Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TAITAVA KESKI-SUOMI -TUTKIMUS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TAITAVA KESKI-SUOMI -TUTKIMUS"— Esityksen transkriptio:

1 TAITAVA KESKI-SUOMI -TUTKIMUS
Päivi Tynjälä, Anne Virtanen, Pentti Nikkanen, Matti Vesa Volanen, Sakari Valkonen Tilaaja: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Rahoittajat: Keski-Suomen Liitto, Länsi-Suomen lääninhallitus, Keski-Suomen alueen koulutuskuntayhtymät Toteuttaja: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

2 Tutkimuksen tarkoitus:
Arvioida Taitava Keski-Suomi –toimintamallin alkuvaiheen tuloksia seuraavista näkökulmista: Työssäoppiminen (osa I) Oppilaitosten ja työelämän verkostoituminen (osa II) Työyhteisöjen oppiminen (osa II)

3 Tutkimuksen toteuttaminen 1.1. 2004 - 31.5. 2005

4 Vastaajien määrät ja vastausprosentit Opiskelijat 1072 (59 %)
Opettajat (42 %) Työpaikkaohjaajat 420 (53 % otoksesta) Haastateltavia 28 (opettajia, työpaikkaohjaajia, kehittämispäälliköitä, muita toimijoita)

5 I TYÖSSÄOPPIMINEN maakunnan eri osien välillä ei merkittäviä eroja  tasa-arvo - opiskelijoiden kokemukset työyhteisöistä ja ohjauksesta pääosin positiivisia, mutta negatiivisiakin kokemuksia oli - opiskelijat motivoituneita  vähentää keskeyttämistä kaikki osapuolet arvioivat oppimistulokset hyviksi myös negatiivisia asioita opittiin myös työyhteisöt hyötyvät työssäoppimisesta - perinteinen työssäoppimisen malli väistymässä, suuntaus kohti konnektiivista mallia, jossa teoriaa ja käytäntöä kytketään koulutusalojen välillä eroja; kaikilla aloilla vahvaa kehittämistä - työllistymis- ja rekrytointitavoitteet toteutuvat melko hyvin

6 Mitä opiskelijat oppivat työssä?
(asteikko 1-5) Itsenäisyys 4.0 Ammatilliset taidot 3.9 Tiimityötaidot 3.9 Oppimistaidot 3.9 Itsearviointitaidot 3.7 Ajattelutaidot 3.2 Kommunikaatiotaidot 3.0 Negatiiviset asiat 2.1

7 Mitä hyötyä työssäoppimisesta on
työelämän organisaatioille? Vanhojen toimintatapojen uudistaminen Toimintatapojen pohdiskelu Henkilöstön kiinnostuksen lisääntyminen oppimiseen ja opiskeluun 4. Uuden tiedon saaminen työpaikoille 5. Välillinen hyöty työvoiman tuottamisen kautta 6. Ei-ammatilliset hyödyt 7. Kiireapu 8. Rekrytointihyöty

8 Työllistyminen ja rekrytointi opettajien ja työpaikkaohjaajien arvioimana
Väittämä Vastaaja Ei vastaa Vastaa Vastaa Vastaa ryhmä lainkaan jossain melko erittäin määrin hyvin hyvin Työssäoppiminen OPET % on helpottanut (n=330) opiskelijoiden työl- listymistä heidän TPOT % valmistuttuaan (n=420) Työssäoppiminen TPOT % on auttanut työ- (n=420) paikkamme uuden henkilöstön palkkaamista HUom! osa pieniä yrityksiä joissa ei rekrytointitarvetta

9 Työllistymisnäkymät (tilanne keväällä -04)
34 % työpaikka tiedossa työssäoppimispaikasta 23 % työpaikka tiedossa jostain muusta työpaikasta 43 % ei vielä tiedossa työpaikkaa (29 % aikoi jatkaa opintoja)

10 II VERKOSTOITUMINEN JA TYÖYHTEISÖJEN OPPIMINEN
Innovatiivisuuden edellytykset laajat yhteistyöverkostot avoin tiedonkulku ja tiedon jakaminen tiedon hankkiminen myös oman yhteisön ulkopuolelta innovatiivisuutta kannustava työilmapiiri runsas tiimityö ja ryhmätyö runsaat epäviralliset kontaktit progressiivinen ongelmanratkaisu = pyrkimys jatkuvaan kehittymiseen sekä yksilöinä että yhteisöinä

11 Innovatiivisuuden edellytykset oppilaitoksissa

12

13 Esimerkkejä uusista toimintamalleista
Yrittäjyyskoulu Metallin oppimispaikka Koulutusmallit työssäkäyville: ammattitutkintokoulutusta yrityksiin SOTEKA–tiimikoulu

14 Johtopäätöksiä Taitava Keski-Suomi –toimintamalli käynnistänyt
merkittäviä kehittämisprosesseja ja tuottanut hyviä tuloksia Toiminnan organisoinnissa ja johtamisessa vahvoja verkosto-oppimisen piirteitä  puolivirallinen innovaatiojärjestelmä Ammatillinen koulutus toimii työelämän kehittäjänä


Lataa ppt "TAITAVA KESKI-SUOMI -TUTKIMUS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google