Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TIEDONHAUN PERUSTEET.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TIEDONHAUN PERUSTEET."— Esityksen transkriptio:

1 TIEDONHAUN PERUSTEET

2 TIEDONHAUN PERUSTEIDEN SISÄLTÖ
Vaiheittainen tiedonhaun prosessin läpikäynti Tiedonhaun ongelman ja tiedontarpeen määrittely Hakuaiheen analyysi ja haun suunnittelu Tiedonhaun perustekniikat (Boolen operaattorit, katkaisumerkit, sanaliittohaku jne.) Tiedonlähteiden valinta Haun suoritus Hakutuloksen arviointi Tiedonlähteiden paikantaminen Tiedonhaun prosessin arviointi

3 TIEDONTARPEEN MÄÄRITTELY
Mistä aiheesta tietoa tarvitaan? Mistä näkökulmasta aihetta lähestytään? Mikä kuuluu aiheeseen, mikä ei? Mikä aiheessa on keskeistä? Mitä aiheesta tiedetään jo ennalta? Tarvitaanko yleistietoa vai tieteellistä tietoa Minkä ikäistä tietoa tarvitaan? Mihin tarkoitukseen tietoa tarvitaan?

4 KÄSITTEISTÄ HAKUSANOIHIN
Vapaat hakusanat = itse keksityt tai mietityt Asiasanat = kontrolloidusta asiasanastosta poimitut Luokituskoodit = esimerkiksi kirjaston hyllyluokkakoodit

5 BIBLIOGRAFINEN VIITE JA TIETUE
Kirjallisen dokumentin edustaja tietokannoissa ja kirjallisuusluetteloissa eli bibliografioissa sekä lähdeluetteloissa Tekijä(t): Otala, Leenamaija Nimeke: Osaamispääoman johtamisesta kilpailuetu Julkaistu: Helsinki : WSOYpro , 2008 Ulkoasu: 362 s. : kuv. ; 23 cm Aineisto: kirja ISBN: (sid.) Muu(t) tekijä(t): Ilanne-Parikka, Pirjo

6 BIBLIOGRAFINEN VIITE JA TIETUE: SISÄLLÖNKUVAILU Tekijä(t):
BIBLIOGRAFINEN VIITE JA TIETUE: SISÄLLÖNKUVAILU Tekijä(t): Otala, Leenamaija Nimeke: Osaamispääoman johtamisesta kilpailuetu YSA-asiasanat (YSA eli Yleinen suomalainen asiasanasto on käytössä laajalti Suomen korkeakoulu- ja yleisissä Kirjastoissa): organisaatiot - johtaminen (ysa) organisaatiot - osaaminen (ysa) yritykset - henkinen pääoma (ysa) yritykset - kilpailukyky (ysa) yritysstrategiat (ysa) yritykset - verkostot (ysa) sosiaalinen media (ysa) oppiva organisaatio (ysa) osaamisen siirto (ysa) johtaminen (ysa) organisaatiot (ysa) osaaminen (ysa) henkinen pääoma (ysa) yritykset (ysa) kilpailukyky (ysa) verkostot (ysa) tietotekniikka (ysa) oppiminen (ysa) kehittäminen (ysa) Helecon-asiasanat (Helecon on Helsingin kauppakorkeakoulun tietokanta) : management (helecon) organization (helecon) know how (helecon) intellectual capital (helecon) specialists (helecon) knowledge work (helecon) development (helecon) learning (helecon) employee education (helecon) Kirjastoluokka: UDK:65.01 UDK:658 UDK:658.3 UDK: UDK:005.9 YKL:69.1

7 Julkaisun tai dokumentin sisällön kuvaaminen tiivistetysti
SISÄLLÖNKUVAILU Julkaisun tai dokumentin sisällön kuvaaminen tiivistetysti Asiasanat – asiasanastot esim. YSA, tesaurukset, tietokantojen omat asiasanastot (subject headings lists, index terms) Luokitus – YKL tai UDK, myös muita on olemassa

8 UDK-luokitusjärjestelmä
SISÄLLÖNKUVAILU UDK-luokitusjärjestelmä hierarkkisesti järjestetty kymmenluokitusjärjestelmä Esimerkiksi: 3 Yhteiskunta. Yhteiskuntatieteet 316 Sosiologia 316.6 Sosiaalipsykologia

9 Käytettävä asiasana: osaaminen
ASIASANASTOJEN KÄYTTÖ Esimerkki Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta Käytettävä asiasana: osaaminen Suppeammat termit: kulttuuriosaaminen moniosaaminen Rinnakkaistermit: ammatillinen kehitys ammattitaito Korvaa termit: know-how taitotieto tietotaito

10 HAKUSANOJEN YHDISTÄMINEN HAKULAUSEIKSI
Tiedonhaussa käytettävä hakua määrittävä kokonaisuus voi sisältää: Hakusanoja Katkaisumerkkejä Luokitusjärjestelmän koodeja Boolen operaattoreita

