Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Helsingin Yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Helsingin Yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta"— Esityksen transkriptio:

1 11.10.2010 Helsingin Yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Y55 Kansantaloustieteen perusteet Oligopoli M&T 2008, luku 16 Helsingin Yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

2 Neljä päämarkkinamuotoa
Yritysten lukumäärä Monta yritystä Yksi yritys Muutama yritys Tuotteen tyyppi Erilaistuneet tuotteet eli heterogeeniset tuotteet Differentiated products Identtiset tuotteet Monopoli (M&T luku 15) Oligopoli (M&T luku 16) Monopolistinenkilpailu (M&T luku 17) Täydellinen kilpailu (M&T luku 14) Hanavesi Tennispallot Raakaöljy Romaanit Elokuvat Maito Vehnä

3 Oppimistavoitteet Tällä luennolla tulet oppimaan
mitkä ovat oligopolin erityispiirteet mitä on kartellitoiminta mitä on peliteoria millainen peli on vangin dilemma Miten peliteorialla ja vangin dilemmalla voidaan tarkastella kartellitoimintaa

4 Oligopoli = oligo (muutama) + polein (myydä)
1 Oligopoli = oligo (muutama) + polein (myydä) Oligopoli on tilanne, jossa markkinoilla on muutama myyjä, joiden myymät tuotteet ovat keskenään hyvin samankaltaisia tai identtisiä. Oligopolissa jokaisen yrityksen tuotanto- tai hintapäätös vaikuttaa kilpailijoiden voittoihin. Koska oligopolissa on vain muutama yritys, oligopolin peruspiirre on jännite yhteistyön ja oman edun tavoittelun välillä. Duopoli on oligopolin muoto, jossa markkinoilla toimii vain kaksi yritystä.

5 1 Miten duopoli toimii? Esimerkkinä kaupunki, jossa kaksi asukasta omistavat juomavettä tuottavan lähteen Oletetaan, että MC=0 eikä vesi lopu  omistajat voivat myydä vettä ilman kustannuksia Seuraavassa taulukossa on esitetty veden kysyntä eri hinnoilla ja kahden omistaja-asukkaan kokonaistulot ( ja –voitto, koska TC=0)

6 Veden kysyntä 1 Määrä litroissa Hinta Kokonaistulo (ja voitto) 120 €
120 € 0 € 10 110 1100 20 100 2000 30 90 2700 40 80 3200 50 70 3500 60 3600 120

7 Duopoli Kilpailullisilla markkinoilla p=MC  q=120 litraa
Voittoa maksimoiva monopoli tuottaa 60 litraa vettä hintaan 60 euroa. Miten duopoli toimii? Kartelli vai omillaan? kartelli  yritykset toimivat kuin monopoli Kartellin muodostaminen on kuitenkin vaikeaa, koska lait estävät kartellien muodostamisen eivätkä sopimusosapuolet välttämättä noudata sopimuksia. Osapuolet maksimoivat omia voittojaan Edellisen taulukon esimerkissä molemmat tuottajat tuottavat 40 litraa ja hintaa putoaa 40 euroon. Siten omaa etua tavoittelevat duopolin osapuolet tuottavat enemmän kuin yhteisen voiton maksimoivan tason, saavat alhaisemman hinnan ja vähemmän voittoa verrattuna monopolin tapaukseen.

8 Mikä on kartelli? Mitä on kartellitoiminta?
2 Mitä on kartellitoiminta? Miksi se usein epäonnistuu? Miksi se on useimmissa maissa kiellettyä? Miten siihen puututaan?

9 Kertaus: monopoli ja tehottomuus
2 Kertaus: monopoli ja tehottomuus Opimme monopolia käsittelevällä luvulla, että monopolivoima aiheuttaa tehokkuustappioita eli johtaa kuluttajan ja tuottajan ylijäämien summaan, joka on pienempi kuin mitä se olisi täydellisessä kilpailussa. Tehokkuustappio johtuu siitä, että monopoli rajoittaa tuotantoa verrattuna täydellisen kilpailun tuotantotasoon ja perii korkeamman hinnan (katso seuraava kuvaaja muistin virkistämiseksi).

