Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon."— Esityksen transkriptio:

1 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke 20.8.2014

2 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke Tausta 1/3 Kansallinen sosiaalialan kehittämishanke 2003– 2007: Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa –osahanke Tavoitteena ”Sosiaalialan tietoteknologian käytön edistäminen lähtien alan omista kehittämistarpeista”

3 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke Tausta 2/3 Keskisuomalainen SosKes SosKes-hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin 8/2005–5/2007 Aloitettiin sähköisen yhteisöverkon rakentaminen Keski-Suomen sosiaalialan ammattilaisille

4 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke Tausta 3/3 Hallinnoija Jyväskylän maalaiskunta Yhteistyötahot Maakunnan kaikki 28 kuntaa, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Stakes, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän AMK/Sote Rahoittaa STM ja kunnat

5 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke Päämäärä Hankkeen päämäärä on sosiaalihuollon ammattilaisten verkottuminen, joustavampi ja tehokkaampi tiedonsaanti ja –välitys sekä alan ammattilaisten ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen SosKes-yhteisöverkko on räätälöity ajantasainen sisäinen tiedotuskanava ja työväline

6 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke SosKes-MediKes K-S shp:ssä ollut jo vuosia käytössä MediKes- terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko SosKes samassa julkaisujärjestelmässä SosKes-MediKes tavoittaa noin 15 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista Välillinen vaikutus noin 270 000:n keskisuomalaisen hyvinvointiin ammattilaisten parantuneen yhteistyön, tiedonvaihdon ja verkostoitumisen kautta

7 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke

8 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke SosKesin hyödyt 1/3 Ammattilaisten virtuaalinen työyhteisö (pienet ja isot kunnat) SosKes-MediKes – sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö ja verkostoituminen Sosiaalialan imagon kohottaminen ja identiteetin vahvistaminen sekä vetovoimaisuuden lisääminen (vrt. terveydenhuolto) Ammatillisen tiedon ja kehittämistyön tulosten kanava hankkeille (mapeista näkyville ja käyttöön)

9 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke SosKesin hyödyt 2/3 Hyvät keskisuomalaiset käytännön ratkaisut kaikkien hyödyksi eKollega-työkalu (esim. avoin tai suljettu keskustelualue, kerää ”tietopankkia”, vähentää sähköpostin kuormitusta) Käytännön työtä tukevat sähköiset palvelut (mm. rekrytointi, sähköiset lomakkeet, sosiaalipäivystyskalenteri) Käytännön työhön liittyvän tiedon ja linkkien kerääminen palvelualoittain yhteen paikkaan (aikaa vievä internet-seikkailu loppuu)

10 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke SosKesin hyödyt 3/3 Alueellinen, seudullinen ja paikallinen verkostoituminen ja moniammatillisuus Projektihenkilöstön tuki järjestelmän käyttäjille ja ylläpitäjille vierikoulutuksena Sisäänheittopalveluna kirpputori (ostaa, myy, vaihtaa, vuokraa) Lopputuloksena on SosKes-MediKes – yhteisöverkko joustavien palveluketjujen tueksi

11 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke Rahoitus 2005 - 2009 VuosiKokonais- kustannukset Valtion- avustus Kuntaosuus 2005-2007279 200 €206 150 €73 050 € 2007-2009605 333 €454 000 €151 333 € Yht.884 533 €660 150 €224 383 €

12 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke SosKes 2 -hankkeen tavoitteet vuosille 2007-2009 1.SosKesin laajennus ja täydennys 2.Käytännön työtä tukevien sähköisten palveluiden käyttöönotto 3.Yhteistyö ja verkostoituminen 4.SosKes-tutuksi 5.Jatkosuunnitelma 2010+

13 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke Tavoite 1: SosKesin laajennus ja täydennys Laajennetaan SosKesia puuttuvien sosiaalipalvelujen osalta esim. varhaiskasvatus, aikuisten sosiaalityö, sosiaalipäivystys Keskisuomalainen sosiaalialan hankerekisteri Täydennetään kuntien sosiaalipalveluiden ja toimipaikkojen yhteystietoja

14 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke Tavoite 2: Käytännön työtä tukevien sähköisten palveluiden käyttöönotto SosKes-yhteisöverkon käyttöön otetaan useita käytännön toimintaa tukevia vuorovaikutteisia palveluja viranomaiskäyttöön, esim. konsultaatioratkaisuja, tiedottamiseen, ajanvaraukseen ja sosiaalipäivystyksen organisointiin liittyviä ratkaisuja SosKesissä eKollega, joka on sosiaalialan ammattilaisten suljettu keskustelufoorumi

15 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke Tavoite 3: Yhteistyö ja verkostoituminen Hanke jatkaa aloittamaansa yhteistyötä eri tahojen esimerkiksi valtakunnallisen ja alueellisten tietoteknologiahankkeiden kanssa Yhteistyötä tehdään myös maakunnallisten SosKesia tukevien sosiaalialan hankkeiden kanssa Hankkeet kehittämistyönsä kautta sisällön määrittelijöinä, SosKes tarjoaa julkaisukanavan hankkeen tuloksille

16 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke Tavoite 3: Yhteistyö ja verkostoituminen Tiivis yhteistyö Keski-Suomen sairaanhoitopiirin MediKes-hankkeen kanssa jatkuu. Tavoitteena on myös laajentaa yhteisöverkon sisältöä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa yli ammattirajojen SosKes-hanke edistää ja kokoaa maakunnallista sosiaalialan tietoteknologiaosaamista esimerkiksi kouluttamalla alan ammattilaisia ja järjestämällä sosiaalialan tietoteknologiaosaamista tukevia tapahtumia

17 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke Tavoite 4: SosKes-tutuksi Vuosina 2007–2008 koulutuksessa keskitytään SosKes-ylläpitäjien perus- ja jatkokoulutukseen. Samalla tarjotaan myös toimisto-ohjelmien peruskoulutusta (2008). Myöhemmin sisällön täydennyttyä järjestelmää tuodaan tutuksi peruskäyttäjille esittelemällä järjestelmän sisältöä ja ominaisuuksia yhteistyössä MediKesin kanssa (2009).

18 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke Tavoite 4: SosKes-tutuksi SosKes vakiinnuttaa paikkansa monipuolisena työvälineenä, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon välisen joustavan palveluketjun Valmis SosKes-MediKes -konsepti on kokonaisuus, joka ratkaisee yleisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan haasteita muuallakin kuin Keski-Suomessa

19 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke Tavoite 5: Jatkosuunnitelma 2010+ Hanke suunnittelee maakunnallisen sosiaalialan yhteisöverkon SosKesin hallinnoinnin ja ylläpidon yhdessä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Näin varmistetaan että hankkeen päätyttyä on selkeä jatkosuunnitelma SosKesin ”sijainnista”, ylläpidosta ja kehittämisestä Toteutussuunnitelma keskisuomalaisesta sosiaalialan tietohallinnon organisoinnista.

20 SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke SosKes-esittely loppui Kiitoksia :-) http://www.sosiaaliportti.fi/soskes http://www.sosiaaliportti.fi/soskes


Lataa ppt "SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa -hanke SosKes 2 – Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google