Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Syömishäiriöt ja hoito erikoistuneessa yksikössä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Syömishäiriöt ja hoito erikoistuneessa yksikössä"— Esityksen transkriptio:

1 Syömishäiriöt ja hoito erikoistuneessa yksikössä
Jaana Suokas LT, psykiatrian erikoislääkäri Syömishäiriöyksikkö HUS Psykiatrian tulosyksikkö

2 Elämänaikainen esiintyvyys (lifetime prevalence) Hudson et al (Biol Psychiatry 2007:61:248-358)
Anorexia nervosa 0.6% (naiset 0.9%, miehet 0.3%) Bulimia nervosa 1% (naiset 1.5%, miehet 0.5%) Ahmintahäiriö (BED) 2.8% (naiset 3.5%, miehet 2.0%) Normaalipainoinen Lihava Laiha

3 HUS:n Psykiatriakeskus: Syömishäiriöyksikkö
Perustehtävä: Aikuisten (yli 18vuotiaiden) vaikeiden syömishäiriöiden erityishoito ja hoidon tarpeen arviointi. Syömishäiriöiden hoito pyritään pääsääntöisesti toteuttamaan avohoitona. Polikliinisen hoidon tukena on 8-paikkainen päiväosasto. Syömishäiriöiden avohoidossa käytetään erilaisia hoito- ja psykoedukaatioryhmiä sekä yksilöhoitoa. Syömishäiriöyksikön 16- paikkainen avo-osasto on Suomen ainoa pelkästään syömishäiriöiden hoitoon erikoistunut akuuttihoidon yksikkö. Osasto tuottaa palveluita HUS-alueen väestölle ja tarvittaessa maksusitoumuksella myös alueen ulkopuolella asuville Potilaat lähetetään Syömishäiriöyksikön hoitoon pääsääntöisesti psykiatrian erikoissairaanhoidon lähetteellä.

4 SYÖMISHÄIRIÖIDEN HOITOKETJU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
PERUSTEVEYDEN-HUOLTO - tunnistaminen - hoitoon ohjaus - motivointi - lievien laihuus- tai ahmimishäiriöiden hoito ERIKOIS SAIRAAN- HOITO - arviointi (som.+ psykiatr.) - ahmimishäiriöiden hoito - pitkäaikaisten syömishäiriöiden hoito (aiempia hoitoyrityksiä ja/tai hoitomotivaatio epävarmaa SYÖMISHÄIRIÖ- YKSIKKÖ - erikoissairaanhoitoa vaativien laihuushäiriö potilaiden hoito - vaikeimmat/ hoito ei edisty - vaikeasti alipainoisten anoreksia potilaiden vuodeosastohoito SEURANTA - jatkohoito - psykoterapia

5 SYÖMISHÄIRIÖPOTILAAN POLIKLIININEN ARVIO JA HOITO

6 1. Kartoittaa syömishäiriöpotilaan psyykkinen ja somaattisen tila
ARVIOINTIJAKSO: Tavoitteet: 1. Kartoittaa syömishäiriöpotilaan psyykkinen ja somaattisen tila 2. Selvittää syömishäiriön laatu ja vaikeusaste 3. Luoda perusta hyvälle hoitosuhteelle, jossa sairastunut tuntee olevansa aktiivinen osallistuja

7 Arviointijakson sisältö
Huolellinen kliininen anamneesi ja arvio Huolellinen psykiatrinen anamneesi ja arvio Ravitsemustilan arviointi (vähintään pituus, paino, painoindeksi, syömiskäyttäytyminen, painohistoria) Syömishäiriön vaikeusasteen arviointiin standardoidut arviointilomakkeet (EDI, BITE) Masennuksen arviointilomake BDI Kuukautiskierto Ruokapäiväkirjanpito viikon ajan

8 Laboratoriotutkimukset harkinnan mukaan
EKG TVK Na, K, Cl, Ca, Pi fB-gluk, Krea, TSH, T4V GT, ASAT, ALAT, AMYL S-alb (anorexia nervosa) S-CK (pakkoliikkujat) Luun tiheysmääritys (anorexia nervosa)

9 Lisäksi harkinnan mukaan:
Perhetapaaminen Ravitsemusterapeutin konsultaatio Sisätautilääkärin konsultaatio Psykologin arvio Sosiaalityöntekijän konsultaatio Toimintaterapeutin konsultaatio

10 Syömishäiriöpotilaan arviointijakso HUS:n Syömishäiriöyksikössä

11 HOITO ON MONIULOTTEISTA
Ravitsemustilan korjaaminen Syömiskäyttäytymisen korjaaminen Tiedollinen ohjaus - Ravitsemusohjaus - Psykoterapeuttinen hoito