10 Monopoli ja tehokkuustappio graafisesti
2 Hinta Rajakustannus Tehokkuustappio Monopolihinta Rajatulo Kysyntä QMonopoli QTehokas Määrä

11 2 Kartelli Kartelliin osallistuvat yritykset pyrkivät toimimaan yhteistyössä eli käyttäytymään kuin ne olisivat monopoli. Termi kartelli siis viittaa yritysten sopimuspohjaiseen yhteenliittymään joka maksimoi, ei osallistujien yksilöllisiä, vaan koko toimialan voittoja. Kartellitoiminnalla oligopoliyritysten yhteenliittymä voi pyrkiä saavuttamaan monopolia lähestyvän markkina- aseman rajoittamalla keskinäistä kilpailua esim. rajoittamalla kartellin yhteistuotantoa. sopimalla tuotteiden hintatason.

12 Kartellin ylläpitäminen on vaikeaa
2 Jos kartelli onnistuu, se aiheuttaa samankaltaisen tehokkuustappion kuin monopoli. Tämän vuoksi kartellitoiminta on monissa maissa kielletty. Esimerkiksi Suomessa kartellitoimintaan puuttuu Kilpailuvirasto, EU:ssa EU:n komissio. Onneksi kartellisopimuksen ylläpitäminen ei ole kuitenkaan helppoa, koska kartelliin liittyy aina houkutus huijata toista sopimusosapuolta. Kartellisopimuksen ylläpitämistä vastaan toimivia kannustimia tutkimme tällä luennolla peliteorian avulla, josta saatte vain pienen maistiaisen (lisää Mikroteorian jatkokurssilla Y56). Ennen peliteoriaan tutustumista katsotaan esimerkkejä kartelleista.

13 Esimerkkejä paljastuneista kartelleista: muovisäkkikartelli
2 Muovisäkkikartelli: ”Euroopan komissio on määrännyt yhteensä noin 290 miljoonan euron kartellisakot 16:lle muovisia teollisuussäkkejä valmistavalle yritykselle. Suomalainen UPM-Kymmene Oyj sai 56 miljoonan euron sakot osallisuudestaan kartelliin." "Tuottajat olivat tutkimusten mukaan sopineet salaisesti myyntihinnoista Benelux-maissa, Espanjassa, Ranskassa ja Saksassa – eräissä tapauksissa jo yli 20 vuoden ajan.” Lähde: Komissiolta jättisakot muovisäkkikartelliin osallistuneille , (saatavilla Viimeksi muokattu: , luettu ).

14 Esimerkkejä paljastuneista kartelleista: asfalttikartelli
2 "Alastoman kartellin tarkoituksena on vain siinä mukana olevien hyödyn maksimointi, missä ei ole mitään positiivista. Siinä mielessä se on rikos yhteiskuntaa kohtaan; heillä on ollut kädet syvällä veronmaksajien taskussa", Kilpailuviraston ylijohtaja Matti Purasjoki tuomitsi torstaina asfalttialan laittomat kilpailunrajoitukset. "Kilpailuviraston tutkijoiden Leena Passin ja Kirsi Olan mukaan seitsemän asfalttifirmaa on markkinajohtaja Lemminkäisen johdolla sopinut keskenään hinnoista ja urakoista valtakunnallisesti vähintään kahdeksan vuoden ajan. Pienempiä firmoja on pakotettu mukaan uhkailemalla ja kiristämällä. ” Lähde: Metso, Juha: Purasjoki: Asfalttikartelli vei veronmaksajilta miljoonia, Helsingin Sanomat (saatavilla

