Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rotary Youth Leadership Awards Rotary Youth Leadership Awards.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rotary Youth Leadership Awards Rotary Youth Leadership Awards."— Esityksen transkriptio:

1 Rotary Youth Leadership Awards Rotary Youth Leadership Awards

2 Rotary International  Vuoden 1949 julkilausuma: Jokaisen rotarin tulee osallistua uusien sukupolvien palvelemiseen, sillä nuoriso on yhteiskunnan tärkein voimavara. Jokaisen rotarin tulee osallistua uusien sukupolvien palvelemiseen, sillä nuoriso on yhteiskunnan tärkein voimavara.

3 RYLA:n alkuideointia 1960- luvulla  Tarve muita nuoriso-ohjelmia (Interact, Rotaract, Nuorisovaihto, Opintoryhmien vaihto) pienimuotoisemmalle jatkuvalle toiminnalle. (Interact, Rotaract, Nuorisovaihto, Opintoryhmien vaihto) pienimuotoisemmalle jatkuvalle toiminnalle.  Perusajatus: Nuorten johtajuuden kehittäminen

4 Rotary Youth Leadership Awards RYLA Rotary Youth Leadership Awards RYLA  RI:n virallinen toimintamuoto 1971 -  Klubien tai piirin tukemia 2-3 päiväisiä internaattiseminaareja valituille 14-30 - vuotiaille nuorille.  Osoittaa Rotaryn välittävän nuorista.  Tutustuttaa nuoria rotaryn ihanteisiin.  Kasvattaa nuorista parempia kansalaisia.  Kasvattaa nuorista tulevia rotareita.

5 RYLA-seminaareissa  kehitetään nuorten johtamistaitoa  kehitetään persoonallisuutta ja harkintakykyä  annetaan kansalaisvalmennusta  lisätään vuorovaikutuskykyjä  kehitetään taitoa esittää oma näkökanta vakuuttavasti

6  RI:llä erityinen RYLA-komitea  pj. Mark Healey (Dallas, Texas)  Piirin tasolla vastuu on RYLA- toimikunnalla.  Ohjelman käytännön toteutusta varten piiri on jaettu alueisiin, tavallisimmin AG- alueisiin.

7 Piirin RYLA-toimikunta  Huolehtii RYLA-ohjelman jatkuvuudesta ja kehittämisestä.  Koordinoi piirin RYLA-seminaarien ajankohdat.  Sopii AG:itten kanssa RYLA-seminaarien järjestämisestä.  Avustaa AG:ita.  Vastaa RYLA:n www-sivuista.  Raportoi governorille.

8 Apulaisgovernori  Sopii RYLA-toimikunnan kanssa seuraavan RYLA-seminaarin järjestämisestä.  Sopii alueensa presidenttien kanssa seminaarin sillä kertaa järjestävistä klubeista.  Koordinoi seminaarin järjestelyt.  Avustaa klubeja.  Huolehtii kokemusten siirrosta seuraaville järjestäjille.

9 Järjestävät klubit  Klubissa vastuuhenkilönä RYLA-asiamies  Hyödynnettävä omien jäsenten asiantuntemusta  Varauduttu budjetissa järjestämiseen  Muodostettava järjestelytoimikunta  Sovittava työn ja kustannusten jaosta  Seminaarin suunnittelu  Seminaarin läpivienti  Raportointi AG:lle ja RYLA-toimikunnalle

10 Huolehdittavia asioita  budjetti  tilat  tarjoilut  majoitus  luennoitsijat  muu ohjelma  jaettava materiaali  seminaarikutsun jakelu  osallistujien valinta  lehdistötiedotus  palautteen kerääminen

11 RYLA-seminaarin perusajatus  Internaattimuotoinen intensiiviseminaari viikonloppuna.  Tietystä johtamiseen liittyvästä teemasta seminaariin kutsutuille nuorille. seminaariin kutsutuille nuorille.  Ei pelkkää passiivista kuuntelua.

12 Eräitä ohjelma-aiheita  johtamistaidon perusperiaatteet  johtamisen etiikka  kommunikointitaitojen merkitys johtamisessa  ongelmien ja ristiriitojen ratkaisemisesta  itseluottamuksen ja itsetunnon kehittäminen  mitä rotary on ja mitä se tekee yhteiskunnan hyväksi

13 Osallistujista  valitaan hakemusten perusteella  lähiseudun oppilaitoksia hyödynnettävä  ikähajonta ei saa olla 14-30, vaan pienempi  esim: lukiolaiset, opiskelijat, vastavalmistuneet  valintaperusteina esim.  Johtamispotentiaali, yhteistoimintakyky, kommunikaatiotaidot, aiempi kosketus Rotaryliikkeseen

14 Seminaarin järjestämisestä  2-4 klubia yhteistoiminnassa  laajuus 15-30 samanikäistä nuorta  internaatti perjantai-sunnuntai (tai la-su)  järkevää löytää vakiopaikka seminaareille  kustannusarvio noin 50 - 150 euroa per osallistuja (puhujille ei yleensä palkkioita)  löydettävä nuoria innostavia puhujia

15  kukin klubi valitsee sovitun määrän osallistujia ja vastaa niiden kustannuksista  rotaryn vaihto-oppilaiden hyödyntäminen järjestelyissä ja seminaarissa  sosiaalinen osa tapahtumaa tärkeä  osallistujilta palaute  osallistujille todistus  tiedotusvälineiden informointi

16 Seminaarin jälkeen  säilytettävä yhteys osallistujiin  hyödynnettävä heitä seuraavien seminaarien järjestämisessä.  he voivat mm.  hankkia uusia osallistujia  osallistua osallistujien valintaan  toimia järjestelytoimikunnassa  sopivia osallistujia houkuteltava aikanaan klubin jäseniksi

17  RI:n www-sivulla www.rotaryryla.com lisätietoa asiasta, www.rotaryryla.com  mm. amerikkalaistyylinen opas RYLA- seminaarien järjestämisestä (yliorganisoidusti).  Suomenkieliset www-sivut työn alla.


Lataa ppt "Rotary Youth Leadership Awards Rotary Youth Leadership Awards."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google