Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Fisma ry:n kehittämän projektin estimointi- ja mittauskonseptin instituionalisointi käytännön ohjelmistoprojektien johtamiseen Minigradu esitys 31.5.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Fisma ry:n kehittämän projektin estimointi- ja mittauskonseptin instituionalisointi käytännön ohjelmistoprojektien johtamiseen Minigradu esitys 31.5.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Fisma ry:n kehittämän projektin estimointi- ja mittauskonseptin instituionalisointi käytännön ohjelmistoprojektien johtamiseen Minigradu esitys 31.5.2012 Timo Kaipiainen

2 Johdanto Ohjelmistoprojektien riesana venyvät aikataulut ja budjetit Työmäärien estimoinnin avuksi kehitetty menetelmiä ja näiden käytössä avustavia ohjelmia.

3 Tässä työssä keskitytään Fisma Ry:n kehittämään estimoitimenetelmään ja sen käyttöä tukevaan ohjelmistoon.

4 Tutkimusongelma Tarkoituksena selvittää Fisma ry:n kehittämän estimointimentelmän ja työkalun toimivuutta käytännön ohjelmistoprojekteissa

5 Tutkimusmetodi Haastattelututkimus Tieto Oyj:n henkilöstölle (3erillistä haastattelua, 4 henkilöä) Luotu nk. Propositiot joista johdettu metavaatimukset työkalulle ja tätä kautta puolestaan luotu haastattelukysymykset

6 Prosessien parantaminen organisaatiossa estimoinnin ja mittaamisen avulla Millainen estimointi ja mittaustyökalun tulisi olla jotta se tukisi organisaation tarpeita? Ohjelmistoprojektit yleensä hankalia mitattavia, runsaasti muuttujia mitkä vaikuttavat kestoon, budjettiin jne.

7 Ohjelmistoprojektien estimointimetodit Koodirivien määrä? -> erittäin huono Kokemustietokanta, jonka avulla voidaan vertailla ko. Projektia jo menneisiin projekteihin -> huomattavasti parempi, mutta ongelmia myös tässä

8 Miten Fisman estimointimentelmä toimii yhdessä ketterien menetelmien kanssa? Ristiriitaa havaittavissa

9 Ohjelmistoprojektin mittaus ja estimointityökalut Tässä työssä keskitytään Fisman Experience Pro työkaluun Työkalusta johtuvia ongelmia pyritään selvittämään haastatteluissa

10 Johtopäätöksiä + Gradu Haastattelut tehty ja purettu sekä kirjoitettu auki, peilaus propositioita vasten tehty Tarkoitus on ollut verrata ovatko luomani propositiot vastanneet organisaatioissa koettuja hyötyjä työkalun käytössä

11 Kiitos!


Lataa ppt "Fisma ry:n kehittämän projektin estimointi- ja mittauskonseptin instituionalisointi käytännön ohjelmistoprojektien johtamiseen Minigradu esitys 31.5.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google