15 Esimerkkejä paljastuneista kartelleista: asfalttikartelli
2 ” Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä määrännyt asfalttialan yhtiöille yhteensä 82,55 miljoonan euron sakot kilpailunrajoituslain vastaisesta toiminnasta kuntien asfalttitöissä. Suurin sakko lankesi Lemminkäiselle, joka joutuu maksamaan 68 miljoonaa euroa. Summa on sama, jota Kilpailuvirasto aikanaan esitti. ” "Lemminkäinen antoi välittömästi päätöksen julkistamisen jälkeen tulosvaroituksen. Yhtiö arvioi tuloksensa jäävän tänä vuonna seuraamusmaksun vuoksi selvästi negatiiviseksi. Lemminkäisen osake oli puoli yhdentoista aikaan Helsingin pörssissä lähes yhdeksän prosentin laskussa." Lähde: Lemminkäiselle jättisakot asfalttikartellista, Helsingin sanomat (saatavilla

16 Luovu kartellista ensimmäisenä ja vapaudu sakoista
2 Kartellin ensimmäisenä jättävä yritys voi vapautua sakoista kokonaan. Kartellissa mukana oleva yritys voi välttyä kokonaan sakoilta, jos se ottaa ensimmäisenä yhteyttä Kilpailuvirastoon ja paljastaa kartellin seuraavien vaatimusten mukaisesti: yritys toimittaa virastolle sellaisia tietoja, joiden perusteella virasto voi puuttua rikkomukseen yritys ilmoittaa rikkomuksesta virastolle ensimmäisenä yritys toimittaa virastolle kaikki hallussaan olevat kartelliin liittyvät tiedot ja asiakirjat yritys on lopettanut tai lopettaa heti tiedot annettuaan osallistumisensa rikkomukseen yritys toimii yhteistyössä viraston kanssa koko rikkomuksen selvittämisen ajan. Lähde: Kilpailuvirasto (saatavilla

17 ... ja se kaikkein kuuluisin kartelli: OPEC
2 Aiemmin OPEC onnistui nostamaan öljyn hintaa pitkiksi ajanjaksoiksi rajoittamalla jäsenmaidensa tuotantoa kartellisopimuksella (erityisesti luvulla). Viime vuosina OPEC ei ole enää pystynyt hallitsemaan öljyn hintoja yhtä menestyksekkäästi. Katso myös: Opec: The oil cartel in profile, BBC news, (saatavilla haettu )

18 Oligopoli päivittäistavarakaupassa: Ruokakaupan keskittyminen Suomessa
2 Muistatko Elannot, Sparit, Sestot, Ruokavarastot, Etujätit jne.? Suomen S-ryhmä, K-ryhmä ja Tradeka hallitsevat yhdessä noin 85 prosenttia päivittäistavarakaupasta. Yhteispohjoismainen selvitys: Ruokakaupan ongelmina mm. korkea keskittymisaste, kalliit hinnat sekä vaikeus päästä mukaan kauppojen valikoimiin (Nordic Food Markets – a taste for competition, 2005) (kiinnostuneille, ei pakollista luettavaa)

19 Ruokakaupan keskittyminen
2 "Suomalainen elintarvikekauppa on poikkeuksellisen keskittynyttä. Ruokakauppa on muuttunut oligopolistiseksi markkinaksi, jota kaksi päätoimijaa hallitsevat. Yhdysvaltalaisten tutkimusten mukaan käy helposti niin, että oligopolistinen markkinatilanne lisää myyjien voittoja jopa 20 prosenttia.“ "Ruokakaupan keskittyminen ei tietenkään ole vain suomalainen ilmiö, vaikka se onkin täällä edennyt ehkä pidemmälle kuin missään muualla länsimaissa. Viimeksi asiaan on kiinnittänyt kriittistä huomiota Euroopan parlamentti. [...] Komission pitää selvittää, mitä vahingollisia vaikutuksia keskusliikkeillä on pieniin ruokakauppoihin, ruoantuottajiin, työntekijöihin ja kuluttajiin." Lähde: Juurus, Kati: Kauppias syö pöydässäsi – mutta mitä? (Saatavilla:

