Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Projektien laadullinen ja määrällinen seuranta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Projektien laadullinen ja määrällinen seuranta"— Esityksen transkriptio:

1 Projektien laadullinen ja määrällinen seuranta
Mikko Hytönen ESR-hankkeiden käynnistysseminaari Helsinki

2 Seuranta- ja raportointiaikataulut vuosittain
Maksatushakemus (ajalta ) - Maksatushakemuksien yhteydessä aina tiivistelmä (A4) ja tiivistelmän liite! Seurantalomake (ajalta ) Maksatushakemus (ajalta ) Väliraportti kuluneelta kalenterivuodelta Maksatushakemus (ajalta ) Seurantalomake (ajalta ) Loppuraportti hankkeen päättyessä

3 Laadullinen seuranta 1: Maksatushakemuksen tiivistelmän liite
Eri kuin maksatushakemuksen tiivistelmä ( A4) ! Arjen hanketoimintaa kuvaava raportti, joka toimitetaan maksatushakemuksen yhteydessä Raporttipohja: >projektin toteuttaminen>maksatukset>tiivistelmän liite Hyvä työkalu prosessoida ja tehdä näkyväksi hankkeen toimintaa sekä toteuttajalle itselleen että rahoittajalle/muille!

4 Laadullinen seuranta 2: Väli- ja loppuraportti
Väliraportti laaditaan EURAan mennessä kultakin kokonaiselta kalenterivuodelta. Raportti toimitetaan Opetushallitukseen hankesuunnitelmassa nimetyn projektipäällikön, projektin vastuuhenkilön tai hallinnoivan organisaation virallisen nimenkirjoittajan allekirjoituksella varustettuna. Loppuraportti hankkeen toiminnasta ja tuloksista laaditaan yhtenäisen mallin mukaisesti EURAan. Raportti toimitetaan Opetushallitukseen nimenkirjoitusoikeuden omaavan allekirjoituksella viimeistään viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä. Loppuraporttiin kannattaa panostaa!

5 Väli- ja loppuraportti jatkoa…
Hakemusnumeron ja salasanan perusteella järjestelmä tunnistaa automaattisesti kyseisen projektin ja hakee kaikki järjestelmässä jo valmiina olevat projektin tiedot lomakkeen pohjaksi. Raporttia voi täyttää EURA järjestelmässä vähän kerrallaan, tallentaa tiedot, poistua järjestelmästä ja jatkaa täyttämistä myöhemmin. Loppuraportti täytetään pääsääntöisesti vasta sitten, kun projektin toiminta on loppunut.

6 Määrällinen seuranta eli Seurantalomake
Seurantatiedot raportoidaan EURA –järjestelmässä seurantalomakkeella (Täyttöohjeet EURA 2007/Käyttöohjeet) Seurantalomakkeet jätetään viranomaiskäsittelyyn kronologisessa järjestyksessä ( jättöpäivät 31.8 ja 31.1) Seurantakaudet suljetaan EURA –järjestelmässä kahden kuukauden kuluttua viimeisestä jättöpäivästä. Lomakkeet lähetetään hankesuunnitelmassa nimetyn projektipäällikön, projektin vastuuhenkilön tai hallinnoivan organisaation virallisen nimenkirjoittajan allekirjoituksella varustettuna Opetushallituksen kirjaamoon. Kannattaa lukea täyttöohjeet huolellisesti !

7 Seurantalomake jatkoa…
Järjestelmä aukaisee hankkeelle seurantalomakkeen, joka vastaa hankkeen projektityyppiä: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana - Luodaan pääasiassa malleja, materiaalia. Esim. ennakointituloksia, sähköistä kielenopetusmateriaalia. Projekti, jossa on henkilöitä mukana - Seurataan ja raportoidaan kohderyhmiin kuuluvia henkilöitä, jotka ovat toiminnan kohteena. Esim.koulutetaan työpaikkaohjaajia Projekti, jossa on henkilöitä ja joka on teematasolla luokiteltu työelämäyhteistyöprojektiksi, vastaa lisäksi OKM:n erityiskysymyksiin (esim. opettajan työelämäjakson opintoala – työpaikkaohjaajan perus-/täydennyskoulutus) Koskee Osaajana työmarkkinoille –hankkeita!

