustaa ja neuvoo kaikkialla, myös koulun ulkopuolella - huolehtii siisteydestä ja on esimerkkinä muille - arvostaa kaikkien työtä


Lataa ppt "VASTUUNTUNTO Ohjaus Käydään eettisiä keskusteluja (oikein, väärin). Kiitetään ja kannustetaan. Kontrolli Tarkastetaan tehtävät ja välineet. Vaaditaan,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google