Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAHDEN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUT

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAHDEN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUT"— Esityksen transkriptio:

1 LAHDEN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUT
Kanuunan Nuorisotyön ja koulun yhteistyöseminaari Kuopio

2 Koulunuokkutoimintaa
Perustuu: Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden yhteistyösuunnitelmaan ja linjauksiin Kumppanuuskoulujen ja nuorisotilojen alueellisiin yhteistyösuunnitelmiin Koulunuokkutoimintaa Kohdennettua luokkatoimintaa ja nuorten tukemista Jopo- ja erityisluokkien kanssa Ohjausta ja neuvontaa välituntisin Kohdennettuja pienryhmiä Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

3 Teemapäiviä ja teematapahtumia aiheina esim.
- päihteiden käyttöön liittyvät valinnat - kiusaaminen - suvaitsevaisuus - itsetuntemus - teatteri-ilmaisu - kestävä kehitys - kesätyö - rahankäyttö - liikennekäyttäytyminen - mediakasvatus Omia teematapahtumia koululuokille ja oppilaiden vanhemmille Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

4 Toimintakokemuspäiviä
Toteutetaan vuosittain kaikille Lahden 7. luokille = noin luokkaa Ryhmän tarpeiden mukaan räätälöity ohjelma Tavoitteena lisätä oppilaiden yhteistyötaitoja ja luokan ryhmähenkeä toiminnallisten tehtävien avulla Palvelupakettiin kuuluu myös - infotunti luokalle - tiedonvaihto luokanvalvojan kanssa - palautekeskustelu - kehittämiskohteiden nimeäminen Luokanvalvoja havainnoi ryhmän toimintaa Tarvittaessa myös muille luokille Alueelliset nuorisopalvelut Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

5 Kerhotoimintaa Kaikilla kouluilla OPH:n avustuksella järjestettävää maksutonta kerhotoimintaa luokkalaisille Kerhotoimintaan osallistuu n lasta ja nuorta n. 200 kerhossa Kerhojen vetäjinä opettajia, koulunkäyntiavustajia, nuorisonohjaajia sekä osa ostopalveluina yhdistyksiltä Huomio harrastusta vailla oleviin tai erityisen tuen tarpeessa oleviin nuoriin Monikulttuurisen työn hanke Toimintaa ja tukea monikulttuurisille nuorille ja perheille Kiertävä yläkoulujen kerhonohjaaja Kerhotoiminnan painopiste erityisesti yläkouluikäisten aktivoimisessa ART – aggressionhallintaryhmiä Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

6 Osallisuus- ja oppilaskuntayhteistyötä
Tiedottamista koulujen kautta eri menetelmin Nivelvaiheyhteistyötä 15-17-vuotiaille yläkoulun päättäneille ja II asteen opiskelupaikkaa vaille jääneille 9. –luokkalaisille, joilla heikko koulumenestys tai motivaatiopuutteita Ehkäisevää päihdetyötä ja psykososiaalista tukea Yksilöllistä tukea ja neuvontaa nuorille ja perheille Tapahtumia, luentoja, tilaisuuksia ( päihdeputket yms. ) Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelua ja järjestämistä ( mm. vanhempainkahvila ) Lasten ja nuorten vastuualue- ja hyvinvointiryhmät koko kaupungin tasolla ja alueellisesti Lahden kaupunki Sivistystoimiala Nuorisopalvelut

7 Koulunuorisotyöntekijöitä kouluille
Alueellisten nuorisopalveluiden kehittämiseksi nuorille toteutettiin syksyllä 2011 kysely, johon vastasi luokkalaista. Kyselyllä selvitettiin mm. missä nuoret haluaisivat tavata nuorisonohjaajia. Vastaajista 40 prosenttia toivoi nuorisonohjaajan olevan tavattavissa koululla. -> Nuorisopalveluiden kehittämisohjelmaan kirjattiin, että jokaisella alueella toteutetaan oppimisen ja koulunkäynnin tukitoimena oppilaita tukevaa nuorisotyötä kouluissa 2013–2014. -> Tavoitteena, että jokaisella alueella on palkattu koulunuorisotyön kehittämiseen ja toteuttamiseen koulunuorisotyöntekijä

8 Koulutuksen tasa-arvon kehittämishanke elokuu 2013- joulukuu 2014
Perusopetusopalveluiden hallinnoima hanke, joka toteutetaan neljällä asuinalueella. Alueet valikoituneet alueiden sosioekonomisen tilanteiden perusteella Etsitään uusia toimintatapoja ja toimijoita, joilla on ennaltaehkäisevä vaikutus lasten ja nuorten syrjäytymiskehitykseen 2 kuraattoria (työroolin muutos) 2 koulunuorisotyöntekijää

9 Kehittämishankkeen pääpiirteet nuorisotyön näkökulmasta
Koulussa tehtävä nuorisotyö on ennaltaehkäisevää, nuorten tarpeista lähtevää työtä, jota suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa aluekohtaisesti ja alueen tarpeita vastaavaksi.

10 Koulunuorisotyöntekijän tehtäväkuva
Oppilaiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen nuorisotyöllisin menetelmin Koulun yhteisöllisyyden ja oppilaiden yhteisöllisten taitojen tukeminen ja edistäminen Oppilaiden sosiaalinen vahvistaminen Oppilaiden arjenhallinnan tukeminen Osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen Varhainen puuttuminen ja matalan kynnyksen lähiohjauspalvelu Ennakoiva työ ja harrastuksiin ohjaaminen Verkostoyhteistyö alueella, toimialalla ja valtakunnallisesti Erilaisten nonformaalien oppimisympäristöjen luominen Tarvittaessa kohdennettu pienryhmätyö Vanhempien tukeminen Koulun ja nuorisopalveluiden yhteyshenkilönä toimiminen

11 Työn keskeiset osa-alueet
Toistuvuus Osuus työajasta Nuorten ohjaus- ja kasvatustyö kouluympäristössä Päivittäin 60 % Verkostoyhteistyö Viikoittain 10 % Toimintojen suunnittelu, kehittäminen, arviointi ja dokumentointi Koulunuorisotyön mallintaminen Nuorten vapaa-ajantoimintojen tukeminen koulu- ja loma-aikoina

12 Lahden kaupungin nuorisopalvelut
Sammonkatu 8 B, LAHTI


Lataa ppt "LAHDEN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUT"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google