Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Harjoitustyö T245006 Johdatus ohjelmointiin HYV8SN 6 pistettä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Harjoitustyö T245006 Johdatus ohjelmointiin HYV8SN 6 pistettä."— Esityksen transkriptio:

1 Harjoitustyö T245006 Johdatus ohjelmointiin HYV8SN 6 pistettä

2 Ohjelmistotyö ► Ohjelmistotyöllä tarkoitetaan kaikkea sitä työtä, jota valmiin ohjelman tuottaminen edellyttää. ► Ohjelmistotyö on käytännön työelämässä projektityömenetelmin toteutettua tuotekehitystyötä.

3 Ohjelmointi ► Suppeassa mielessä toimintaohjeiden kirjoittamista jollain ohjelmointikielellä. ► Laajassa mielessä se on ohjelmistotyötä, jolloin siihen kuuluvat seuraavat työvaiheet: määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus, dokumentointi ja ylläpito.

4 Määrittely ► Ohjelmien määrittelyllä tarkoitetaan ohjelmalle asetettavien vaatimusten ja toivomusten esittämistä suullisessa, kirjallisessa tai graafisessa muodossa. ► Määrittely sisältää ohjelmien syöttö- ja tulostietojen suunnittelun.

5 ► Syöttötiedot ovat ihmisen ohjelmalle välittämää tietoa eli dataa, jonka perusteella ohjelma tekee toimenpiteitä. ► Tulostiedot ovat ohjelman tekemän toiminnan tuloksen esitys ihmiselle ymmärrettävässä muodossa (tekstinä, äänenä tai kuvana).

6 Suunnittelu ► Ohjelmien suunnittelu tarkoittaa ohjelmassa käytössä olevien  toimintamenetelmien eli algoritmien suunnittelua  tietorakenteiden eli tietojen esitysmuotojen suunnittelua.

7 Toteutus ► Toteutusvaiheessa algoritmit ja tietorakenteet esitetään valitulla ohjelmointikielellä.

8 Testaus ► Kun ohjelma on toteutettu, se on testattava toimintakuntoon jonkin ohjelmointijärjestelmän avulla. ► Käytännössä testaus on rinnakkainen työvaihe toteutukselle. ► Ohjelmaa testataan pala palalta samalla, kun sitä rakennetaan valmiiksi.

9 Dokumentointi ► Dokumentointi on keskeisin osa ohjelmistotyötä. ► Valmis ja testattu ohjelma on dokumentoitava tulevia käyttäjiä ja ylläpitäjiä varten:  Annetun tehtävän kuvaus  Kaikki ratkaisumenetelmät kirjataan (esim. lohkokaaviot)  Kirjoitetaan ohjelman käyttöohje.  Esitetään testausaineisto

10 Verenpaine ► Verenpaine tarkoittaa ihmisen suurimmissa valtimoissa olevaa painetta. Verenpaine pitää veren liikkeessä, ja sitä ylläpitää sydän. ► Verenpaineen arvo vaihtelee sydämen pumppauksen tahdissa. ► Suurimmillaan se on sydämen puristaessa verta valtimoihin. Tätä kutsutaan yläpaineeksi eli systoliseksi paineeksi. ► Alimmillaan paine on supistusten välissä, jolloin sydän lepää. Tätä paineen pienintä arvoa kutsutaan alapaineeksi eli diastoliseksi verenpaineeksi. http://fi.wikipedia.org/wiki/Verenpaine

11 Pulssipaine (PP) ► Verenpainemittauksessa pulssipaine määritellään ylä- ja alapaineen erotuksena ► Pulssipaine taas heijastaa suurten valtimoiden elastisuutta ja ääreissuonista palaavaa pulssiaaltoa ► Keski-ikäisillä ja vanhemmilla ihmisillä systolisen verenpaineen ja pulssipaineen nousu johtuvat pääasiassa suurten valtimoiden jäykkyyden lisääntymisestä ► Ikääntymisen myötä verisuonten seinämien elastiset ominaisuudet heikkenevät, kollageenin osuus ja ekstrasellulaarisen matriksin ja kalkin kertyminen lisääntyvät

12 Tehtävä ► Tehtävänä on laatia ohjelma, joka  Kysyy potilaan nimen ja henkilötunnuksen  Kysyy potilaan ylä- ja alapaineen  Ohjelma laskee pulssipaineen  Ohjelma ilmoittaa oheisen taulukon mukaisesti verenpaineluokan ja toimenpiteet

13 yli http://therapiafennica.fi/wiki/index.php?title=Syd%3%A4n_ja_verisuonitautien_riskitekij%C3%A4t

14 Ohjelman päävalikko ********************************************* VALITSE TOIMINTO: 1.Tietoa verenpaineesta 2.Tietoa pulssipaineesta 3.Henkilötietojen syöttö 4.Verenpainearvojen syöttö 5.Näytä potilaan diagnoosi ********************************************** Toteutus aliohjelmissa

15 ► Valinnat 1 ja 2:  Ohjelma kertoo tietoa verenpaineesta ja pulssipaineesta ► Valinta 3:  Ohjelma kysyy potilaan nimen ja sotun ► Valinta 4:  Ohjelma kysyy ylä- ja alapaineen

16  Valinta 5: ► Ohjelma tulostaa potilaan nimen, sotun, verenpaineen, pulssipaineen ja diagnoosin seuranta-aikoineen: Potilas: Olli Opiskelija Sosiaaliturvatunnus: 060686-102C Yläpaine: 142 Alapaine: 65 Pulssipaine: 77 Diagnoosi: Verenpaine on tyydyttävä, seuranta 1v aikana, elintapaohjeet

17 Testiaineisto ► Tee testiaineisto, eli mikä on pulssipaine, jos alapaine on 70 ja yläpaine on 120 tai yläpaine on 140 ja alapaine 80 (käytä apuna exceliä) ► Etsi testiaineistoosi myös diagnoosi ja seuraava kontrolliaika taulukosta verenpaineen mukaan ► Testiaineistoon vähintään 10 tapausta ► Testiaineisto liitetään työselosteeseen

18 ► Harjoitustyö ja työseloste (katso edeltä kohta “Dokumentointi”) lähetetään hyperlinkkinä Moodleen. ► Harjoitustyön viimeinen palautuspäivä on perjantai 20.3.2009 klo 24.00 mennessä. Toki työn voi palauttaa aiemminkin, mikä on suotavaa ► Harjoitustyön viimeinen palautuspäivä on perjantai 20.3.2009 klo 24.00 mennessä. Toki työn voi palauttaa aiemminkin, mikä on suotavaa ► Harjoitustyö on vapaaehtoinen. Ilman syytä myöhässä palautetuista töistä ei saa pisteitä


Lataa ppt "Harjoitustyö T245006 Johdatus ohjelmointiin HYV8SN 6 pistettä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google