20 Ruokakaupan keskittyminen
2 "Ruokakaupan hintojen olisi pitänyt laskea nopeammin tänä vuonna, arvioivat tutkijat. [...] Siksi monessa EU-maassa ruoka on tänä vuonna halventunut nopeasti. Suomessa hinnat ovat yhä pari prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten. " "Ruokakauppa on keskittynyt entisestään, kun suuret ketjut ovat vahvistaneet asemiaan. [...] Kaksi suurinta kauppaketjua on tänä vuonna taantumassakin lisännyt myyntiään marketeissa. Yhdessä ne hallitsevat 76 prosenttia päivittäistavarakaupasta." Lähde: Sillanpää, Sami: Ruuan hinta ei laskenut kustannusten mukana, Helsingin sanomat, (Saatavilla:

21 Ruokakaupan keskittyminen
2 "Osapuolet ovat vaihtaneet tietoa muun muassa ryhmittymäkohtaisista hinnoista ja myyntimääristä. Vaihdettu tieto on ollut hyvin tuoretta ja yksityiskohtaista. Selvityksen perusteella Ruokakeskon, SOK:n ja Tradekan vuoden 2006 aikana harjoittama tietojenvaihto on saattanut vaikuttaa vahingollisesti päivittäistavarakaupparyhmittymien väliseen kilpailuun.“ "Tällaisilla oligopolistisilla markkinoilla markkinatietojen vaihto luo edellytykset kilpailijoiden hinnoittelun ja markkina-asemien monitoroinnille. Tietojenvaihto vähentää siten toimivalle kilpailulle ominaista kilpailijan käyttäytymiseen liittyvää epävarmuutta ja on omiaan vääristämään markkinoilla vielä jäljellä olevaa kilpailua. Tietojenvaihdolla voi siten olla hintatasoa korottava vaikutus. " Lähde: Kilpailuvirasto: Päivittäistavarakaupan ryhmittymät luopuneet kielletystä tietojen vaihdosta, tiedote 11/2008. (Saatavilla:

22 Mitä on peliteoria? 3 Peliteoria tutkii, miten taloudenpitäjät (pelaajat) käyttäytyvät strategisissa tilanteissa. Pelissä pelaajat tekevät strategisia päätöksiä. Kukin taloudenpitäjä (pelaaja) valitsee sellaisen strategian, joka maksimoi pelaajan oman hyödyn. Pelaaja ottaa huomioon kaikki ne tavat, joilla muut taloudenpitäjät saattaisivat reagoida hänen valintoihinsa. Klassinen ja paljon tutkittu esimerkki peliteoriasta on vangin dilemma

23 Vangin dilemma perinteisessä muodossaan kuvaa kahden kiinnijääneen rikollisen päätöksentekoa
4 Black ja Pink ovat tehneet rikoksen ja jääneet siitä kiinni. Heitä uhkaa vankeustuomio ja heitä kuulustellaan kumpaakin erikseen. Kuulustelijat tarjoavat vasikoijalle hyvitystä (vain vuoden vankeustuomio) ja uhkaavat hiljaisena pysyvää kovalla tuomiolla (30 vuoden vankeustuomio). Jos molemmat pysyvät hiljaa, kumpikin saa vuoden tuomion. Jos molemmat vasikoivat, saa kumpikin kahdeksan vuoden tuomion. Jos vain toinen vasikoi, pääsee hän vapaaksi ja vaiti pysynyt saa kahdenkymmenen vuoden tuomion. Vangin dilemmaa voidaan havainnollistaa seuraavalla matriisilla.

