Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kertaus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kertaus."— Esityksen transkriptio:

1 Kertaus

2 Paine Paine kuvaa voiman jakautumista vaikutuspinta-alalle
Kiinteälle aineelle  Mitä painavampi esine, sitä suurempi paine  Mitä pienempi vaikutuspinta-ala, sitä suurempi paine Nesteissä ja kaasuissa paine kuvaa aineen laajenemispyrkimyksiä Nesteissä ja kaasuissa paine leviää tasaisesti kaikkialle

3 Hydrostaattinen paine
Riippuu nesteen tiheydestä ρ, syvyydestä h, ja putoamiskiihtyvyydestä g Nesteessä samassa syvyydessä aina yhtä suuri Ei riipu astian muodosta pohjalla Kokonaispaineeseen vaikuttaa myös ilman paine

4 Lämpölaajeneminen Makroskooppinen ilmiö  aineen absorboidessa energiaa lämmön muodossa tilavuus kasvaa Lämpötilan kasvaessa aineen rakenneosaset värähtelevät laajemmalla alueella  aine laajenee Rakenneosaset pääsevät liikkumaan vapaimmin kaasuissa, sitten nesteissä  kaasut lämpölaajenevat enemmän kuin nesteet, nesteet enemmän kuin kiinteät aineet Vastakkaiset ilmiöt tapahtuvat aineen jäähtyessä

5 Aineen olomuodonmuutokset
Aineen olomuodonmuutokset vapauttavat tai sitovat energiaa  Lämmittäessä sitoutuu energiaa  Jäähdyttäessä vapautuu energiaa Aineilla on erilainen kyky vastaanottaa tai luovuttaa energiaa  Ominaislämpökapasiteetti  Ominaissulamislämpö Ominaishöyrystymislämpö

6 Veden olomuodonmuutokset
Jään muuttaminen höyryksi vaatii energiaa  Ensin energiaa kuluu lämpötilan nostamiseen 0°-asteeseen  Riippuu ominaislämpökapasiteetista ja massasta ja alkulämpötilasta  0°-asteisen jään sulaminen vaatii energiamäärän, joka riippuu ominaissulamislämmöstä ja massasta  Sen jälkeen energiaa kuluu lämpötilan nostamiseen 100°-asteeseen  Riippuu jälleen ominaislämpökapasiteetista ja massasta ja alkulämpötilasta (0°-astetta)  100°-asteisen nesteen muuttuminen höyryksi vaatii energiamäärän, joka riippuu ominaishöyrystymislämmöstä ja massasta Höyryn muuttaminen jääksi sitoo energiaa ja tapahtuu yllä kuvattu tapahtumasarja käänteisesti

7 Kaasulait Kaasujen tilanyhtälöt pätevät vain ideaalikaasuille
Reaalikaasut noudattavat tilanyhtälöä paremmin, kun paine on alhainen, lämpötila korkea ja tiheys pieni

8 Ideaalikaasut Vakiolämpötilassa, paineen kasvaessa, tilavuus kasvaa (Boylen laki) Vakiopaineessa, tilavuuden kasvaessa, lämpötila kohoaa (Charlesin laki) Vakiotilavuudessa, paineen kasvaessa lämpötila kohoaa (Gay-Lussacin laki)


Lataa ppt "Kertaus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google