Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ARVOT Johtaa parempaan (Kohti hyvää elämää) Suojelee Suuntaa toimintaa (Tiedetään mihin pyritään) Yhteinen käsitys suunnasta (Pelisääntöjä) Selkeä rakenne,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ARVOT Johtaa parempaan (Kohti hyvää elämää) Suojelee Suuntaa toimintaa (Tiedetään mihin pyritään) Yhteinen käsitys suunnasta (Pelisääntöjä) Selkeä rakenne,"— Esityksen transkriptio:

1 ARVOT Johtaa parempaan (Kohti hyvää elämää) Suojelee Suuntaa toimintaa (Tiedetään mihin pyritään) Yhteinen käsitys suunnasta (Pelisääntöjä) Selkeä rakenne, turva, hyvä elämä Ollaan samalla kartalla / Ymmärretään toisiamme Ensin on varmasti syytä keskustella, miksi arvoja tarvitaan ja millaisia yleisiä arvoja on olemassa, että kaikki puhuisivat samasta asiasta.

2 PERUSTEHTÄVÄ ARVO1ARVO2ARVO3ARVO4ARVO5 Yksin, parittain, ryhmissä – tuplatiimi – työstetään tärkeäksi koettuja arvoja kunnes jäljellä on max. viisi arvoa, joihin kaikki voivat sitoutua. Jokaisen arvon alle on hyvä miettiä viisi positiivista ja viisi negatiivista lausetta, miten arvon toteutuminen näkyy koulussa. Esim. AHKERUUS: + Teen työni loppuun - En yritä päästä vähällä

3 MINIMI 2. TASO 3. TASO IDEAALI AHKERUUS -oppilaat alisuoriutuvat -oppilaiden työtä pitää valvoa ja ohjata koko ajan -oppilaat odottavat toisten tekevän työt heidän puolestaan -oppilaat eivät saa töitään valmiiksi -oppilaat toimivat itseoh- jautuvasti -työn laatu on oppilaille tärkeä -oppilaat osaavat jakaa työnsä hyvin -oppilaat eivät luovuta vaan työskentelevät pitkäjänteisesti -oppilailla on melko usein kotitehtävät tekemättä -oppilaat kykenevät sa- tunnaisesti itsenäiseen työhön -työn jälki on hyvin vaihte- levaa -keskittyminen herpaantuu helposti -työt on useimmiten tehty -itsenäinen työ onnistuu hyvin -työn jälki on tasaisen varmaa -oppilaat pystyvät yleensä keskittymään työhön Tässä esimerkkiarvona: Koulujen tulisi jokaisesta valitsemastaan arvosta muodostaa arviointiportaikko, josta nähdään, miten arvo on toteutunut arjessa. Pyrkikää kuvauksissa konkretiaan!

4 Kaikki tehtävät tarkastetaan Tekemättömiin tehtäviin puututaan Ylimääräiselle työlle varataan paikka ja rahat Kaikki eivät etene samaan tahtiin Työtavat – esim. urakat ja projektit Oman työn suunnittelu, toisten auttaminen Palkitse ja kannusta Jos korjattavaa, pitää tehdä korjaussuunni- telma Jatkuvaa, mutta pientä työn arviointia Millä tähän päästään? Jokaisesta arvosta tulisi laatia suunni- telma, jonka avulla päästään nousemaan uudelle tasolle arvo- portaikossa. Jälleen on tärkeää. että toimenpiteet ovat konkreettisia ja kaikki ovat sitoutuneet niiden toteuttamiseen ja valvontaan.


Lataa ppt "ARVOT Johtaa parempaan (Kohti hyvää elämää) Suojelee Suuntaa toimintaa (Tiedetään mihin pyritään) Yhteinen käsitys suunnasta (Pelisääntöjä) Selkeä rakenne,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google