Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Käyttäjäkokemuksen muodostuminen ja kehittäminen verkkoyhteisössä Maria Hyytiäinen Työn valvoja ja ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen 4.9.2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Käyttäjäkokemuksen muodostuminen ja kehittäminen verkkoyhteisössä Maria Hyytiäinen Työn valvoja ja ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen 4.9.2007."— Esityksen transkriptio:

1 Käyttäjäkokemuksen muodostuminen ja kehittäminen verkkoyhteisössä Maria Hyytiäinen Työn valvoja ja ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen 4.9.2007

2 Maria Hyytiäinen2 Sisällys Johdanto Tutkimuksen tausta: WomEqual ja weme.fi Verkkoyhteisö ja käyttäjäkokemus käsitteinä Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen toteutus Käyttäjäkokemuksen muodostuminen verkkoyhteisössä Käyttäjäkokemuksen kehittäminen weme.fi:ssä Johtopäätökset

3 4.9.2007Maria Hyytiäinen3 Johdanto Ilmiö: sosiaalisuus ja ryhmien muodostuminen verkossa  Internet kehittyy vahvasti sosiaalisen median suuntaan  Käyttäjän rooli internetissä kasvaa Sosiaalisen median sovelluksille tyypillistä on osallistuminen, avoimuus, keskustelu, yhteisöt ja verkottuminen Verkkoyhteisö on yksi sosiaalisen media ilmentymistä Käytettävyydestä käyttäjän kokonaisvaltaiseen elämykseen eli käyttäjäkokemukseen

4 4.9.2007Maria Hyytiäinen4 Taustaa: WomEqual-hanke EQUAL-yhteisöaloiteohjelman kehittämiskumppanuushanke Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), opetusministeriö ja kunnat. Koordinaattori: Teknillisen korkeakoulun sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Toteutusaikataulu: 1.5.2005–31.12.2007 Tavoitteet: 1)kehittää yliopistoihin toimintamalleja, joiden avulla voidaan tukea naisten etenemistä uralla niin yritysmaailmassa kuin tutkimuslaitoksissakin erityisesti teknologia-aloilla, 2)tukea naisten innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä sekä 3)luoda verkkoyhteisö tukemaan tekniikan alan koulutuksen saaneiden naisten verkostoitumista erityisesti teknologia- aloilla.

5 4.9.2007Maria Hyytiäinen5 Taustaa: weme.fi-verkkoyhteisö

6 4.9.2007Maria Hyytiäinen6 Verkkoyhteisö

7 4.9.2007Maria Hyytiäinen7 Käyttäjäkokemus Käyttäjäkokemus muodostuu käyttäjän ja tuotteen välisestä vuorovaikutuksesta tietyssä käyttökontekstissa. KÄYTTÄJÄ- KOKEMUS TUOTE KÄYTTÖKONTEKSTI KÄYTTÄJÄ SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ FYYSINEN YMPÄRISTÖ

8 4.9.2007Maria Hyytiäinen8 Käyttäjäkokemuksen muodostuminen verkkoyhteisössä kirjallisuuskatsauksen perusteella

9 4.9.2007Maria Hyytiäinen9 Diplomityön tavoitteet 1)Selvittää, miten käyttäjäkokemus muodostuu verkkoyhteisössä ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. 2)Antaa kehitysehdotuksia käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi weme.fi-verkkoyhteisössä.

10 4.9.2007Maria Hyytiäinen10 Tutkimuksen toteutus Lokitiedon kerääminen –2,5 kuukauden ajalta –Rekisteröityneiden käyttäjien määrän kehittyminen –Weme.fi:n eri osioiden ja toimintojen käyttö –Sisältöjen kiinnostavuus Teemahaastattelu –8 weme.fi:n käyttäjää –Käyttäjäkokemuksien selvittäminen –Käyttäjien ääni kuuluviin

11 4.9.2007Maria Hyytiäinen11 Weme.fi:n käyttö (1/3): Rekisteröityneiden käyttäjien määrä

12 4.9.2007Maria Hyytiäinen12 Weme.fi:n käyttö (2/3): Keskusteluaktiivisuus

13 4.9.2007Maria Hyytiäinen13 Weme.fi:n käyttö (3/3): Artikkelien kiinnostavuus

14 4.9.2007Maria Hyytiäinen14 Käyttäjäkokemuksen muodostuminen verkkoyhteisössä Fiilis: 1)Käyttäjä tarpeiden täyttyminen 2)Käyttäjien aktiivisuus 3)Sisällön kiinnostavuus 4)Käytettävyys 5)Estetiikka Yhteisöllisyys: 1)Selkeästi viestityt tavoitteet ja arvot 2)Käyttäjien aktiivisuus 3)Muut käyttäjät 4)Verkottumistapahtumat Rooli: 1)Persoona 2)Aiemmat kokemukset 3)Motivaatio 4)Ajankäyttö

15 4.9.2007Maria Hyytiäinen15 Vuorovaikutus verkkoyhteisössä

16 4.9.2007Maria Hyytiäinen16 Weme.fi:n käyttäjäkokemuksen kehittäminen Lisää käyttäjiä Enemmän yhteisöllisyyttä Lisää käyttäjiä kiinnostavaa sisältöä ja erityisesti käyttäjien tuottamaa vuorovaikutussisältöä Hyödylliset toiminnallisuudet paremmin esille

17 4.9.2007Maria Hyytiäinen17 Johtopäätökset Käyttäjäkokemukset weme.fi:stä ovat positiivisia, vaikka tunnelma on vielä odottava Käyttäjät ja yhteisöllisyys vaikuttavat merkittävimmin käyttäjäkokemuksen muodostumiseen ja kehittämiseen verkkoyhteisössä Käyttäjän tarpeen täyttyminen on tärkeämpää kuin käytettävyys, vaikka hyvällä käytettävyydellä voidaan helposti parantaa käyttäjäkokemusta

18 4.9.2007Maria Hyytiäinen18 Kiitos Kysymykset ovat tervetulleita


Lataa ppt "Käyttäjäkokemuksen muodostuminen ja kehittäminen verkkoyhteisössä Maria Hyytiäinen Työn valvoja ja ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen 4.9.2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google