Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TYÖRENKAIDEN TOIMINTA JA TULOKSET Pyöreän pöydän dialogi 7.10.2008.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TYÖRENKAIDEN TOIMINTA JA TULOKSET Pyöreän pöydän dialogi 7.10.2008."— Esityksen transkriptio:

1 TYÖRENKAIDEN TOIMINTA JA TULOKSET Pyöreän pöydän dialogi 7.10.2008

2

3 Teema 1. YAMKin parhaat käytänteet, opetuksellisesti monimuotoisia, opiskelijalle erilaisia opiskelumahdollisuuksia Selvitys nykytilanteesta - Kysely YAMK toimijoille helmikuussa 2008 - Kysely sisälsi 68 kysymystä, joista 38 avointa - taustatietoja (3), - verkko-opetuksen ammattikorkeakoulukohtaiset strategiat (12), - kuvaukset, mitä verkko-opetus on ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa (3), - verkko-opetukseen suunnattujen resurssien ja tukipalvelujen laatu ja määrä (9), - opetuksen toteutusten kuvaus (15), - verkkomateriaalien tuotanto ja käyttö (5), - ohjauskäytänteet(8), - parhaita verkko-opetuksen käytänteitä (5) sekä - fyysisen verkko-opetuksen puitteet (8). Kysymyksistä 38 oli avoimia kysymyksiä

4 Miltä verkko-osaaminen näyttää?  Vastauksia 26 ammattikorkeakoulusta (41 vastaajaa)  Yli puolet vastaajista kuvasivat opetuksen toteutusmenetelmiä, jotka huomioivat aikuisopiskelijoiden tarpeet: joustavat opiskelujärjestelyt, työelämälähtöiset opinnäytetyöt ja tiimimuotoinen opetus, yhteistoiminnallisen oppimisen, ongelmalähtöisen oppimisen, joissa opiskelu kytketään oppijoiden työpaikkoihin

5 Miltä verkko-osaaminen näyttää?  Verkko-opetus oli selkeästi yksi strategioissa mainittu opetuksen toteutustapa  eri tutkinnoissa on paljon vaihtelua toteutusten laadussa ja määrässä  Muutamissa tutkinnoissa ei ole lainkaan verkko- opetusta (11 %), suurimmassa osassa on 10-20 opintopisteen verran verkko-opintoja (34 %), 4 tutkintoa oli kokonaan verkko-opintoina  Verkko-opetus käsite on nähty hyvin eri tavoin - määriteltiin pääasiassa tietoverkkojen avulla tapahtuvaksi etäopetukseksi.  Puolet vastaajista nosti vuorovaikutuksen yhdeksi tärkeimmäksi elementiksi verkko-opiskelussa  Itsenäisen ja yhdessä opiskelemisen vuorottelua korostettiin  Kontaktijaksoja kaivattiin verkko-opetuksen lisäksi

6 Miltä verkko-osaaminen näyttää?  Oppimisalustat ja sähköposti osataan käyttää, samoin www-sivut tiedottamisessa  Virtuaaliset online ohjelmistot on vähitellen otettu käyttöön (neljännes)  Vuorovaikutusta edistävät sosiaalisen median menetelmät käytössä vielä harvalla  Oppimateriaaleja ei mielellään jaeta muiden käyttöön ja vertaistuottamisen malleja ei löytynyt paljoakaan

7 Miltä verkko-osaaminen näyttää?  Kolmannes vastanneista totesi, että verkko-osaamisen kehittäminen on vasta alkuvaiheessa  Verkko-opetus nähtiin merkittävänä kehittämisalueena ja osaamisen lisäämiseksi monissa amkeissa opettajille on lisätty resursseja verkko-opetuksen kehittämiseen, aihealueen ympärille on rakennettu kehittämishankkeita ja toiminnan tuloksellisuuden mittareissa painotetaan verkko-opetuksen tuloksia  Myös opiskelijoiden verkko-osaamista kehitetään

8 Miltä verkko-osaaminen näyttää?  Ilahduttavan paljon on hyviä esimerkkejä, joiden kautta voimme yhdessä kehittää verkko-osaamista  Yhteenveto tuloksista on julkaistu YAMK julkaisussa: Hanna Maija & Jarmo Levonen (toim.) Ylempi ammattikorkeakoulututkinto - Osaamisen ennakointi ja tulevaisuuden haasteet

9 Kyselyn pohjalta etenemissuunnitelma Määriteltiin blended learning käsitettä ( Bonk 2006)  yhdistetään jakelujärjestelmiä ja teknologioita (combining delivery mechanisms and technologies)  Yhdistetään opetustekniikoita ja metodeita/pedagogisia ratkaisuja (combining different instructional techniques and methods/pedagogies  Yhdistetään kontaktiopetus ja verkko-opetusta (combining face to face and on-line)

10 Kyselyn pohjalta etenemissuunnitelma Etsitään kokemuksia ja näkemyksiä seuraavista teemoista: wikien käyttö (Juha Kämäräinen, Laurea, 1.4) blogien käyttö Kokonaiset tutkinnot verkossa (Tiina Seikkula, LAMK, 18.9) opinnäytetöiden ohjaus (Olavi Koponen, TAMK, 21.5) podcasting, videointi eportfolio oppimistehtävät verkkomateriaaleissa (Heli Mattila ja Kirsti Jasu-Kuusisto, SAMK, 21.5) opiskelijoiden kokemukset tekijänoikeuskysymykset yhteiset vapaasti valittavat amkinen välillä - etsitään yhteisiä esimerkkejä ja kehitetään yhdessä sisältöjä - etsitään sopivaa konteksti, aineistojen yhteiskäyttö/-tuottaminen esim. kehittäminen/johtaminen

11 Teema 2. Esimerkkipankki  Esimerkit sivustolla www.ylempiamk.fi/artikkelipankki www.ylempiamk.fi/artikkelipankki  Wikissä wiki.hamk.fi/yamkblended

12 Teema 3. Yhdistelmäopetuskäytänteiden ratkaisujen benchmarking  Esim LAMKin esimerkki, etsitään uusia  Kansainväliset caset vuoden 2009 alusta yhteistyössä VirtuaaliAMK benchmarking projektin kanssa


Lataa ppt "TYÖRENKAIDEN TOIMINTA JA TULOKSET Pyöreän pöydän dialogi 7.10.2008."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google