Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työaika Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työaika Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä."— Esityksen transkriptio:

1 Työaika Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä.

2 Työaikalaki ei koske mm. johtamistehtäviä kotitöitä
poronhoitoa ja kalastusta uskonnollisia toimituksia (papit ja kanttorit) työnantajan perheenjäsenen työtä

3 Työaika Työaikaa ei ole varallaoloaika terveystarkastukset
työnantajan järjestämät sosiaaliset tilaisuudet ruokatauot, mikäli tt voi esteettömästi poistua työpaikalta työmatkaan käytetty aika koulutusaika muualla kuin työpaikalla

4 Työaikalaki (1996) säännöllinen työaika 8 t/vrk , 40 t/vk
monissa työehtosopimuksissa ,5 t/vrk ,5 t/vk

5 Työaika viikoittainen työaika voidaan järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikana esim. puoli vuotta 6 pv/vko, puoli vuotta 4 pv/vko poikkeamat viikoittaisessa työajassa

6 Ylityö Työaikalainsäädännön tarkoittamaa ylityötä on työ, joka tehdään
vuorokautisen 8 tunnin ja viikoittaisen 40 tunnin säännöllisen työajan lisäksi.

7 Vuorokautinen ja viikoittainen ylityö

8 Ylityökorvaus Vuorokautinen ylityö
kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja muilta 100 %:lla korotettu palkka Viikoittainen ylityö 50 %:lla korotettu palkka Työehtosopimuksissa korotus voi olla esim. 50 % kahdelta ensimmäiseltä ja 100 % muilta tunneilta tai 100 % kaikilta tunneilta

9 Lisätyö Sovitun työajan ja lain mukaisen työajan väliin jäävä aika on LISÄTYÖTÄ, josta maksetaan korottamaton peruspalkka.

10 Esimerkki ylitöiden laskemisesta
Ma Ti Ke To Pe La Su Säännöllinen ta 7,5 7,5 7, ,5 7, Tehty työaika , Lisätyö 0,5 Vrk-ylityö 50 % 1 2 Vrk-ylityö 100 % Viikoittainen ylityö 3,5 ma ti ke to pe la su lisätyö 0,5 0, ,5 0,5 0,5 50 % 100 % 50 % viikoittainen ,5

11 Ratkaisu ylitöiden laskemisesta
ma ti ke to pe la su lisätyö 0,5 0, ,5 0,5 0,5 50 % 100 % 50 % viikoittainen ,5 (lauantaina tehdystä työstä vähennetään lisätyö 4 – 0,5 = 3,5 tuntia viikoittaista ylityötä) Tässä tapauksessa vasta sen jälkeen, kun lisätyötä on tehty 2,5 tuntia, voi olla viikoittaista ylityötä.

12 Jaksotyöaika poliisi, tulli sairaalat kuljetukset, alukset
kolmen viikon jaksoina enintään 120 tuntia tai kahden viikon jaksoina enintään 80 t Jaksotyö on mahdollista esim. seuraavilla aloilla: poliisi, tulli sairaalat kuljetukset, alukset kotitaloustyö vartiointi majoitus- ja ravitsemisala taide- ja huvittelulaitokset

13 Esimerkki jaksotyöstä
vko ma ti ke to pe la su vko ma ti ke to pe la su

14 Liukuva työaika Työaika voidaan sopia liukuvaksi, jolloin sovitaan kiinteästä työajasta, liukumarajoista sekä työajan pidennysten ja alitusten enimmäiskertymistä vuorokautinen ylityö on työ, mikä ylittää 8 tunnin vuorokautisen työajan (ei merkitystä kuinka pitkän työpäivän työntekijä oli aikonut tehdä ilman työnantajan ylityöpyyntöä)

15 Viikkolepo Viikkolevon on oltava yhtäjaksoisesti sunnuntain (tai muuna) aikana vähintään 35 t (laki voimaan ) Korvaaminen Ensisijaisesti vastaavana vapaa-aikana viimeistään seuraavan 3 kuukauden aikana TAI työntekijän suostumuksella korvaus rahana (jo maksetun peruspalkan lisäksi 100 %:n korotus)

