Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HOPSista hopsaamiseen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HOPSista hopsaamiseen"— Esityksen transkriptio:

1 HOPSista hopsaamiseen
Satu Eerola, TaY

2 HOPSAAMISEN ARKI KUKA tekee/ohjaa/tallentaa/dokumentoi?
MITEN ohjataan/tuetaan/organisoidaan/tehdään? MILLOIN, MISSÄ, MITÄ tehdään/tarkastetaan/seurataan? KEITÄ ohjataan/hopsataan? Satu Eerola, TaY

3 HOPS dialogi Mitä? Milloin? rajattu Miten? Miksi? avoin
Satu Eerola, TaY

4 HOPS –näkökulmia 1/2 opiskelijatietojärjestelmä
oppimiskäsitys, toiminnan perusteet  ymmärretään mihin sitoudutaan? vuorovaikutus: kenen kaikkien kanssa? Ja kuinka usein? JA KUKA TOIMII? koordinointi: eri tahojen yhteistyö diskurssi: millaista rakennetaan? Kenen tavoitteista käsin? Satu Eerola, TaY

5 HOPS –näkökulmia 2/2 toimintakulttuuri: rakenteet, näkyvyys, ajattelutavan muutos  Miten HOPS asettuu Vaasan yliopiston eetokseen?!! opiskelukykyisyys aika: kehittämistyössä, HOPSeissa opettajien ja opiskelijoiden koulutus ohjauksen ymmärtäminen: kuka mitä?? Vaasan yliopiston OMALEIMAISUUS ? Satu Eerola, TaY

6 HOPS-näkökulmia Oppimiskäsitys Vuorovaikutus Koordinointi Aika
Diskurssi Opiskelukykyisyys Opiskelijatietojärj. Toimintakulttuuri OPPIMISPROSESSI Satu Eerola, TaY

7 O P I S K E L I J A P R O S E S S I HOPS säätelee monia prosesseja
O P P I M I S P R O S E S S I A S IA N T U N T I J U U D E N K E H I T T Y M I N E N Satu Eerola, TaY

8 Horisontaalinen & vertikaalinen ohjaus
Ohjaus- ja tukitahot: Ura- ja rekrytointi-palvelut ohjaustahot (opinto-neuvonta ym.) tiedekunta (op.asiain päälliköt, oy-ohjaajat) laitos (tuutorointi, opettajat) YTHS, muut tukitahot Laitos: 1. vuoden kevät Tiedekunta: 3. vuoden kevät Opiskelijaprosessi Ohjaus- ja neuvontapalvelut: tapahtumat eri tasoilla yksilöohjaus ja yhteistyö www-sivustot Oppimisprosessi Asiantuntijuuden kehittyminen Tiedekunta: 1. vuoden syksy Laitos: Kandi-seminaari Laitos: Gradu-seminaari Satu Eerola, TaY

9 Esimerkkinä TaY:n tilanne
Laitokset: vaihteluväli HOPSien suhteen iso. (Monia laitoksia, joissa HOPS-käytänteitä, mutta erilaisia. Laitoksia, jopa melkein tdk, joissa kritisoidaan.) Hankkeet: ohjauksen kehittäminen, hyvinvointiHOPS –ajattelu  TaY:n omaleimaisuus ohjauksessa Koulutus: opiskelijoille, opettajille Satu Eerola, TaY

10 tiedekunnan opiskelijoille
HOPS-koulutus humanistisen tiedekunnan opiskelijoille Uusien opiskelijoiden opintojen suunnittelun tukemiseksi tarkoitettu HOPS-koulutus järjestetään maanantaina klo 9.15 – Päätalon luentosalissa A1. Tilaisuudessa tarkastellaan yliopistossa oppimista sen eri tasoilla, opintojen suunnitteluun liittyviä kysymyksiä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Koulutus- ja keskustelutilaisuus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä puheenvuorosta. Mitä tarkoittaa oppiminen yliopistossa? (Satu Eerola, OK) Mitä on oppiminen? Mitä se tarkoittaa yliopistossa? Mitä on akateeminen asiantuntijuus? Miten kehityn asiantuntijaksi? Opintojen suunnittelu, omien valintojen tekeminen – oman toimijuuden löytäminen. Mitä kysyä ja keneltä?! (Marko Niemi, Opetuksen kehittämisyksikkö) Entä jos en vielä ensimmäisenä vuonna tiedäkään aivan kaikkea? Millaisia kysymyksiä ja pulmia opintojen eri vaiheisiin voi liittyä? Keneltä voin kysyä – tuki- ja ohjaustahot Tampereen yliopistossa. Kiikarissa maisterin työt (Terhi Erkkilä ja Eira Helminen, Ura- ja rekrytointipalvelut) Opinnot ja työelämätaitojen karttuminen. Opinnot ja oman alan työt. Osaamisen karttumisen jatkumo. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille – kaikki asiasta kiinnostuneet voivat halutessaan osallistua vapaasti.

