Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 1 Tutkimusaineiston dokumentointi Juha Sinkkonen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 1 Tutkimusaineiston dokumentointi Juha Sinkkonen"— Esityksen transkriptio:

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 1 Tutkimusaineiston dokumentointi Juha Sinkkonen jasinkko@cc.jyu.fi

2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 2 Lähtökohta Haluttiin parantaa Lapsen Kielen Kehitys ja Geneettinen Dysleksiariski (LKK) -tutkimuksen hallussa olevan tutkimusaineiston dokumentointia Varsinkin uusien ja ulkopuolisten tutkijoiden vaikea päästä sisälle aineistoon, lisäksi haluttiin taata aineiston tehokas hyödyntäminen myös tulevaisuudessa Myös aineiston mahdollinen luovuttaminen Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (FSD) vaatisi metadatan olemassaoloa

3 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 3 Tapaustutkimus Psykocenterille tehtävän tutkielman yhteydessä lähdettiin tapaustutkimuksena tutkimaan Data Documentation Initiative (DDI) -spesifikaation soveltuvuutta LKK-tutkimuksen kuvailukieleksi Kehitettiin DDI-metadatan syöttöön lomakepohjainen käyttöliittymä MS InfoPath – sovellusta hyödyntäen Metadatan selailuun kehitettiin taulukkopohjainen käyttöliittymä XML:ää, XSL:ää ja JavaScriptejä hyödyntäen

4 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 4 XML-ratkaisu Tukidokumentti XML DDI-dokumentit Tulostaulukon ulkoasun määrittäminen XSL, JavaScript HTML XML HTML, JavaScript TulosdokumenttiKäyttäjän valinnat InfoPath DTD

5 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 5 Hankkeen onnistuneisuus? Kokeilun avulla pystyttiin testaamaan hyvin DDI:n soveltuvuutta käytännössä Kokeilun avulla saatiin aikaiseksi toimiva ratkaisu, jonka avulla DDI-dokumentaation kehittämistä voidaan viedä eteenpäin Alustaviin tuloksiin ja sitä kautta DDI:n soveltuvuuteen ollaan tyytyväisiä Toteutettu sovellus kokeiluasteella  käyttöönotto vaatii jatkokehitystä

6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 6 Mitä opittiin? Opittiin paljon tutkimusaineiston luonteesta ja sen kuvailuun liittyvistä seikoista DDI-spesifikaation sisältö analysoitiin yksityiskohtaisesti ja sen tarjoamat mahdollisuudet sekä sen rajoitukset selvitettiin XML- ja XSL-kielien käytöstä sekä niiden yhdistämisestä JavaScripteihin InfoPath-sovelluksen käytöstä metadatan lomakepohjaisessa syöttämisessä


Lataa ppt "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 1 Tutkimusaineiston dokumentointi Juha Sinkkonen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google