16 Esimerkki ylitöiden laskemisesta
Esimerkki ylitöiden laskemisesta Työntekijän säännöllinen työaika on ma - pe 7,5 t/pv. Mitä tunteja (lisätyö-, viikkolepo-, ylityötunnit jne.), miten ne korvataan ja paljonko hänellä niitä on työaikalain mukaan seuraavanlaisen viikon aikana? (Ei tarvitse laskea rahassa.)   ma ti ke to pe la su tehty 8 7,5 11 7,5 7,5 6 5 lisätyötä 0,5 - 0, ,5 - 50 % vrk 100 % vrk 50 % vko ,5 5 su-korotus 100 % Koska työntekijälle ei tule lain määräämää viikkolepoaikaa,(sunnuntaina hän tekee 5 tuntia), hän saa vastaavan määrän vapaana tai sitten molempien osapuolten suostumuksella rahallisen korvauksen eli peruspalkan, ylityökorvauksen ja sunnuntaikorvauksen lisäksi vielä ylityökorvauksen perusosan mukaan määräytyvän rahakorvauksen. ma ti ke to pe la su 8 7,5 11 6 5

17 Tehtävän ratkaisu   ma ti ke to pe la su tehty 8 7,5 11 7,5 7,5 6 5 lisätyötä 0,5 - 0, ,5 - 50 % vrk 100 % vrk 50 % vko ,5 5 su-korotus 100 % Koska työntekijälle ei tule lain määräämää viikkolepoaikaa, (sunnuntaina hän tekee 5 tuntia), hän saa vastaavan määrän vapaana tai sitten molempien osapuolten suostumuksella rahallisen korvauksen eli peruspalkan, ylityökorvauksen ja sunnuntaikorvauksen lisäksi vielä ylityökorvauksen perusosan mukaan määräytyvän rahakorvauksen viidestä tunnista.

18 Esimerkki. Työntekijän palkka on 1800 € ja tuntipalkanjakaja on työehtosopimuksessa 150.
Laske toukokuun palkka, kun hän on eräällä viikolla toukokuussa tehnyt töitä seuraavasti: 2,5 lisätyö 2 50 % vrk-ylityö 1 100 % vrk-ylityö 4 50 % vko-ylityö samalla sunnuntaityötä Tuntipalkka on 1800/150 eli 12 euroa. Lisätyöstä maksetaan 2,5 * 12 = 30 50 % 2 * 18 = 36 100 % 1 * 24 = 24 50 % 4 * 18 = 72 100 % 4 * 12 = 48 Yhteensä 210 euroa Toukokuun palkka on = 2010 euroa

19 Tehtävän ratkaisu Tuntipalkka on 1800/150 eli 12 €.
Lisätyöstä maksetaan 2,5 * 12 € = 30 50 % 2 * 18 € = 36 (peruspalkka + korotus) 100 % 1 * 24 € = 24 (peruspalkka + korotus) 50 % 4 * 18 € = 72 (peruspalkka + korotus) 100 % 4 * 12 € = 48 (korotus) Yhteensä 210 € Toukokuun palkka on = 2010 €

20 Ylityön määrää koskevat rajoitukset (laki voimaan 1.1.1997)
Ylitöiden enimmäismäärä 250 t/vuosi Ylimääräisen (sovitaan työpaikalla) ylityön enimmäismäärä 80 t/vuosi EU:n työaikadirektiivi rajoittaa ylitöiden enimmäismäärän 138 tuntiin/4 kk

21 Lisä- ja ylityökorvaus vapaa-aikaan
voidaan sopia (työnantaja ja työntekijä) vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan palkalliseen vapaa-aikaan vapaa-ajan pituus määräytyy korotetun palkan mukaan annettava 6 kk:n kuluessa

22 Sunnuntaityökorvaus Sunnuntaityötä on työ, joka tehdään
sunnuntaina vapunpäivänä itsenäisyyspäivänä kirkollisena juhlapäivänä ) Sunnuntaityöstä maksetaan 100 %:lla korotettu palkka (peruspalkkaan), sitä ei ole mahdollista vaihtaa vapaa-aikaan.

23 Työaikakirjanpito Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin. Työaikakirjanpito on vaadittaessa esitettävä työsuojelutarkastuksen suorittajalle sekä luottamusmiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle (työaikalaki, ei voi poiketa). Työnantaja voi valita kirjaustavan.

