Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AS Automaation signaalinkäsittelymenetelmät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AS Automaation signaalinkäsittelymenetelmät"— Esityksen transkriptio:

1 AS-84.161 Automaation signaalinkäsittelymenetelmät
Laskuharjoitus 8 AS Automaation signaalinkäsittelymenetelmät Ackermannin algoritmi Sumea säätö

2 Tilasäätö u Prosessi x K Prosessia säädetään tilojen mukaan
Suljetun järjestelmän siirtofunktion navat asetellaan haluttuihin paikkoihin Prosessi u x K

3 Ackermannin algoritmi
Olkoon järjestelmä Oletetaan, että rajoittamaton ohjaus K = [k1 k2 ... kn] tilatakaisinkytkentämatriisi Suljetun järjestelmän tilayhtälö (A – BK) ominaisarvot ovat suljetun järjestelmän napoja b1, b2, ..., bn

4 Ackermannin algoritmi
Jotta suljetun järjestelmän navat voitaisiin asetella haluttuihin paikkoihin, tulee järjestelmän olla säädettävä. Jotta järjestelmä olisi säädettävä, täytyy säädettävyysmatriisilla Qc=[B | AB | ... | An-1B] olla täysi rangi Jos Qc on neliömatriisi, niin det(Qc) ≠ 0

5 Ackermannin algoritmi
Suljetun järjestelmän karakteristinen yhtälö det(zI – A + BK) = 0 Käyttämällä tilatakaisinkytkentää halutaan sijoittaa suljetun järjestelmän navat paikkoihin z = b1, z = b2, ..., z = bn Järjestelmän karakteristisen yhtälön halutaan siis olevan r(z) = (z – b1)(z – b2)...(z – bn) = zn – a1zn-1 – a2zn-2 – ... an-1z – an = 0

6 Ackermannin algoritmi - Esimerkki
Olkoon järjestelmä annettu kanonisessa muodossa Halutaan ominaisarvoiksi z=b1, z=b2, z=b3  Karakteristinen polynomi r(z) = (z–b1)(z–b2)(z–b3) = z3–a1z2–a2z–a3 = 0

7 Ackermannin algoritmi - Esimerkki
Kun K = [k1 k2 k3], niin suljetun järjestelmän karakteristiseksi polynomiksi saadaan det(zI–A+BK) = z3–(a1–k1)z2–(a2–k2)z–(a3–k3) = 0 Verrataan haluttuun karakteristiseen polynomiin r(z) = z3–a1z2–a2z–a3 = 0 Saadaan k1 = –a1 + a1 k2 = –a2 + a2 k3 = –a3 + a3 Eli K = a - a

8 Ackermannin muoto K:lle
K voidaan laskea myös suoran esityksen kautta käyttäen ns. Ackermannin muotoa: K = [ ][B | AB | ... | An-1B]-1rc(A) rc(A) on halutun suljetun järjestelmän karakteristisen polynomin arvo, kun muuttujana on matriisi A. Esim. jos rc(z) = z2 + z + 3, on rc(A) = AA + A + 3I, missä AA on tavallinen matriisikertolasku ja I on yksikkömatriisi

9 Ackermannin muoto, useita ohjauksia
Jos u:ssa on useita eri ohjauksia (u pystyvektori n x 1 ja B m x n matriisi) ja järjestelmä (A, B) on säädettävä, on yleensä olemassa vektori p, siten että matriisi B voidaan korvata vektorilla b = Bp niin, että järjestelmä säilyy säädettävänä. Järjestelmän ohjaus voidaan nyt toteuttaa 1-dimensioisella ohjauksella u’(k).

10 Ackermannin algoritmi - yhteenveto
Onko järjestelmä säädettävä? rank(Ex) = n? , n = Ex:n rivien määrä (Qc = Ex) Neliömatriisilla rank(Ex) = n, kun det(Ex) ≠ 0 Ex = [ B | AB | ... | An-1B ] Suljetun järjestelmän karakteristinen yhtälö rc(z) = (z – b1)(z – b2)...(z – bn) Jos u on vektori, valitaan jokin p Bu  bu, missä b = Bp Huom, myös Ex muuttuu! K = [ ] Ex-1 rc(A)

11 Sumea säätö Sumeassa logiikassa binääriset joukot korvataan sumeilla joukoilla Alkiot voivat saada muitakin arvoja kuin 0 tai 1 Kielelliset muuttujat kuvaavat joukkoja Pieni / Keskikokoinen / Suuri Hidas / Keskinkertainen / Nopea Jäsenyysfunktiot kuvaavat suureiden kuulumista näihin joukkoihin Sääntökanta kuvaa joukkojen keskinäisiä suhteita

12 Sumea säätö Sääntö- kanta Sumeu- tus Päätöksen- tekologiikka
jäsenyys-funktio esim. painopiste Sumeu- tus Päätöksen- tekologiikka Selkey- tys Pro- sessi Pro- sessi sumea mittaus sumea ohjaus täsmällinen mittaus täsmällinen ohjaus

13 Sumea säätö Sumeutus A B Suureen kuuluminen kuhunkin joukkoon
Jäsenyysfunktiot kuuluminen joukkoon A A kuuluminen joukkoon B B

14 Sumea säätö Päätöksenteko
Säännöt määrittävät joukkojen väliset suhteet Säännöissä käytetään loogisten operaatioiden laajennuksia Esimerkiksi AND-operaatio korvataan usein valitsemalla kahdesta luvusta pienempi Operaatioiden tulokset esitetään sumeilla luvuilla

15 Sumea säätö C D Esim. sääntö: 0.3 IF (x = A) AND (y = B) THEN (u = C)
x:n jäsenyys A-joukossa on 0.3 ja y:n jäsenyys B-joukossa 0.5 Sumean operaation tulokseksi tulee MIN (0.3 , 0.5) = 0.3  u = 0.3 u = C kertoo, että u kuvataan sumealla luvulla C: C D 0.3

16 Sumea säätö C D Kaikki sumeat luvut maalataan samaan koordinaatistoon.
Vaikka samoja alueita maalataan useampaan kertaan, niiden painoarvo ei muutu C D

17 Sumea säätö Selkeytys Muutetaan jollain operaatiolla sumeat luvut täsmälliseksi luvuksi Esimerkiksi painopisteen laskenta 1.3

18 Sumea säätö Sumeutus Päätöksenteko Selkeytys
Jäsenyysfunktiot  suureen kuuluminen joukkoihin Päätöksenteko Sumeat operaatiot joukoille Maalataan sumeasta luvusta tuloksen alapuolelle jäävä alue Kaikki tulokset samaan kuvaan Selkeytys Operaatio, jolla maalatut alueet muutetaan täsmälliseksi luvuksi


Lataa ppt "AS Automaation signaalinkäsittelymenetelmät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google