Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Informaatioteknologian tiedekunta Ihmisläheistä informaatioteknologiaa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Informaatioteknologian tiedekunta Ihmisläheistä informaatioteknologiaa."— Esityksen transkriptio:

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Informaatioteknologian tiedekunta Ihmisläheistä informaatioteknologiaa

2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Informaatioteknologian tiedekunta  Perustettu vuonna 1998  Kolme laitosta –tietojenkäsittelytieteiden laitos –tietotekniikan laitos –tietotekniikan tutkimusinstituutti  Tietojenkäsittelyoppia jo vuodesta 1967  2000 maisteriopiskelijaa, 180 tohtoriopiskelijaa  Vuosittain valitaan noin 200 uutta opiskelijaa  Henkilökuntaa 200  Vuosibudjetti 11.6 milj. euroa (2005)  Vilkasta alueellista yritysyhteistyötä

3 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vahvuuksiamme  Tieteellinen laskenta, tutkimuksen kansainvälinen vahvuusalue  Tuloksekas tohtorikoulutus  Opiskelijoiden toteuttamat IT-alan kehitysprojektit eri organisaatioiden tarpeisiin  Laadukas ohjelmoinnin perusopetus  Aktiivinen maisteriklinikkatoiminta - auttaa opiskelijoita suorittamaan viivästyneet opintonsa loppuun  COMAS-tutkijakoulu, tohtorikoulutusta maisterintutkinnon suorittaneille

4 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunnan laitokset  Tietojenkäsittelytieteiden laitos  Tietotekniikan laitos -opetukseen ja tutkimukseen keskittyviä ainelaitoksia -tieteenaloina kauppatieteellinen ja luonnontieteellinen ala  Tietotekniikan tutkimusinstituutti (TITU) -maksulliseen palvelututkimustoimintaan suuntautunut erillislaitos

5 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos  Laitoksen opetus ja tutkimus kohdistuu tietojenkäsittelyyn sekä tietojärjestelmien kehittämiseen ja käyttöön osana liiketoiminnan tai julkishallinnon organisaatioiden toimintaa  Laitokselta voi valmistua kauppatieteiden maisteriksi pääaineena tietojärjestelmätiede tai filosofian maisteriksi pääaineena tietojenkäsittelytiede tai kognitiotiede

6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opetus  Opetuksen keskeiset alat - Digitaalinen media - Elektroninen liiketoiminta - Tietojärjestelmät (tietojärjestelmäkehitys ja tietohallinto) - Käyttäjäystävällinen tietojenkäsittely - Ohjelmistoliiketoiminta - Ohjelmistotekniikka

7 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tutkimus  tavoite: ymmärtää tietojärjestelmiä ja tietojenkäsittelyä sekä niiden vaikutuksia kokonaisvaltaisesti käyttökontekstissaan  tutkimuksessa tarkastellaan tietojärjestelmiä ja tietojenkäsittelyä neljästä näkökulmasta: *teknologinen *liiketoiminnallinen *ihmiskeskeinen *informaatiokeskeinen

8 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tutkimuksen neljä näkökulmaa  Teknologinen: tiedonlouhinta, ohjelmistotuotanto ja –tekniikat, mobiilijärjestelmät  Liiketoiminnallinen: teknologian siirto, standardisointi, elektronisen liiketoiminnan verkostot, digitaalisten oikeuksien hallinta, ohjelmistoliiketoiminta  Ihmiskeskeinen: tietokonetuettu yhteistyö, tietokonetuettu oppiminen, tietotekniikan etiikka, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, kognitiotiede, ihmisläheinen teknologia  Informaatiokeskeinen: sisältöjen ja dokumenttien hallinta ja mallintaminen, tietovirta-analyysi, tietojärjestelmien kehittämisen metodit

9 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tietotekniikan laitos  Laitoksella opetetaan ja tutkitaan tietotekniikkaa luonnontieteellisteknisistä lähtökohdista  Keskeistä vankka matemaattinen perusosaaminen ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa  Opiskelijoiden pääaine on tietotekniikka ja he valmistuvat filosofian maistereiksi, laitokselta voi valmistua esim. tietotekniikan aineenopettajaksi

10 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tietotekniikan laitoksen opetus  Opetuksen keskeiset alat - Mobiilijärjestelmät - Ohjelmistotekniikka - Simulointi ja optimointi - Opettajankoulutus

11 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tietotekniikan laitoksen tutkimus  Tutkimuskohteena on informaation käsittelyprosessien tehokas automatisointi ja siinä käytettävät menetelmät ja tekniikat  Keskeiset tutkimusalat: tieteellinen laskenta ja sen tekniset sovellukset (tutkimuksen kansainvälinen vahvuusalue), ohjelmistotekniikka, tietoliikenne, sulautetut järjestelmät, liikkuva tietojenkäsittely, tietotekniikan opettajankoulutus

12 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tietotekniikan laitoksen tutkimuskohteita  Matemaattinen mallintaminen, numeeriset ratkaisumenetelmät  Mobiilit vertaisverkot, MP2P-verkot  Verkko-opetus ja virtuaaliset oppimisympäristöt opetuksessa  Signaalin- ja kuvankäsittely  Tiedonlouhinta ja neurolaskenta  Ohjelmointikielet  Signaalin- ja kuvankäsittely  Palvelun laadun takaaminen laajakaistaisissa mobiileissa ja kiinteissä verkoissa

13 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tietotekniikan tutkimusinstituutti (TITU)  Tiedekunnan erillinen tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä yliopiston yhteiskunnallista palvelutehtävää harjoittava laitos  Organisoi ja toteuttaa julkisrahoitteisia projekteja sekä asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä palvelututkimuksia  Asiakkaita: teollisuuden suuryritykset, pk-yritykset sekä julkisyhteisöt  Suurimmat rahoittajat: ESR, Euroopan aluekehitysrahasto, Tekes

14 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TITU:n erityisosaamisalueita  Organisaation tiedonhallinta  Ohjelmistotuotanto  Liikkuva tietojenkäsittely  Koulutusteknologia  Ohjelmistoarkkitehtuurit

15 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunnan koulutus  Tarjoaa Keski-Suomen alueen ylintä IT-alan koulutusta  Kaikille yhteisten pohjaopintojen jälkeen pääaineopiskelijat eriytyvät eri oppiaineisiin ja myöhemmin suuntautumisvaihtoehtoihin  Tiedekunta tarjoaa yhteensä 9 maisteritason suuntautumisvaihtoehtoa  Jatko-opiskelijoille on tarjolla oma COMAS-tohtorikoulu sekä erillinen ohjelma (INFWEST.IT) työn ohessa tohtoriopintojaan suorittaville

16 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunnan tohtorikoulutus  COMAS –Jyväskylä Graduate School in Computing and Mathematical Sciences –viisi eri koulutuslinjaa –tarjoaa palkallisia tutkijakoulutuspaikkoja ja muuta tukea –Suomen Akatemian ja yliopiston rahoittama  INFWEST.IT –tohtorikoulutusohjelma tietojärjestelmiä työn ohessa opiskeleville –tarjoaa ohjausta ja viikonloppukursseja –ESR-rahoitteinen (Länsi-Suomen ja Oulun läänit)


Lataa ppt "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Informaatioteknologian tiedekunta Ihmisläheistä informaatioteknologiaa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google