8 Kaikkia hankkeita koskevia termejä
Lyhytkestoinen toimenpide: Kaikissa hankkeissa seurataan erikseen lyhytkestoisia toimenpiteitä, esim. alle 1 työpäivän kestävä koulutus tai hyvien käytäntöjen levittämisseminaari. Lyhytkestoisesta koulutuksesta riittää nimilista (allekirjoituksin). Seurantalomakkeelle päivät lasketaan kertomalla osallistuvien henkilöiden määrä osallistumistunneilla. Luku muutetaan päiviksi jakamalla se 7:llä. Jos koulutuspäivä vaihtelee 1-2 työpäivän välillä? Tavoitteet vs. tuntimäärien tuijottelu. Tiedotustilaisuuksiin osallistuneet Kaikissa hankkeissa raportoidaan tiedotus-, esittely- tai muissa tilapäisluontoisissa projektiin liittyvissä tapahtumiin osallistuneet.

9 Projekti, jossa on henkilöitä – muutamia termejä
Aloittanut henkilö: Kohderyhmään kuuluva henkilö (projektisuunnitelman kohta 6.1), johon kohdistuu toimenpiteitä vähintään kaksi päivää (henkilötyöpäivät projektisuunnitelmassa kohta 8.3). Keskeyttänyt: Aloittanut, joka on lopettanut kesken ”häneen kohdistuvat toimenpiteet”. Projektin päättänyt Toimenpiteet loppuun suorittanut henkilö. Henkilö merkitään vain kerran aloittaneeksi. Samat henkilöt on hankkeen elinkaaren aikana merkittävä myös joko keskeyttäneeksi tai projektin päättäneeksi.

10 Projekti, jossa on henkilöitä: Osallistujien henkilötietojen kerääminen
Tiedot tulee kerätä keskitetysti ja niitä tulee käsitellä vastuullisesti ( tietosuoja) ! Tietojenkeruussa pysyteltävä seurantatietolomakkeen otsikoissa. Esim. ”heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden” osalta ( maahanmuuttaja, vammainen, vähemmistö). Henkilöitä koskevia tietoja ei tule kerätä henkilörekisteriin. Esim. aloittaneiden henkilöiden nimet ja heitä koskevat muut tiedot dokumentoidaan toisistaan erillisiin paikkoihin.

11 Projekti, jossa on henkilöitä: Osallistujien henkilötietojen kerääminen
Seurantalomakkeen logiikan mukaan jokaisen aloittavan henkilön osalta raportoidaan seurantakaudella kaksi päivää toimenpiteitä: - tarkistuskehote: Koulutus- ja henkilötyöpäivät yhteensä: ilmoitettu tieto on huomattavan pieni. Varmista, että olet ilmoittanut työpäivät varmasti täyttöohjeen mukaan! -> ei estä seurantatietojen jättämistä, mutta koulutuspäivien tulee täydentyä myöhemmin Esimerkkilomake

12 Seurantalomake jatkoa…
Nollalomake, jos seurantakaudella ei raportoitavia seurantatietoja, täytetään täyttäjän tiedot sekä allekirjoitustiedot. Toimintopainikeriviltä valitaan ”Ei suoritteita seurantakaudella”. Virheellisten seurantatietojen korjaaminen Avoimella kaudella virheet on mahdollista korjata ko. kaudelle (korjauksista toimitettava uusi allekirjoitettu versio). TEMin suljettua seurantakauden tietoja ei voi muuttaa (korjaukset seuraavalla kaudella korjaavalla lomakkeella, jossa korjataan kumulatiiviset kertymät alajaottelun kentissä). Keskeneräisen lomakkeen poistaminen Seurantalomakeosiossa on mahdollista poistaa keskeneräinen seurantalomake (jos täytön aloittamisen jälkeen on tehty projektisuunnitelman muutoshakemus ja uudet tiedot eivät ole päivittyneet seurantatietolomakkeelle).

13 Ja lopuksi vielä… Maksatushakemukset 28.2. 30.6. 31.10. 31.1 31.8.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maksatuskausi Maksatuskausi Maksatuskausi Seurantakausi Seurantakausi 31.1 31.8. Seurantatiedot


Lataa ppt "Projektien laadullinen ja määrällinen seuranta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google