24 Vangin dilemman matriisi
4 Mr Blackin päätös Vasikoi Vaikenee Mr Black saa 8 vuotta Mr Black saa 20 vuotta Vasikoi Mr Pink saa 8 vuotta Mr Pinkin Mr Pink pääse vapaaksi päätös Mr Black pääsee vapaaksi Mr Black saa vuoden tuomion Vaikenee Mr Pink saa vuoden tuomion Mr Pink saa 20 vuotta

25 Mitä Black tekee, jos hän olettaa, että Pink vasikoi?
4 Mitä Black tekee, jos hän olettaa, että Pink vasikoi? Mr Blackin päätös Vasikoi Vaikenee Mr Black saa 8 vuotta Mr Black saa 20 vuotta Vasikoi Mr Pink saa 8 vuotta Mr Pinkin Mr Pink pääse vapaaksi päätös Black vasikoi, koska kahdeksan vuoden tuomio on pienempi kuin 20 vuoden tuomio. Mr Black pääsee vapaaksi Mr Black saa vuoden tuomion Vaikenee Mr Pink saa vuoden tuomion Mr Pink saa 20 vuotta

26 Mitä Black tekee, jos hän olettaa, että Pink vaikenee?
4 Mr Blackin päätös Vasikoi Vaikenee Black vasikoi, koska vuoden tuomio on pahempi rangaistus. Mr Black saa 8 vuotta Mr Black saa 20 vuotta Vasikoi Mr Pink saa 8 vuotta Mr Pinkin Mr Pink pääse vapaaksi päätös Mr Black pääsee vapaaksi Mr Black saa vuoden tuomion Vaikenee Mr Pink saa vuoden tuomion Mr Pink saa 20 vuotta

27 Matriisi on symmetrinen, joten Pink tekee saman harkinnan kuin Black edellä
4 Mr Blackin päätös Vasikoi Vaikenee Mr Black saa 8 vuotta Mr Black saa 20 vuotta Vasikoi Mr Pink saa 8 vuotta Mr Pinkin Mr Pink pääse vapaaksi päätös Mr Black pääsee vapaaksi Mr Black saa vuoden tuomion Vaikenee Mr Pink saa vuoden tuomion Mr Pink saa 20 vuotta

28 Dilemma on siinä, että mitä tahansa toinen valitseekin, itselle parempi vaihtoehto on valita vasikointi, vaikka yhteisen edun mukaista olisi kuitenkin vaieta 4 Analysoidaan pelaajien mahdollisuuksia: Jos Black vaikenee, Pinkin paras valinta on vasikointi, koska silloin hän pääsee vapaaksi, kun taas vaikenemalla saisi vuoden tuomion. Jos Black vasikoi, sitten Pinkin paras valinta on myös vasikointi, koska vasikoimalla hän saisi 8 vuoden vankeustuomion ja olemalla hiljaa 20 vuoden tuomion. Tästä seuraa, että riippumatta siitä, mitä Black valitsee, Pinkin kannattaa aina vasikoida.

29 Vangin dilemmassa pelaajat päätyvät Nash- tasapainoon
4 Eli vasikoiminen on Pinkin ns. dominoiva strategia (dominant strategy) eli strategia, joka on paras riippumatta siitä, mitä muut pelaajat tekevät. On helppo osoittaa, että vasikoiminen on myös Blackin dominoiva strategia. Näin ollen pelin tulos on (vasikoi, vasikoi). (vasikoi, vasikoi) on pelin Nash-tasapaino. Nash-tasapainossa kaikki pelaajat valitsevat strategian, joka on paras mahdollinen, annettuna strategiat, joita muut pelaajat voivat valita. Ts. Nash-tasapainopiste on strategiapari, josta kummankaan pelaajan ei kannata yksinään poiketa.

