Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Virtuaaliyliopiston portilla Matti Sinko SVY:n kehittämisyksikkö Tampereella 30.5.2001.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Virtuaaliyliopiston portilla Matti Sinko SVY:n kehittämisyksikkö Tampereella 30.5.2001."— Esityksen transkriptio:

1

2 Virtuaaliyliopiston portilla Matti Sinko SVY:n kehittämisyksikkö Tampereella 30.5.2001

3 Visio Vuoteen 2004 mennessä on vakiinnutettu ”tasokas, eettisesti ja taloudellisesti kestävä verkostopohjaisen opetuksen ja tutkimuksen toimintatapa”. (Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 2000-2004, 1999) "Suomessa on usean korkeakoulun, yrityksen ja tutkimuslaitoksen yhteinen virtuaaliyliopisto, joka tuottaa ja tarjoaa kansainvälisesti korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä koulutuspalveluja." (Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian toimeenpanosuunnitelma, 2000)

4 Kehittämistyön luonne Tärkeintä, että yliopistot ottavat nyt yhteisvastuun verkostotoimintamallien luomisesta. Haasteena yliopistoyhteisön verkostohyvän selvittäminen ja tulkinta. Osattava laatia myös toimiva organisaatio ja työnjako.

5 Tavoitteet monimuotoistaa yliopisto-opintoja parantaa opetusta ja sen saavutettavuutta parantaa opiskelun ja opetuksen laatua kehittää ja lisätä verkostoyhteistyötä opetuksessa ja tutkimuksessa hyödyntää paremmin ja systemaattisemmin tieto- ja viestintätekniikkaa ja tietoverkkoja parantaa suomalaisten yliopistojen kilpailukykyä

6 From BRICK and mortar to click and mortar!

7 Haasteita Tarpeiden tarkempi kartoitus ja tavoitteiden jatkuva täsmentäminen Sitouttaminen tavoitteisiin ja yhteistyöhön, ratkaisujen kritiikin kestävän perustelun, koulutuksen ja tuen keinoin Opetusohjelmien kehittäminen osahankkeiden avulla Organisaation, opintohallinnon ja toimintojen oikeat ratkaisut ja rakenteet Kestävä taloudellinen toimintamalli ja maksupolitiikka Teknisten ratkaisujen, standardien ja työnjaon optimointi Kurssituotannon ja –jakelun organisointi ja tuki tekijöille Tekijänoikeudet ja sopimuspolitiikka Käyttäjien tunnistus ja autentikointi Verkko-opintosuoritusten arvostelu Konsortion juridinen asema ja päätöksentekokyky Laadun varmistus Kansainvälinen yhteistyö ja vaihto, oma markkinarako Markkinointi Yritysyhteistyö ja yhteistyö muiden ei-jäsenten kanssa

8 Ensimmäisen vuoden tehtäviä Verkostopohjaisen päätöksenteko- ja toimintamallin luominen konsortiolle Verkostohankkeiden käyntiin auttaminen, integrointi ja tukeminen Portaalin määrittely ja käyttöönotto Ohjaus- ja neuvontapalvelun määrittely ja rakentaminen Hankkeen tunnetuksiteko Ensimmäiset koulutusohjelmat ja palvelut käyntiin Muu tuki alulle: strategiatuki, sopimukset, hyväksyntä, hallinto, tekniset ratkaisut jne.

9 Osahankkeet Alueelliset hankkeet (3) Yhteiset palveluhankkeet (5) Substanssihankkeet (11) Muutama uusi hanke 2002 Tarkemmin: www.virtuaaliyliopisto.fi

10 Alueelliset hankkeet  Helsinki Business Campus (koordinaattorina Helsingin kauppakorkeakoulu)  Itä-Suomen virtuaaliyliopisto (Joensuun yliopisto)  Oppimiskeskushanke (Vaasan yliopisto)

11 Yhteiset palveluhankkeet  IQ-Form –tiedonhankintajärjestelmän ja ohjausympäristön kehittäminen verkko- oppimisympäristöihin (Helsingin yliopisto)  ITPeda–yhteistyöfoorumi (Tampereen yliopisto)  Opintojen suunnittelun, ohjauksen, neuvonnan ja arvioinnin järjestelmä OVI (Joensuun yliopisto)  Suvi – Suomen virtuaalinen avoin yliopisto (HY)  TieVie – yliopisto-opettajien valtakunnallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön koulutusohjelma (Oulun yliopisto)

12 Aihealoittaiset hankkeet  Aasian virtuaalinen opetusverkosto (Turun yliopisto)  Connet – Kognitiotieteen, kognitiivisen tietoteknologian ja kognitiivisen teknologian opetuksen organisoiminen Suomen virtuaaliyliopiston yhteydessä (Helsingin yliopisto)  Historian opetuksen järjestäminen (TY)  Kasvatustieteiden tiedekuntien esitys koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian toimeenpanosta kasvatustieteen alalla (TY)  Kirjallisuustieteen valtakunnallinen virtuaaliyliopisto (TY)  MOVE (Sibelius-Akatemia)  Oikeustieteellisen tiedekunnan jatkokoulutushanke (TY)  PsykoNet (TY)  SOSNET –sosiaalityön ammatillisen lisensiaatintutkinnon verkoston verkko-opetus (Lapin yliopisto)  Tulevaisuuden tutkimuksen verkostoyliopisto –verkkopedagogiikan ja sisältötuotannon kehittäminen (Turun kauppakorkeakoulu)  Viestintätieteiden valtakunnallinen yliopistoverkosto (TaY)

13 Uusia hankkeita 2002 mat.-luonnont. aloilta kirjastohankkeita kielikeskusten hankkeita pienten alojen verkostoja

14 Tärkeitä rinnakkaishankkeita ja -palveluita FinELib Ope.fi Digitaaliset oppimateriaalit Vamk Virtuaalikoulu Luotsi Oodi HSTYA

15 Virtuaaliyliopiston organisaatio HKKK LTKK TaiKÅA Konsortiokokous OPM Tietostrategia- organisaatio Virtuaaliyli- opistotyöryhmä kehittämis- verkostot palvelut Johtoryhmä Kehittämis- yksikkö

16 Rahoitus 2001 ja 2002 OPM: 50 milj. mk / v. jakautuen –yliopistokohtaiseen kehittämiseen (28) –yliopistojen yhteishankkeisiin (21) ESR-rahoitus lisäksi portaalin tekoon n. 2 milj. mk / v.

17 Rahoitus 2003-2004 volyymiä yritetään nostaa 70 milj. mk:aan / v. jako kuten edellä tavoitteena lisäksi konsortion päätöksin suunnattava osuus muun rahoituksen osuus vähitellen kasvuun

18 Yhteystiedot MS: matti.sinko@hut.fi SC: seppo.collan@oulu.fi JL: julian.lindberg@utu.fi URL: www.virtuaaliyliopisto.fi


Lataa ppt "Virtuaaliyliopiston portilla Matti Sinko SVY:n kehittämisyksikkö Tampereella 30.5.2001."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google