Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Harjoitteluinfo 2014 21.2.2014 klo 13 Pinni B3019.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Harjoitteluinfo 2014 21.2.2014 klo 13 Pinni B3019."— Esityksen transkriptio:

1 Harjoitteluinfo 2014 klo 13 Pinni B3019

2 Rooleissa Paavo Arvola (vastuuopettaja) Kati Koivu (koordinaattori)
Harjoittelun sisältöasiat Kati Koivu (koordinaattori) Muut asiat

3 Harjoitteluinfon sisältö
Harjoittelutuki ja harjoittelusopimus Harjoittelun tavoitteet ja sisältö Harjoittelun suorittaminen Harjoittelupaikan hakeminen Vinkkejä hakemuksen tekoon Verkostoituminen (jääkiekon parissa?)

4 Harjoittelutuki On opiskelijalle myönnettävä tuki harjoittelujakson suorittamista varten Maksetaan suoraan työnantajalle harjoittelujakson päätyttyä Harjoittelutuen tarkoitus toimia harjoittelun osarahoituksena ja luoda uusia harjoittelupaikkoja Harjoittelutuen suuruus 2200 euroa Tarkoitettu 3 kuukauden harjoitteluun

5 Miten harjoittelutuki toimii käytännössä?
Jos sinulle on tuki myönnetty, harjoittelupaikkoja hakiessa voit sanoa, että sinulla on yliopiston harjoittelutuki 2200 euroa käytettävissä Työnantaja maksaa palkan normaalisti 3 kk:lta Harjoittelun päätyttyä työnantaja laskuttaa harjoittelutuen yliopistolta Harjoittelijan palkka = työnantajan maksama palkka Harjoittelutukea ei siis makseta opiskelijalle!

6 Paljonko harjoittelusta saa palkkaa?
Kelan vähimmäissuositus 1154 e/kk TAI työehtosopimuksen mukainen palkka Vaihteluväli e/kk Palkatonta harjoittelua ei saa tehdä Työnantajan tulee ehdottomasti maksaa palkka 3 kuukaudelta

7 Kuinka kauan harjoitellaan?
Harjoittelun kesto on vähintään 3 kk Kokoaikaista työskentelyä Virastotyöaika (väh. 36,25 h/vko) Harjoittelun voi suorittaa myös osa-aikaisena, mutta silloin harjoittelu on kestoltaan pidempi Esim. 20 h/vko = 5,5 kk harjoittelua Harjoitella voi mihin aikaan vuodesta tahansa Harjoittelun on alettava vuoden 2014 puolella

8 Mitä jos suunnitelmat muuttuvat?
Jos et halua tai voi suorittaa harjoittelua v aikana, voit perua harjoittelutuen ja hakea sitä ensi vuonna uudelleen Myönnetty harjoittelutuki EI automaattisesti siirry seuraavalle vuodelle Uusi haku tammikuussa 2015 Harjoittelupaikasta tulee sopia alustavasti huhtikuun loppuun mennessä Varasijoilla oleville mahdollisuus saada tuki Ilmoita paikan saamisesta Moodlessa

9 Harjoittelusopimus Sopimus yliopiston ja työnantajan välillä harjoittelutuen maksamisesta työnantajalle Vaaditaan harjoittelutuen maksamista varten Tehdään kahtena kappaleena toinen työnantajalle, toinen yliopistolle Palauta molemmat kappaleet Katille allekirjoitusta varten Ura- ja rekrytointipalvelut pitää kirjaa harjoittelusopimuksista Harjoittelusopimus tehtävä viimeistään harjoittelujakson alussa

10 Työsopimus Sopimus työnantajan ja harjoittelijan välillä
Työnantaja tekee harjoittelijan kanssa työsopimuksen tai antaa nimittämiskirjan Työsopimuksessa määritellään palkka, työaika ja lomapäivien määräytyminen Lomapäiviä 2 pv/kk (ellei työehtosopimus toisin määrää)

11 Opintojakson tavoitteet
Harjoittelun suoritettuaan opiskelija: osaa soveltaa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median teoriatietoa informaatioalan ammatillisiin työtehtäviin hahmottaa työelämässä vaadittavia ammatillisia valmiuksia osaa reflektoida omaa osaamistaan ja tunnistaa omia ammatillisia vahvuuksiaan

12 Rakenne 3kk harjoittelu informaatioalan työpaikassa (n. 8op)
Harjoitteluun liittyvät tehtävät (n. 2op) Ennen harjoittelua/harjoittelun alussa Harjoittelun aikana Harjoittelun jälkeen Vierailu toisella harjoittelupaikalla Harjoittelusta saa merkinnän, kun kaikki on tehty