30 Nash-tasapaino Hollywoodin tyyliin
4 Nash-tasapaino (1950) on saanut nimensä formuloijansa yhdysvaltalaisen matemaatikon ja talousnobelisti John Forbes Nash Jr:n mukaan (s ). Nash tasapainon tulkinta elokuvassa Kaunis mieli (A Beautiful Mind)

31 Vangin dilemma televisiossa…
4 Vangin dilemma televisiossa… Golden Balls - £100,000 Split Or Steal? 14/03/08: elävä esimerkki vangin dilemmasta

32 Vangin dilemmalla voidaan tarkastella kartellin kannustimia
5 Vangin dilemmalla voidaan tarkastella kartellin kannustimia Duopolin kannustimia muodostaa ja ylläpitää kartellia voidaan tarkastella peliteorian avulla. Vangin dilemma -peli (engl. Prisoners' dilemma) havainnollistaa, kuinka vaikeaa duopolin yrityksille on toimia kartellina. Yleisemmin vangin dilemma kuvaa yhteistyön vaikeutta muissakin tilanteissa, joissa yhteistyö hyödyttäisi kumpaakin pelaajaa. Huomioi, että vangin dilemma on vain pieni osa peliteoriaa. On olemassa monia muitakin pelityyppejä. Näistä lisää Y56- kurssilla.

33 Mitä vangin dilemmassa ja kartellitoiminnassa on yhteistä?
5 Seuraavaksi sovelletaan vangin dilemmaa OPEC:n kartellitoimintaan. Yksinkertaistetaan OPEC:n kuvausta,olettamalla että se olisi duopoli, johon kuuluvat öljyn suurtuottajat Saudi-Arabia ja Iran. Kummallakin maalla on kaksi vaihtoehtoa: valita matala tuotannontaso (eli noudattaa kartellisopimuksen rajoittamaa tuotantoa) tai valita korkea tuotannontaso ja huijata. Korkea tuotanto vastaa edellisen pelin vasikointia ja matala tuotanto vaikenemista.

34 Vangin dilemma ja kartellitoiminta: Missä on Nash-tasapaino?
5 Saudi-Arabian päätös Korkea tuotanto Matala tuotanto Saudi-Arabian voitto on €30 miljardia Saudi-Arabian voitto on €40 miljardia A B Korkea tuotanto Iranin voitto on €40 miljardia Iranin voitto on €60 miljardia Iranin päätös Saudi-Arabian voitto on €60 miljardia Saudi-Arabian voitto on €50 miljardia C D Matala tuotanto Iranin voitto on €30 miljardia Iranin voitto on €50 miljardia

35 Oman edun tavoittelu vaikeuttaa kartellin ylläpitämistä
5 Oman edun tavoittelu vaikeuttaa kartellin ylläpitämistä Duopolin yhteistyö johtaisi matalaan tuotantoon, korkeisiin hintoihin ja monopolivoittoihin. Huijaaminen on kuitenkin pelaajien oman edun mukaista. Miten kartellitoimintaa voitaisiin ylläpitää? Millaisilla kannustimilla? Entä, jos peliä pelataan toistuvasti?

36 Vielä yksi esimerkki: mainostamisen dilemma
5 Coca-Cola ja Pepsi jakavat kolajuomien markkinat n. 90 prosenttisesti. Yritykset joutuvat päättämään mainostaako virvoitusjuomaansa vai ei. Oletetaan, että: Jos vain yksi mainostaa, sen markkinaosuus kasvaa kilpailijan kustannuksella. Jos molemmat mainostavat, kummankaan markkinaosuus ei muutu, mutta mainostamisesta syntyy kustannuksia. Jos kumpikaan ei mainosta, markkinaosuus ei muutu, eikä synny mainonnan kustannuksia. Katso seuraava matriisi ja määrittele, mikä on pelin Nash-tasapaino.

