Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

RADIOKANAVAT.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "RADIOKANAVAT."— Esityksen transkriptio:

1 RADIOKANAVAT

2 Yhteysgeometriasta aiheutuva signaalin vaimentuminen
Aiheutuu heijastumisista etenemistilassa olevista erilaisista esteistä ja kohteista, kuten talot, maasto, vuoret, vesistö, ihmiset, ilmakehä ja sen eri kerrokset. Pieni muutos kanavassa tai antennin suhteellisessa paikassa saattaa aiheuttaa suuren muutoksen vastaanotetun signaalin tehossa. Signaalin amplitudin vaimeneminen on siis aikariippuvaa.

3 LOS, heijastus, sironta, diffraktio, varjostuminen

4 Monitiekanavien peruskäsitteitä
Radiokanava on satunnaisesti aikavariantti, koska väliaine muuttuu: Taitekerroin muuttuu (taitekerroin riippuu ilmanpaineesta ja vesihöyryn määrästä). Lähetin, vastaanotin ja heijastava kohde liikkuvat suhteessa toisiinsa (syntyy mm. dopplersiirtymää). Monitie-eteneminen: Johtuu heijastuksista ja diffuusista sironnasta eri suuntiin. On siis diskreettiä (peilimäinen, specular) tai jatkuvaa (sironta). Häipymisen syyt (kanavan stokastiikkaa mallintavat eri jakaumat): Monitie-eteneminen (esim. Rayleigh, Rice tai Nakagami -jakautuneita) Varjostuminen (esim. sattunn. riippumattomien tekijöiden tulo on log-normaali -jakautunut) lmiöt aiheuttavat aikariippuvaa vaimentumista ja häipymistä. Flat fading tilanne esiintyy, kun kanavan muutosnopeus on hidas symbolinopeuteen nähden. Large-scale muutokset  slow fading, small-scale muutokset  fast fading Monitie-etenemistä ja sen vaikutuksia, ts. kanavan ominaisuuksia, voidaan tarkastella duaalisesti sekä aika- että taajuusalueissa. Radiokanavalla on lineaaristen suodattimien tavoin impulssivaste ja sitä vastaava siirtofunktio. Voidaan kuvata lineaarisella FIR-mallilla. Tutoriaali:

5 Path loss, large scale shadowing, small scale fast fading
Large-scale fading Small-scale fading Path loss

6 Monitiekanavien peruskäsitteitä
Siirtokanava on erilainen eri ajanhetkillä, eli kanavan impulssivaste muuttuu ajan funktiona (mallintaa aikavariantti FIR-suodatin).

7 Monitiekanavien peruskäsitteitä
Mitä suurempi taajuus, niin sitä suurempi antennin paikan ja suhteellisen liikkeen vaikutus. Lyhyillä aallonpituuksilla kanavan resoluutio, eli vastaanottimen kyky havaita kanavassa tapahtuvia pieniä etenemisgeometrian muutoksia on paljon suurempi kuin matalilla taajuuksilla. Vertaa tilannetta valo- ja elektroni-mikroskooppiin, joilla kohteen erottelukyky on verrannollinen käytettyyn aallonpituuteen (siksi bakteerit nähdään valomikroskoopilla, mutta virusten näkemiseen tarvitaan pienen :n omaavaa elektronimikroskooppia. 10 MHz   = 30 m, 100 MHz   = 3 m, 1 GHz   = 30 cm, 10 GHz   = 3 cm.


Lataa ppt "RADIOKANAVAT."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google