11 TaY:ssa lausuttua.. 1/2 Täytyy olla monta tahoa mukana
Tarvitaan koulutusta: KAIKILLE Tarvitaan väline verkkoon 1., 3. ja 5. vuonna 3. tai 4. periodi linjaus asiasta tarvitaan ei voi missään muodossa olla tarkasti rajattu tai täysin sitova Satu Eerola, TaY

12 TaY:ssa lausuttua.. 2/2 Olemassa olevaa hyödynnetään
Suunnitelma, jonka täytyy voida muuttua!! Keskeinen kysymys: onko kyseessä suunnitelma, sopimus vai työkalu? Henkilökohtaisuus HOPSin keskeinen juttu Ennen kaikkea tuki opintojen suunnittelulle Parasta: opettajan ja opiskelijan keskustelu Oppiainekohtaiset erot huomioitava Ei liian raskasta järjestelmää Satu Eerola, TaY

13 eHOPS - UUSI VÄLINE? Lisäarvo yleisesti
Lisäarvo eri toimijoille: tavoitteet erilaisia Välineiden pelko: mikä tilanne todellisuudessa? Yksi vaiko monta välinettä?  Kuka käyttää mitäkin? Miten näyttäytyy opiskelijalle??!! Satu Eerola, TaY

14 HOPSin käyttö 1/2 Esim. tällä hetkellä: opiskelija yksin
opiskelijat keskenään opiskelijat tuutorin kanssa opiskelijat opettajan/opettajien kanssa opiskelija opettajan kanssa opiskelija opinto-ohjaajan/-psykologin /- neuvojan kanssa Satu Eerola, TaY

15 HOPSin käyttö 2/2 Laitoksella: yksilö, ryhmä, ryhmät, kahdenkeskinen vastaanotto, laitostilaisuudet (mm. vuosikursseittain) Tdk:ssa: yksilö, tdk-tilaisuudet Neuvonta- ja ohjaustahot  Kuka voi? Kenen pitää? Satu Eerola, TaY

16 HOPS eri tasoillaan 1/2 Kuinka suunnittelussa nähdään/tunnetaan eri toimijat? OPINTOJEN OHJAUKSEN KOKONAISJÄRJESTELMÄ Organisaation muutosprosessi (HOPS kokonaisuudessaan)  vaatii aikaa Vaiheet: epätahtisuus hyväksi Kenen näkökulmasta tasoja rakennetaan? Ja kenen tavoitteita tarkastellaan? Mainio palautejärjestelmä Satu Eerola, TaY

17 HOPS eri tasoillaan 2/2 Osa kokonaisuutta: kokonaisuuden ja kontekstin ymmärtäminen  alkuvaiheessa TIEDOTTAMINEN KAIKILLE tärkeää LAITOS TDK opiskelija NEUVONTA- JA OHJAUSTAHOT  Miten näyttäytyy ? Opiskelun, oppimisen säätelijä Satu Eerola, TaY

18 HOPSin OHJAAMINEN Opintojen eri vaiheissa laadullisesti erilaisia kysymyksiä Opiskelijoiden varioivat tarpeet: Mitä kaikille? Mitä kysyttäessä? TYÖNJAKO: esim. rajattu tdk:issa, avoin laitoksilla + neuvonta- ja ohjaustahoilla ”kaikenlaista” Satu Eerola, TaY

19 HOPSin OHJAAMINEN: LAITOSTASO
Suunnitelma: keskustelu työnjaosta (työsuunnitelmiin), resursoinnista, toiminnasta, aloittamisesta, jatkumosta, palautteen hyödyntämisestä, toiminnan tarkistamisesta, koulutustarpeesta, eetoksesta, periaatteista Aloittaminen: olemassa olevan hyödyntäminen, asteittain, ajan kanssa Satu Eerola, TaY

20 HOPSin OHJAAMINEN: LAITOSTASO
”Vastuu HOPSin laatimisesta on opiskelijalla, joka saa tukea opintojensa suunnitteluun koko opintojensa ajan.” ”Tärkeää on, että molemmilla osapuolille syntyy ohjaussuhteen luonteesta sama tulkinta.” Psykologinen sopimus ”Ohjaussuhteen voi jäsentää toisaalta sisältö- toisaalta suhdeaspektiin.” TaY:n HOPS-opas Satu Eerola, TaY

21 OHJAAMISEN TASOT Tiedottaminen  Neuvonta  Ohjaaminen  Opetus  Ohjaaminen.. Mitä asioita, millä tavoin Henkilökohtaisuuden LISÄARVO Opettajuuden/opintoasiainpäällikön jne. RAJAT  Näiden vuoropuhelu: jostain liikkeelle Satu Eerola, TaY

22 kuka kehittää mitä ? mikä kehittää ketä ? mikä kehittää mitä ?
Satu Eerola, TaY


Lataa ppt "HOPSista hopsaamiseen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google