13 Harjoittelun sisältö harjoittelupaikalla
Akateemista työtä Työnantaja vastaa ja huolehtii harjoittelun sisällöstä yhteistyössä opiskelijan kanssa. Vaihtelee harjoittelupaikoittain Työpaikalla oltava nimetty harjoittelun ohjaaja, jonka kanssa sovitaan harjoittelun tavoitteista Tavoitteena saada monipuolinen kuva organisaation toiminnasta ja työtehtävistä Tutustuminen useampaan työtehtävään Pääsee ainakin seuraamaan suunnittelu-, johtamis- ja/tai kehittämistyötä

14 1. Ennen harjoittelua/harjoittelun alussa
Pohdi ja vastaa seuraaviin kysymyksiin Moodlessa Mitä haluat oppia harjoittelujakson aikana? Minkälainen työ kiinnostaa? Miten ajattelit harjoittelun täydentävän hankittua ja suunniteltua opintojesi kokonaisuutta? Selvitä, miten harjoittelupaikka tukee näitä tavoitteita ja/tai mitä muuta se tarjoaa? Harjoittelun tavoitteista sovitaan työnantajan (harjoittelun ohjaaja) kanssa.

15 2. Harjoittelun aikana Harjoittelupäiväkirja
Mitä teit harjoittelussa ”tänään”? Viikoittainen karkeustaso lienee hyvä? Päiväkirjaa pidetään Moodlessa.

16 3. Harjoittelun jälkeen Päätösseminaari Esityksessä
Posteriesitys syksyllä (TBA) OASIS -tilassa 1. kerta alkusyksystä, 2. kerta myöhemmin syksyllä Esitys myös Moodleen Esityksessä Missä olit ja mitä teit? Mitä opit? Mitä itse teit edistääksesi oppimistasi? Mitä harjoittelupaikka teki edistääkseen oppimistasi? Mitkä ovat alan tulevaisuudennäkymät?

17 4. Tutustuminen toiseen harjoittelupaikkaan
Kannattaa verkostoitua! Lyhyt vierailu. Ei sisällä työntekoa. Sovittava toisen harjoittelijan (ja hänen harjoittelupaikkansa) kanssa erikseen Voidaan suorittaa koska tahansa Ennen tai jälkeen oman harjoittelun tai sen aikana Lyhyt vierailuraportti Moodleen Missä olit? Vertaa omaa ja vierailupaikkaa keskenään (oman harjoittelusi aikana tai jälkeen)

18 Korvaavia tehtäviä Perusteltu syy Raportteja
Palautus Moodleen Loppuesityksen korvaava tehtävä (TBA) harjoitteluraportti (jos esitysajat eivät millään sovi) Vierailun korvaava tehtävä (TBA) toisen harjoittelijan haastattelu

19 INFIM-harjoittelun Moodle-alue
Kirjaudu Moodleen osoitteessa Avain Moodleen on Suomelle kultaa! Moodlesta löytyvät kaikki harjoitteluun liittyvät aineistot ja tehtävät Harjoitteluun liittyvät tehtävät palautetaan Moodleen

20 Mitä asioita tulisi ottaa esille työhakemuksessa?
Opintoihin kuuluva pakollinen harjoittelu Yliopiston maksama harjoittelutuki 2200 e Tavoitteena tutustua työelämään, työyhteisön toimintaan ja oppia akateemisia työtehtäviä Omat tavoitteet harjoittelulle (sisältö, ajankohta) Omat opinnot Opintorekisteriote hakemuksen liitteeksi tai haastatteluun mukaan Aiempi työkokemus

21 Miten haastatteluun tulisi valmistautua
Haastatteluun kannattaa valmistautua kunnolla Ota selvää työnantajasta Ole oma itsesi Ota mukaan opintorekisteriote, aiemmat työtodistukset, harjoittelutuki Ensivaikutelma hyvin tärkeä! Ole ajoissa paikalla 

22 Vinkkejä harjoittelupaikan hakuun
Ura- ja rekrytointipalvelujen työnhakuopas

23 Miten tästä eteenpäin? Hae harjoittelupaikkaa Kirjaudu Moodle-alueelle
Kerro työnhaun etenemisestä Moodlessa Harjoittelupaikan hakutilanne Ilmoita saamastasi harjoittelupaikasta Moodle-alueella kohdassa Harjoittelupaikan esittely Pohdi tavoitteitasi harjoittelujaksolle ja palauta Moodleen Tavoitteeni harjoittelujaksolle Toimita täytetyt ja allekirjoitetut harjoittelutukisopimukset (huom! 2 kappaletta) Paavolle viimeistään harjoittelujakson alussa

24 Verkostoitumistehtävä pienryhmissä
Esittäytykää Mitä haluat oppia harjoittelujakson aikana? Minkälainen työ kiinnostaa? Miten ajattelit harjoittelun täydentävän hankittua ja suunniteltua opintojesi kokonaisuutta? Verkostoitukaa! Kysymyksiä Miettikää yhdessä mieleen juolahtavia harjoitteluun liittyviä yleisiä kysymyksiä


Lataa ppt "Harjoitteluinfo 2014 21.2.2014 klo 13 Pinni B3019."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google