12 SYÖMISHÄIRIÖPOTILAAN POLIKLIININEN HOITO
Suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä potilaan kanssa Hoitosuunnitelma kirjataan sairaskertomukseen Jokaisella hoidossa olevalla potilaalla on koko hoitojakson ajan nimetty vastuuhoitaja ja hoitava lääkäri Hoidon etenemistä seurataan etukäteen sovituissa hoitosuunnitelmakokouksissa

13 TIEDOLLINEN OHJAUS Hoidossa keskeistä on tiedon antaminen sairastuneelle ja hänen omaisilleen sekä tiedon vastaanottamisen varmistaminen. Tavoitteena on vapauttaa sairastunut vääristyneistä uskomuksista ja puutteellisesta tiedosta.

14 RUOKAPÄIVÄKIRJA Keskeinen diagnostinen apu- ja itsehoitoväline
Voidaan arvioida: - ruokavaliota - syömiskäyttäytymistä - ahmimiskohtauksia - syömistä/ahmintaa edeltäviä tilanteita ja tunteita. Kirjaaminen: - potilas tiedostaa käyttäytymistään - potilas voi muuttaa käyttäytymistään

15 Ruokapäiväkirja

16 TÄSMÄSYÖMISEN PERIAATTEET
Säännöllinen ateriarytmi: ateriat ja välipalat 5-6 kertaa vuorokaudessa (3-4 tunnin välein). Riittävä energiataso: energian saanti vähintään 1800 kcal, jotta vältettäisiin laihdutuksen ja ahminnan noidankehä. Monipuolisuus ja sallivuus: käytetään kaikkia ruoka-aineita (jatkuvat kieltäytymykset johtavat ahmintaan).

17 LAIHUUSHÄIRIÖPOTILAAN HOITO

18 LAIHUUSHÄIRIÖPOTILAAN ENSISIJAISEN HOITOPAIKAN VALINTA
Vaikuttaa: paino, somaattinen tila ja hoitomotivaatio. Pyrkimys on toteuttaa hoito avohoitona ja ohjata sairaalaan vain vaikeimmat häiriöt. Jos BMI < 15 kg/m2 usein tarvitaan sairaalahoitoa

19 LAIHUUSHÄIRIÖPOTILAS LÄHETETTÄVÄ KIIREELLISEEN SAIRAALAHOITOON:
Painoindeksi on alle 13 kg/m2 tai paino on alle 30 kg tai laihtuminen on ollut nopeaa (25% painonlasku / 3 kk). Potilaalla on vakavia elektrolyytti- ja/tai aineenvaihduntatasapainon häiriöitä (esim. S-K < 2.5 mmol/l). Potilaan systolinen verenpaine on alle 70 mmHG tai pulssi on alle 40 tai EKG muutoksia. Potilaalla on vakava psyykkinen ongelma (psykoottiset oireet, itsemurhavaara)

20 Laihuushäiriön hoidossa ensisijaista on aliravitsemustilan
korjaantuminen ja syömiskäyttäytymisen normaalistuminen. Tämän jälkeen alkaa psykososiaalinen kuntoutuminen.

21 LAIHUUSHÄIRIÖPOTILAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO
Aliravitsemustilan korjaamisen jälkeen Hoito-ohjelmissa yhdistetään monenlaisia psykoterapeuttisia menetelmiä, pohja usein kognitiivis-behavioraalinen. Mikään yksittäinen terapiamuoto ei ole muita tehokkaampi, poik. nuorilla perheterapia. Yksilöllinen psykoterapia vasta akuuttihoitovaiheen jälkeen

22

23 Ravitsemusterapeutin hoito ja seuranta Sisätautilääkärin seuranta
LAIHUUSHÄIRIÖN/EPÄTYYPILLISEN LAIHUUSHÄIRIÖN POLIKLIINISESSA HOIDOSSA KÄYTETTÄVIÄ HOITOMUOTOJA (Syömishäiriöyksikkö) Fokusoitu yksilöhoito (5-10 vastaanottokäyntiä, käytetään sekä supportiivisen että kognitiivis-behavioraalisen terapian keinoja Motivaatioryhmä Ravitsemusterapeutin hoito ja seuranta Sisätautilääkärin seuranta Yksilöhoito (vuoden yksilöhoitojakso, perustuu kognitiivis-behavioraalisen hoitomalliin) Jatkohoitoon ohjaaminen (psykoterapia)

