Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työelämän lainsäädäntö ja ristiriitojen ratkaisu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työelämän lainsäädäntö ja ristiriitojen ratkaisu"— Esityksen transkriptio:

1 Työelämän lainsäädäntö ja ristiriitojen ratkaisu
Luennoitsijana yksikönjohtaja VT Ralf Forsén, TEK TEK tänään ja huomenna

2 Mikä on lainsäädännön tavoitteena?
TEK tänään ja huomenna

3 Työelämän pelisäännöt Työntekijän suojeluperiaate Työnantajan tulkintaetuoikeus
TEK tänään ja huomenna

4 Työsopimuslaki Työelämän ”perustuslaki”
Keskeisimmät työsuhteita koskevat säännöt Sopimussuhde <=> työsuhde Työsopimuksen teko TEK tänään ja huomenna

5 Työsopimuksen sisältö
Osapuolet Työnteon alkamisajankohta Työsopimuksen laatu Työntekopaikka Pääasialliset työtehtävät Palkka ja muut vastikkeet sekä palkanmaksukausi Työaika Vuosiloma Työehtosopimus Irtisanomisaika Työsopimuksen kestämisaika Määräaikaisuuden peruste TEK tänään ja huomenna

6 Työsopimuksen sisältö jatkuu
Koeaika Salassapitosopimus Kilpailukieltosopimus Rekrytointikieltosopimus TEK tänään ja huomenna

7 Työsopimuslaki jatkuu
Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet Perhevapaat Lomautus Työsopimuksen päättäminen TEK tänään ja huomenna

8 Työsopimuslaki jatkuu
Yleisimmät oikeusriidat: Irtisanominen Koeaikapurku Lomautus Työsopimuksen tulkinta Kilpailukieltosopimus TEK tänään ja huomenna

9 Työaikalaki Työaikaa koskevat säännöt Enimmäismäärät Liukuva työaika
Lisä-, yli-, sunnuntaityö Lepoajat Yleisimmät oikeusriidat: Lisä-, yli-, sunnuntaityön korvaus TEK tänään ja huomenna

10 Vuosilomalaki Vuosilomaa koskevat säännöt Vuosiloman pituus
Vuosilomapalkka Lomakorvaus Vuosiloman antaminen Yleisimmät oikeusriidat: Ratkeavat ilman käräjöintiä TEK tänään ja huomenna

11 Työehtosopimuslaki Työehtosopimusta koskevat säännöt
Työehtosopimuksen teko Ketä työehtosopimus sitoo Mitä työehtosopimuksen rikkomisesta seuraa Yleisimmät oikeusriidat: Onko työehtosopimusta rikottu? TEK tänään ja huomenna

12 Yhteistoimintalaki Yhteistoimintamenettelyn toteuttamista koskevat säännöt Osapuolet Tietojenantovelvollisuus Yrityksen suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet Sovittavat asiat TEK tänään ja huomenna

13 Yhteistoimintalaki jatkuu
Muutosten henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt Liikkeenluovutus Työvoiman vähentäminen Yleisimmät oikeusriidat: Neuvotteluvelvoitteen täyttyminen TEK tänään ja huomenna

14 Työturvallisuuslaki Työntekijöiden ja työpaikan turvallisuutta sekä työtä ja työolosuhteita koskevat säännöt Työnantajan velvollisuudet Työntekijän velvollisuudet ja oikeus työstä pidättäytymiseen Yleisimmät oikeusriidat: Tapaturmien seuraamuksia TEK tänään ja huomenna

15 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta Yhdenvertaisuuslaki Laki yksityisyyden suojasta työelämässä Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin TEK tänään ja huomenna

16 Valvonta Työsuojeluviranomaiset/ Työsuojelupiirit Yleinen syyttäjä
Tasa-arvovaltuutettu Tietosuojavaltuutettu (Yhteistoiminta asiamies) Osapuolivalvontaa TEK tänään ja huomenna

17 Työelämän ristiriitatilanteiden ratkaisemisen mekanismit
Neuvottelu (Viranomaisten kehotukset) Tuomioistuin TEK tänään ja huomenna

18 Oikeusriidat Järjestäytymätön työntekijä
Työnantaja  Esimies  Asianajaja Työntekijä TEK tänään ja huomenna

19 Oikeusriidat Järjestäytynyt työntekijä
Työnantaja-  Liitto Työnantaja  Esimies  Työntejijä- Liitto Luottamusmies Työntekijä TEK tänään ja huomenna

20 Luottamusmies Sovittu työehtosopimuksissa
Henkilöstöryhmä valitsee keskuudestaan Edustaa työsuhdeasioissa Irtisanomissuoja TEK tänään ja huomenna

21 Luottamusvaltuutettu
Jos ei ole työehtosopimuksen mukaista luottamusmiestä Henkilöstöryhmä valitsee keskuudestaan Edustaa työsuhdeasioissa Irtisanomissuoja TEK tänään ja huomenna

22 Työsuojeluvaltuutettu
Valitaan 2 vuodeksi Työturvallisuuteen liittyvät asiat Irtisanomissuoja TEK tänään ja huomenna

23 Tuomioistuin käsittely
Käräjäoikeus Hovioikeus Korkein oikeus Valituslupa TEK tänään ja huomenna

24 Vaihtoehtoinen tuomioistuinkäsittely
Välimiesoikeus Tuomarit valittavissa Nopea Kallis Ei julkinen Oikeuden ja kohtuuden mukaan Ei valitusmahdollisuutta TEK tänään ja huomenna

25 Tuomioistuinkäsittely työehtosopimusasioissa
Paikallisneuvottelut Liittotason neuvottelut Työtuomioistuin Ei valitusmahdollisuutta TEK tänään ja huomenna

26 Lailliset työtaistelut
Ei työehtosopimusta Ilmoitus 2 viikkoa ennen (Sovittelulautakunta) Sovittelu Sovintoehdotus Lakko etc. Työehtosopimus TEK tänään ja huomenna

27 Laittomat työtaistelut
Työrauha Työtuomioistuin Hyvityssakko Voidaan tuomita toistuvasti TEK tänään ja huomenna


Lataa ppt "Työelämän lainsäädäntö ja ristiriitojen ratkaisu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google