11 BOOLEN OPERAATTORIT osaaminen johtaminen johtaminen johtajuus johta*
osaaminen JA johtaminen JA (AND)-operaattori: molemmat hakusanat esiintyvät hakutuloksissa johta* EI julki* EI (NOT)-operaattori: ensimmäinen hakusana esiintyy, mutta toinen ei esiinny hakutuloksessa johtaminen TAI johtajuus TAI (OR)-operaattori: jompikumpi tai molemmat hakusanat esiintyvät hakutuloksissa johtaminen johtajuus johta* julki*

12 HAUN JÄRJESTYS, SULKUMERKKIEN KÄYTTÖ
Operaattorien voimakkuusjärjestys on yleensä EI, JA, TAI. Sulkujen sisällä oleva hakulause toteutetaan kuitenkin ensin. johta* JA (osaaminen TAI ammattitaito) Hakee ensin sulkujen sisältä osaaminen JA ammattitaito –viitteet ja seuraavaksi rajaa niistä esiin johta* -alkuiset sanat . Tämä haku on tehty oikein! versus johta* JA osaaminen TAI ammattitaito Hakee ensin johta* ja osaaminen –haun ja lisää löydettyihin viitteisiin kaikki missä on käsitelty ammattitaitoa, vaikka näkökulma ei olisikaan johtamisen tai johtajuuden. Tämä haku tuottaa ns. roskaviitteitä!

13 FRAASI- ELI SANALIITTOHAKU
Sanaliittohaussa edellytetään hakusanojen esiintyvän peräkkäin. Tehdään laittamalla sanaliitto lainausmerkkeihin, esimerkiksi ”funktionaaliset elintarvikkeet” tai ”european union”. Myös erikoismerkkejä sisältävät haut kannattaa toteuttaa sanaliittohakuna, esimerkiksi: ”amk-opinnäytetyö” .

14 HAKUSANAN KATKAISUMERKKI JA KORVAUSMERKKI
Haetaan sanaa sen eri taivutusmuodoissa (monikko, sijamuodot) Katkaisumerkki on usein asteriski (*), mutta ei aina. HUOM! VanaiCat-tietokannassa ?-merkki. Nellin monihaussa voit käyttää joko * - tai ?-merkkiä. KORVAUSMERKKI Käytetään korvaamaan yleensä yhtä merkkiä hakusanassa; esim. lind?vist etsii sekä lindkvist- että lindqvist- sanat Korvausmerkkinä käytetään tavallisimmin kysymysmerkkiä (?) Korvausmerkin käyttö ei ole mahdollista kaikissa tietokannoissa.

15 HAUN RAJAAMINEN TIETTYYN HAKUKENTTÄÄN
Hakua voi rajata esimerkiksi aineiston julkaisuajankohdan, kielen, aineistotyypin tai kokoelman mukaan. Voit esimerkiksi hakea VanaiCatissa vain Lahdensivun aineistoa. Hakusanan/sanat voi tavallisesti kohdentaa tiettyyn hakukenttään; esimerkiksi voidaan hakea hakusanaa asiasana-kentästä. Samassa hakulauseessa (hakuehdossa) voi käyttää halutessaan useampiakin rajauksia

16 VIITETIETOKANTA JA KOKOTEKSTITIETOKANTA Tietokannat ja lisätietoa niistä löytyy HAMKin Nelli-portaalista: → Hämeen amk → Kirjaudu sisään VIITETIETOKANNAT Sisältävät viitteitä täydellisempiin tiedonlähteisiin, esim. kirjoihin ja lehtiartikkeleihin. Esim. VanaiCat, Medic, Linda, Aleksi, Arto, Cinahl, Helecon,… KOKOTEKSTITIETOKANNAT Sisältävät lähteitä, esim. artikkeleita, tilastoja tai lakitekstiä kokonaisuudessaan. Esim. Ebrary, EBSCO, Ovid Nursing Collection 1, JBI COnNECT MCB Emerald Library, Terveysportti, Edilex, …

17 HAKUTULOKSEN ARVIOINTI
Saatujen viitteiden määrä on liian suuri älä katkaise hakusanaa ollenkaan älä käytä TAI-operaattoria, vaan rajaa hakua JA- tai EI-operaattoreilla rajaa hakua tietokannan muilla rajaustyökaluilla (esim. kieli- tai aikarajaukset) älä hae vapaatekstinä,vaan kohdista haku sopivaan kenttään (esim. asiasanakenttään) Saatujen viitteiden määrä on liian pieni liian tiukka rajaus JA- tai EI-operaattoreilla? hae yläkäsitteillä tai lisää synonyymeja hakusanoihin TAI-operaattorilla kokeile katkaista hakusana hae vapaatekstinä Viitteitä ei tullut lainkaan lyöntivirhe? väärä tietokanta? väärä hakukenttä? väärä hakusana; selaa tietokannan asiasanalistaa, mikäli mahdollista, ja poimi sopiva(t) hakusana(t) Saadut viitteet menivät ohi aiheen väärä tietokanta, esim. ei kata hakusi aihepiiriä tarkista hakusanat: älä katkaise liian aikaisin

18 Antoisaa tiedonhakua!


Lataa ppt "TIEDONHAUN PERUSTEET."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google