24 LAIHUUSHÄIRIÖN LÄÄKEHOITO Ydinoireet lievittyvät vain harvoin
Mikäli sairauteen liittyy masennus tai ahdistuneisuushäiriö, joka ei lievity painon nousun myötä, on hoitoon hyvä liittää mielialalääkitys. Aliravittu potilas saa herkästi sivuvaikutuksia: pieni aloitusannos, hidas nosto OIREENMUKAINEN LÄÄKITYS: - anksiolyytit - modernit antipsykootit Olantsapiini (2.5mg-10mg), Am J Psychiat 2008:165:1281-8)? D-vitamiini ( yks), Ca, monivitamiinivalmiste, (Zn)

25 LAIHUUSHÄIRIÖPOTILAIDEN HORMONIHOITO
Tehosta osteoporoosin ehkäisyssä ei ole tutkimuksellista näyttöä.

26 Laihuushäiriöpotilaan pakkohoito
Sairaalahoito voidaan aloittaa tahdosta riippumattomana, mikäli kyseessä on henkeä uhkaava nälkiintymistila ja siihen liittyy vakavia fyysisiä komplikaatioita tai psyykkisiä oireita (esim. itsetuhoisuus) eikä potilas näe tilaansa realistisesti. Tuolloin potilas kieltää tilansa vakavuuden, laiminlyö hoitoa komplikaatioista huolimatta eikä tunne hoidon tarvetta. J.Tiller et al Br J Psychiatry 1993:162:679-80

27 Jos anorexia on kestänyt pitkään eivätkä lukuisat
useat huolella toteutetut hoitoyritykset ole korjanneet oireita, voi olla tarpeellista sovittaa hoidon tavoitteet maltillisesti. Toisaalta paranemisia on tapahtunut jopa 12 vuoden sairastamisen jälkeen.

28 AHMIMIMISHÄIRIÖPOTILAAN HOITO

29 AHMIMIMISHÄIRIÖPOTILAAN HOITOPAIKAN VALINTA
Hoito tapahtuu pääsääntöisesti avohoidossa Vaikean ahmimis-oksentamiskierteen katkaisu sairaalassa (3-4 vk hoitojakso)

30 syömiskäyttäytymisen normaalistumiseen.
Ahmimishäiriön hoidossa pyritään syömiskäyttäytymisen normaalistumiseen.

31 Psykoedukatiivinen luentosarja Psykoedukatiivinen ryhmähoito
AHMIMISHÄIRIÖN / EPÄTYYPILLISEN AHMIMISHÄIRIÖN POLIKLIINISESSA HOIDOSSA KÄYTETTÄVIÄ HOITOMUOTOJA (Syömishäiriöyksikkö) Psykoedukatiivinen luentosarja Psykoedukatiivinen ryhmähoito Fokusoitu yksilöhoito (5-10 vastaannottokäyntiä, käytetään sekä supportiivisen että kognitiivis-behavioraalisen terapian keinoja) Yksilöhoito (1/2 vuoden yksilöhoitojakso, perustuu kognitiivis-behavioraaliseen hoitomalliin)

32 AHMIMISHÄIRIÖN LÄÄKEHOITO Masennuslääkkeet, erityisesti SSRI
Oireet vähenevät 50-75% potilaista Annostus: - esim. fluoksetiini 60mg/vrk - voi aloittaa suoraan hoitoannoksella - hoitojakso 6-12 kuukautta

33 EPÄTYYPILLISEN SYÖMISHÄIRIÖN HOITO
Valitaan oireiden luonteen ja vaikeusasteen perusteella.

34 BED – yleisin epätyypillinen syömishäiriö
Arvioidaan jatkuvasti yleistyvän Lähes yhtä yleinen miehillä ja naisilla Häiriö muistuttaa ahmimishäiriötä, mutta siinä ei esiinny tyhjentämisrituaaleja Häiriö johtaa usein vaikeaan lihavuuteen

35 AHMINTAHÄIRIÖN (BED) HOITO:
- ei ole vakiintunut - ei selkeää näyttöä hoitojen tuloksellisuudesta seurantatutkimuksissa - tavoite: syömiskäyttäytymisen säännöllistäminen ja rajujen laihdutusyritysten lopettaminen MENETELMÄ: - ravitsemusohjaus - psykoedukaatio (tiedollinen ohjaus) - psykoterapeuttiset hoito-ohjelmat (KBP, ITP, ryhmäh.) - osa hyötyy lääkehoidosta (selektiiviset serotoniinil.)

36 ENNUSTE LAIHUUSHÄIRIÖ on useimmiten pitkäaikainen ja kulultaan aaltoileva. % toipuu somaattisesti täysin % ajoittainen oireilu jatkuu % krooninen sairaus AHMIMISHÄIRIÖ (5-10 vuoden seurantatutkimukset) - 50% toipuu täysin - 30% oireilu jatkuu jaksottaisena - 20% jatkuva sairaus

37

38


Lataa ppt "Syömishäiriöt ja hoito erikoistuneessa yksikössä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google