Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TKK:n Sisäinen auditointiprosessi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TKK:n Sisäinen auditointiprosessi"— Esityksen transkriptio:

1 TKK:n Sisäinen auditointiprosessi
25.9. / KEK

2 Sisäinen auditointi 2009, kohteet
Kevät 2009 - auditoitiin yksiköiden laadunvarmistusjärjestelmän yleiskuvaus ja ydinprosessien implementointia. Tiedekuntatasolla keskityttiin LVJ:n yleiskuvaukseen sekä YVV- ja perustutkintokoulutusprosessien (tutkinto-ohjelma) toteutukseen. Laitostasolla tarkasteltiin LVJ:n yleiskuvausta sekä projektimaisen tutkimustoiminta- ja perustutkintokoulutus prosessien (kurssit) toteutusta. Syksy 2009 - auditoidaan tiedekuntien ja laitosten osalta jatkokoulutusprosessi ja tarkastellaan sitä kuinka yksiköissä on toteutettu kevään auditointitulosten pohjalta esitettyjä kehittämis/ muutostoimenpiteitä. Myös tukiprosesseja (perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen) tarkastellaan yksikkötasolla auditoidaan erillislaitosten LVJ:t ja hallinto-osasto/tukiprosessit (viestintä, tutkimuksen tukipalvelut, kv-toiminta ja tietohallinto) 25.9. / KEK

3 Kokemuksia keväältä Auditoitu 33 yksikköä (tiedekunnat laitoksineen)
Auditoijaringissä mukana 58 henkilökuntajäsentä ja 27 opiskelijaa Kehittämiskohteita kirjattiin yhteensä 109 (joista osa samoja) - dokumentaation päivittäminen ja täsmentäminen sekä niiden saavutettavuus - palautekäytäntöjen puuttuminen ja/tai kirjavuus - yhteistyö tutkinto-ohjelman sisällä / välillä Raportit ja niiden vastineet löytyvät laadun www-sivuilta 25.9. / KEK

4 Auditointiprosessi,päävaiheet
25.9. / KEK

5 1. Auditoijaryhmä Auditoijaringissä vaihtuvuutta -> uusia auditoijia, koulutus 30.9. Auditoijaryhmä koostuu pääsääntöisesti kahdesta TKK:n henkilökuntajäsenestä ja yhdestä opiskelijajäsenestä Pääauditoija vastaa ryhmädynamiikasta ja auditoinnin raportoinnista Auditoijaryhmässä ei ole auditoivan yksikön edustajaa Vaatii aikaa; 1 työpäivä koulutukseen, 1-1,5 työpäivää auditointitapahtumaan, sen valmisteluun ja raportointiin Kirsi tehnyt ryhmät ja nimennyt pääauditoijan 12.1. KEK 25.9. / KEK 5

6 2 & 3.Valmistautuminen ja vierailu
Auditoijaryhmän suunnittelupalaveri Auditointisuunnitelma toimitetaan auditoivalle yksikölle sekä Tutustuminen etukäteen yksikön LVJ-materiaaliin (laitoskäsikirja, www-sivut, kevään auditraportti vastineineen, mahd. yksikkökohtaiset ohjeet ko. prosessista) Vierailun sopiminen (pääauditoija) ja valmistelu (aikataulu, haastateltavat, muut mahd. asiat) Auditointivierailut tehtävä vkoilla (loka-marraskuu) 25.9. / KEK

7 Etukäteismateriaali Yksikön päivitetty toiminta/laitoskäsikirja
Yksikön kevään auditointiraportti ja vastine siihen Jatkokoulutusprosessin kuvaus prosessi_ ahvenniemi.pdf _prosessi_tark_anneli.pdf Perehdyttäminen nen_ja_mentorointi/ Yksikön omat ohjeet ym 25.9. / KEK

8 4.Raportointi, Dokumentointi
Auditointiryhmä Auditointisuunnitelma (liite1) Auditointiraportti (liite 2) Kehittämisraportti (liite 3) Em. toimitetaan auditoitavalle ja TKK (kehittämisyksikkö) Vuosittainen auditointiohjelma Yhteenveto yksiköiden auditointiraporteista (tiedekunnittain) 25.9. / KEK

9 5.& 6 Päättäminen ja seuranta
Auditointitapahtuman loppukokous, yhteenveto havainnoista Auditointiraportti viimeistään kahden viikon sisällä vierailusta auditoitavalle ja Kirsille Auditoitavan vastine raportissa esitetyille kehittämiskohteille (kehittämisraportti) mennessä Käsitellään TKK:n johdossa, LVJ-kehitysryhmässä ja tiedekuntien laaturyhmissä Periaate: seuraavalla auditointikierroksella tarkastellaan miten edistytty edellisessä auditoinnissa esille tulleiden kehittämistoimenpiteiden toteutuksessa ja eteenpäin viemisessä 25.9. / KEK

10 KKAn uusinta-auditointi
Auditointivierailu vko 10/2010, 1 pv - johdon, opiskelijoiden, henkilökunnan ja ulkoisen sidosryhmän haastattelut Etukäteismateriaali toimitettava mennessä - raportti LVJn kehittämistyöstä, näytteet YVV:stä, LVJ:n arvioinnista, seurannasta ja kehittämisestä sekä LVJ:n kokonaisuudesta 25.9. / KEK

11 Lisätietoa Laatusivuilta www.laatu.tkk.fi
\\win.hut.fi\gen\laatu\Sisäinen auditointi p. 2506 25.9. / KEK


Lataa ppt "TKK:n Sisäinen auditointiprosessi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google