37 Mikä on pelin tasapaino?
5 Mikä on pelin tasapaino? Coca Colan päätös Mainostaa Ei mainosta Coca-Cola saa $3 Coca-Cola saa $2 A B miljardin voiton miljardin voiton Mainostaa Pepsi saa $3 Pepsi saa $5 Pepsin miljardin voitto Miljardin voitto päätös Coca-Cola saa $5 Coca-Cola saa $4 C D miljardin voiton miljardin voiton Ei mainosta Pepsi saa $2 Pepsi saa $4 miljardin voiton miljardin voiton Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning

38 Mainontapelin analyysi
5 Tässäkin pelissä kummallakin pelaajalla on dominoiva strategia. Jos Pepsi päättää mainostaa, Coca-Colan kannattaa myös mainostaa, koska 3 > 2. Jos Pepsi ei mainosta, Coca-Colan kannattaa puolestaan mainostaa, koska 5 > 4. Coca-Colalla on siis dominoiva strategia 'mainostaa'. On helppo nähdä, että Pepsillä on myös dominoiva strategia. Jos Coca-Cola päättää mainostaa, Pepsi valitsee myös mainostamisen, koska 3 > 2. Jos Coca-Cola taas ei mainosta, niin Pepsi silti mainostaa, koska 5 > 4. Nash-tasapaino on siten (mainosta, mainosta).

39 Kun kartellitoiminta epäonnistuu, päädytään ei-kooperatiiviseen oligopolitasapainoon
5 Kun kukin yritys valitsee voittonsa maksimoivan tuotantomäärän, eli tavoittelee omaa etuaan eikä tee toisten yritysten kanssa yhteistyötä, oligopolissa tuotantomäärä on suurempi kuin monopolissa tuotettu määrä . pienempi kuin täydellisessä kilpailussa tuotettu määrä. oligopolin hinta on matalampi kuin monopolin hinta. korkeampi kuin täydellisen kilpailun hinta (joka on yhtä suuri kuin rajakustannus). voitto on pienempi kuin monopolivoitto.

40 Vangin dilemma ja ilmastonmuutos
5 Monilla ympäristöongelmilla on vangin dilemma -tyyppinen tilanne. Toisin sanoen, yhteistyö tuottaisi kaikille parhaan ratkaisun, mutta on kannustimia huijata ja olla tekemättä yhteistyötä. Ilmastonmuutoksen tapauksessa, jos kaikki maat vähentäisivät omia päästöjään, lopputulos olisi kaikille paras mahdollinen. Kuitenkin yksittäisillä mailla on kannustin olla leikkaamatta omia päästöjään ja välttyä päästövähennyksen kustannuksilta, mikäli muut noudattavat ilmastosopimusta (ns. vapaamatkustus). Käytännössä on löydettävä keinoja, joilla vapaamatkustaminen kielletään eli sopimuksen noudattaminen on sitovaa ja sopimusrikkomus on rangaistavaa. Muuten mikään maa ei vähennä vapaaehtoisesti päästöjään.

41 Missä on tasapaino ilmastonmuutoksen dilemmassa?
5 Missä on tasapaino ilmastonmuutoksen dilemmassa? Teollisuusmaat Vähentää päästöjä Ei vähennä A 100 200 B Vähentää päästöjä 100 -150 Kehitys- maat C -150 D -100 Ei vähennä 200 -100 Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning

42 Yhteenveto keskeisistä asioista
Luennolla opimme, että oligopoli voi pyrkiä saavuttamaan monopoliaseman kartellitoiminnalla. kartellitoiminta aiheuttaa monopolin tavoin tehokkuustappiota ja se on useimmissa maissa laitonta. kartellitoiminnan ylläpitäminen on vaikeaa. vangin dilemmalla voidaan mallintaa kartellitoiminnan kannustimia ja kartellitasapainoa. vangin dilemma on esimerkki peliteoriassa tarkasteltavista peleistä. vaikka vangin dilemma on hyvin yksinkertainen, sitä voidaan soveltaa erilaisiin päätöstilanteisiin ja se auttaa hahmottamaan tilanteissa vallitsevia kannustimia.


Lataa ppt "Helsingin Yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google