24 Työaikakirjanpito 1. tapa
säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli- hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niiden korvaukset (sopii kuukausipalkkaisten työaikakirjanpitoon) 2. tapa kaikki tehdyt työtunnit, sekä erikseen yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korotukset (sopii tunti- ja suorituspalkkaisten työaikakirjanpitoon)

25 Tuntipalkan laskeminen
jaetaan kuukausipalkka ko. henkilön ao. kuukauden säännöllisten työtuntien lukumäärällä Huom! kuukaudet eri pituisia TAI jaetaan kuukausipalkka pitkältä aika-väliltä lasketun kuukauden säännöllisten työtuntien keskiarvolla, mikä on ilmoitettu työehtosopimuksessa, esim. 157 tai 160

26 Esimerkki tuntipalkan laskemisesta
Työntekijän kuukausipalkka on 2100 €, normaali työaika on 7,5 t/pv. Hän on ollut poissa 10 tuntia. Mikä on kuukauden palkka? Työpäivien määrä on 21. 21 todellista työpäivää * 7,5 t = 157,5 t tehdyt tunnit 157,5 - 10t = 147,5 t Palkka * 147,5 = 1966,67 157,5

27 Tehtävän ratkaisu 21 todellista työpäivää * 7,5 t = 157,5 t
tehdyt tunnit 157, t = 147,5 t Palkka * 147,5 = 1966,67 157,5

28 Päiväpalkka Päiväpalkan laskemista tarvitaan, kun työntekijä
a) tulee palvelukseen b) lähtee palveluksesta kesken kuukauden tai c) on ollut poissa työstä eikä työnantaja ole velvollinen maksamaan poissaoloajalta palkkaa Jakajana kuukauden säännöllisten työpäivien lukumäärä tai työehtosopimuksen mukainen muu luku (esim. 21) Vuosilomapalkan ja -korvauksen laskemisessa jakajana 25 (vuosilomalaki)

29 Esimerkki päiväpalkan laskemisesta
1. tapa esim. kaupan alalla Kun palkkaan oikeuttavien työpäivien määrä on alle kerrotaan päiväpalkka palkkaan oikeuttavilla päivillä (kk-palkka/21)* tehdyt työpäivät vähintään 13 vähennetään täydestä kk-palkasta poissa oltujen työpäivien palkkaa vastaava määrä. 2. tapa Jakajana kuukauden todelliset työpäivät Esimerkki Kuukausipalkka 2000 € Työpäiviä 20 kuukaudessa Poissa 2 työpäivää Oikea tapa laskea 2000 € - 2* 95 € = 1810 € Ei lasketa näin: 2000/21 * 18 = 1714 €

30 Peruspalkan suuruuden määrittäminen korotettua palkkaa laskettaessa
mukaan lasketaan (sopimukseen perustuvat palkkaan verrattavat lisät) kuukausipalkka, kalliinpaikan- ja ikälisät luontoisedun raha-arvo (työehtosopimuksessa) provisiopalkka (työehtosopimuksessa) tuotantopalkkiot (työehtosopimuksessa) ei mukaan vuorotyölisä säännöllisestä sunnuntaityöstä maksettava korvaus tilapäisluontoiset korvaukset (esim. yli- ja lisätyöstä)

31 Arkipyhäkorvaus Kun juhlapäivä sattuu arkipäiväksi, joka muuten olisi työpäivä, tuntipalkkalaisten osalta työehtosopimuksissa on yleensä sovittu arkipyhäkorvauksesta tai lyhennetystä työviikosta. Korvaus maksetaan säännöllisen työajan mukaisesti keskituntiansion perusteella. Mikäli työntekijä on työssä, palkka maksetaan kuin sunnuntaityöstä.

32 Arkipyhiä esim. graafisella alalla ovat:
Pitkäperjantai Toinen pääsiäispäivä Vapunpäivä * Juhannusaatto Itsenäisyyspäivä * Jouluaatto Ensimmäinen joulupäivä Uudenvuodenpäivä Tapaninpäivä Loppiainen Helatorstai * laki

33 Lyhennetty työaika, osittainen hoitovapaa, osa-aikaeläke
TT:n alkuperäinen kuukausipalkka on 2000 €/kk. Lisäksi hänellä on 500 €:n autoetu. Alkuperäinen työaika on 7,5 t/pv. TT siirtyy osa-aikaeläkkeelle 1.2., jonka jälkeen hän työskentelee 6 t/pv neljänä päivänä viikossa eli 24 t/vko. Mikä on uusi kuukausipalkka? Uusi kuukausipalkka 2500 * 24 = 1600 euroa 37,5 Jos henkilö luopuu autoedusta, tulee rahapalkka olemaan 1600 euroa. Jos autoetu säilyy, rahapalkan osuus on 1100 euroa ja autoedun 500 euroa.

34 Tehtävän ratkaisu Uusi kuukausipalkka 2500 * 24 = 1600 € 37,5
2500 * 24 = 1600 € 37,5 Jos henkilö luopuu autoedusta, tulee rahapalkka olemaan 1600 €. Jos autoetu säilyy, rahapalkan osuus on 1100 € ja autoedun 500 €.


Lataa ppt "Työaika Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google