Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus - D e österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området - www.sonetbotnia.net SONet.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus - D e österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området - www.sonetbotnia.net SONet."— Esityksen transkriptio:

1 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus - D e österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området - www.sonetbotnia.net SONet BOTNIAn STRATEGIA 2015 Arto Rautajoki Kehitysjohtaja Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA Lapua 17.3.2011

2 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus - D e österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området - www.sonetbotnia.net SONet BOTNIA on Pohjanmaan maakuntien alueen sosiaalisen ja hyvinvoinnin kestävän kehittämisen kantava rakenne. Sosiaalisella tarkoitetaan arjen sosiaalista toimintaa ja sen areenoita, joita ylläpidetään yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan vuorovaikutuksessa. Tukee eheän, taloudellisesti kestävän ja vaikuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta. Tukee ylisektoraalista yhteistyötä. Tekee sopimusyhteistyötä, integroi Pohjanmaan maakuntien alueen yhteisiä ja pysyviä kehittämisrakenteita. SONet BOTNIAn VISIO 2015

3 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus - D e österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området - www.sonetbotnia.net SONet BOTNIAn TOIMINTA-AJATUS 1/2 SONet BOTNIA on sosiaalisen ja hyvinvoinnin asiantuntija ja kehittäjä. Tarkoituksena on edistää Pohjanmaan maakuntien alueen asukkaiden sosiaalisia oikeuksia ja hyvän omaehtoisen elämän edellytyksiä sekä tukea palvelujen saatavuutta omalla äidinkielellä. Miten? Toimimalla laajasti ja alueellisesti verkostoituneena asiantuntijakeskuksena ja kumppanina sosiaalialan ammatillisten työntekijöiden ja – ryhmien työn tukena sekä sosiaalialan asiantuntijuuden vahvistajana terveydenhuollon ja muiden toimialojen kehittämistyössä

4 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus - D e österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området - www.sonetbotnia.net SONet BOTNIAn TOIMINTA-AJATUS 2/2 Rohkaisemalla sosiaalialan työntekijöitä toimimaan sosiaalisen asiantuntijoina ja ns. hiljaisen asiantuntija- ja asiakasrajapintatiedon esiin tuojina omissa työyhteisöissään ja alueellisissa rakenteissa Ylläpitämällä dialogista tietotuotantoa Integroimalla tutkimusta, koulutusta ja kehittämistä arkikäytäntöjen uudistumisen tueksi Hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä pohjoismaista yhteistyötä sekä omassa toiminnassa että sosiaalialan osaamiskeskusverkostossa Kehittämällä sosiaalialan palvelujärjestelmää ja osaamista

5 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus - D e österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området - www.sonetbotnia.net SONet BOTNIAn ARVOT Avoimuus Asiakaslähtöisyys Luotettavuus Asiantuntijuus Edistyksellisyys Tasa-arvoisuus

6 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus - D e österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området - www.sonetbotnia.net SONet BOTNIAn PAINOPISTEET 1/2 Edistää toiminta-alueensa ihmisten hyvinvointia ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista Vahvistaa sosiaalialan ammatillista osaamista ja identiteettiä Muodostaa strategisia yhteyksiä ja kumppanuuksia Edistää käytännön hyvinvointiosaajien, tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoimijoiden verkoston muodostumista ja muodostumassa olevien kestävän kehittämisrakenteiden integroitumista sosiaali- ja terveydenhuollon eheäksi kokonaisuudeksi eri Pohjanmaan maakunnissa, ja niiden muodostamassa kokonaisuudessa.

7 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus - D e österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området - www.sonetbotnia.net SONet BOTNIAn PAINOPISTEET 2/2 Kehittää ja systematisoi alueellista tietotuotantoa Vahvistaa hyvinvoinnin kestävän kehittämisen ja tutkimuksen alueellista rakennetta Hyödyntää omassa toiminnassaan sekä osaamiskeskusverkostossa pohjoismaisen yhteistyön erityisasiantuntijuus Rakentaa SONet BOTNIAlle alueen ja sosiaalialan tulevaisuuden tarpeisiin vastaava organisoitumismuoto, hallintomalli ja ohjausjärjestelmä

8 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus - D e österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området - www.sonetbotnia.net SONet BOTNIAn KRIITTISET TEKIJÄT Alueen tuntemus ja alue-, kunta- ja kansalaislähtöisyys, pohjoismaisuus Sosiaalialan asiantuntijatiedon hallinta ja asiantuntijatiedolla vaikuttaminen Vahva talous ja toiminnan rahoituksen varmistus Yhteinen tahtotila, motivoitunut henkilöstö ja sitoutuminen Kestävän kehittämisen rakenne ja toimintatapa Nykyistä eheämpi SONet BOTNIAn organisaatio, toiminnallisen kokonaisuuden johtaminen ja ohjausjärjestelmä Toimivat verkostot ja näytöt verkostomaisen toimintatavan onnistumisesta Toimiva yhteys terveydenhuoltoon ja muihin toimialoihin

9 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus - D e österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området - www.sonetbotnia.net SONet BOTNIAn ISKULAUSE SONet BOTNIA NETWORKS – ketterä moniosaaja

10 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus - D e österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området - www.sonetbotnia.net Kehitysjohtaja Arto Rautajoki gsm: 040 830 2399 / arto.rautajoki@seamk.fi Pohjoismaisen yhteistyön erityistehtävä Kehittämiskonsultti Marjo Hannu-Jama gsm: 0400 661 128 / marjo.hannu-jama@vaasa.fi Etelä-Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi gsm: 040 830 3950 / anne.saarijarvi@seamk.fi Keski-Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Pirjo Knif gsm: 044 780 9976 / pirjo.knif@kokkola.fi Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Tuula Mulju gsm: 040 524 9933/ tuula.mulju@vaasa.fi Projektisihteeri Pirjo Hautojärvi gsm.: 040 868 0318 / pirjo.hautojarvi@seamk.fi SONet BOTNIAn YHTEYSTIEDOT


Lataa ppt "Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus - D e österbottniska landskapens kompetenscentrum inom det sociala området - www.sonetbotnia.net SONet."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google