Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

20 Työttömyys ja inflaatio

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "20 Työttömyys ja inflaatio"— Esityksen transkriptio:

1 20 Työttömyys ja inflaatio
M&T 2006, luku 35

2 Tämän luennon oppimistavoitteet
Osaat selittää ja havainnollistaa piirtäen … Mikä yhteys on työttömyydellä ja inflaatiolla Mikä on Phillipsin käyrä Mikä on Phillipsin käyrän yhteys AD-AS-malliin Miten pitkän ja lyhyen aikavälin vaikutukset eroavat toisistaan Osaat tulkita rahapolitiikkaa, inflaatiota ja työttömyyttä koskevia uutisia

3 Kertaus viime luennoista
Opimme viime kerralla, että lyhyellä aikavälillä rahapolitiikalla tai finanssipolitiikalla voidaan vaikuttaa talouden kokonaiskysyntään Miten? Julkinen valta: muutos G:ssä tai muutos T:ssä Suora vaikutus Y:hyn eli kokonaiskysyntään Keskuspankki voi lisätä tai vähentää rahan tarjontaa markkinoilla erilaisilla operaatioilla Avomarkkinaoperaatioilla Ohjauskoron muutoksilla Kassavarantovelvoitteen muuttamisella Mikä vaikutus rahan tarjonnan muutoksella on?

4 Rahan tarjonnan muutos johtaa korkotason muutokseen
Korkokanta Rahan tarjonta supistuu Rahan tarjonta kasvaa r1 r r2 Rahan kysyntä M d Keskuspankin asettama tarjonta M2 d Rahan määrä Lähde: M&T (2006, 714, kuvio 34.1)

5 Kertaus viime luennoista
Opimme viime kerralla, että lyhyellä aikavälillä rahapolitiikalla tai finanssipolitiikalla voidaan vaikuttaa talouden kokonaiskysyntään Miten? Julkinen valta: muutos G:ssä tai muutos T:ssä Suora vaikutus Y:hyn eli kokonaiskysyntään Keskuspankki voi lisätä tai vähentää rahan tarjontaa markkinoilla erilaisilla operaatioilla Avomarkkinaoperaatioilla Ohjauskoron muutoksilla Kassavarantovelvoitteen muuttamisella Mikä vaikutus rahan tarjonnan muutoksella on? Entä mikä vaikutus korkotason muutoksella on?

6 Muutokset korkotasossa vaikuttavat investointi- ja kulutushalukkuuteen => kokonaiskysyntään
(a) Rahamarkkinat (b) Kokonaiskysyntäkäyrä Korko- kanta Hinta- taso Rahan tarjonta MS2 MS r 1. Kun rahan tarjonta kasvaa .. P niin korkokanta laskee . . . r2 AD2 Muistatko vaikutusreitit? Korkokanta laskee … ..joten säästämishalukkuus vähenee ja lainanottohalukkuus kasvaa Mikä merkitsee lisääntynyttä kulutusta ja investointeja eli kasvavaa kokonaiskysyntää Korkokannan laskulla on vaikutus myös nettoviennin kautta. Miten? Kun korkokanta laskee, osa rahasta lähtee ulkomaisiin sijoituksiin. Eli kotimaan valuutan tarjonta kasvaa, valuutan arvo heikkenee, jolloin tuontituotteet kallistuvat kotimaisille kuluttajille, vienti puolestaan vetää paremmin. Eli tätä kautta kotimaisten hyödykkeiden kotimainen kysyntä lisääntyy ja kotimaisten hyödykkeiden vientikysyntä niin ikään lisääntyy. Rahan kysyntä kun hintataso on Kokonais- kysyntä P A D Tuotannon määrä Rahan määrä Y Y mikä lisää tavaroiden ja palvelujen kysyntää annetulla hintatasolla. Säästäminen vähenee Lainanottohalukkuus kasvaa Kulutus ja investoinnit kasvavat Valuuttakurssi heikkenee Lähde: M&T (2006, 718, kuvio 34.3)

7 Luennon aiheeseen: Voimme päätellä, että kokonaiskysynnän muutoksilla on suora vaikutus työllisyyteen Kun rahan tarjontaa supistetaan (tai verotusta kiristetään), niin … … kokonaiskysyntä supistuu … jolloin tuotanto supistuu … ja työttömyys kasvaa Kun rahan tarjontaa kasvatetaan (tai julkisia menoja kasvatetaan), niin … … kokonaiskysyntä kasvaa … jolloin tuotanto kasvaa … ja työttömyys alenee Kun rahan tarjontaa supistetaan, korkotaso nousee, jolloin säästäminen lisääntyy/lainanottohalukkuus vähenee ja investointien määrä alenee. On selvää, että tuotanto supistuu tällöin, mikä merkitsee, että työttömyys lisääntyy. Jos taas rahan tarjontaa lisätään, korot laskevat, lainanotto ja investoinnit kasvavat, tuotanto kasvaa ja työllisyys on alhaisempi. Samalla kuitenkin inflaatio on kiihtyy.

8 Mitä korkeampi kokonaiskysyntä AD on, sitä suurempi on kokonaistuotanto ja sitä alhaisempi on työttömyys Tuotannon määrä SRAS (a) AS-AD malli Hinta- taso AD matala AD korkea 8,000 (työttömyys on 4%) 106 B 7%) 7,500 102 A Lähde: M&T 2006, 738, kuvio 35.2

9 Mutta on toinenkin samanaikainen vaikutus: hintataso onkin korkeampi
Tuotannon määrä SRAS (a) AS-AD malli Hinta- taso AD matala AD korkea 8,000 (työttömyys on 4%) 106 B 7%) 7,500 102 A Lähde: M&T 2006, 738, kuvio 35.2

10 Kokonaiskysynnän muutoksella on siis kaksi samanaikaista vaikutusta: työllisyys- ja inflaatiovaikutus Näin ollen lyhyellä aikavälillä näyttää olevan ristiriita (trade-off) matalan työttömyyden ja matalan inflaation tavoitteiden välillä: työttömyyden vähentyessä inflaatio kiihtyy työttömyyden lisääntyessä inflaatio hidastuu Kun rahan tarjontaa supistetaan, korkotaso nousee, jolloin säästäminen lisääntyy/lainanottohalukkuus vähenee ja investointien määrä alenee. On selvää, että tuotanto supistuu tällöin, mikä merkitsee, että työttömyys lisääntyy. Jos taas rahan tarjontaa lisätään, korot laskevat, lainanotto ja investoinnit kasvavat, tuotanto kasvaa ja työllisyys on alhaisempi. Samalla kuitenkin inflaatio on kiihtyy.

11 Tätä käänteistä riippuvuutta kuvataan Phillipsin käyrällä
Inflaatiovauhti (prosenttia vuodessa) 2. ..inflaatio kiihtyy B 6 A 2 Phillipsin käyrä 4 7 Työttömyysaste (prosenttia) 1. Työttömyyden alentuessa… Lähde: M&T 2006, 736, kuvio 35.1, muokattu

12 Phillipsin käyrä Tämä työttömyyden ja inflaation käänteinen riippuvuus tunnetaan Phillipsin käyrän nimellä. Sen nimi tulee uusiseelantilaiselta taloustieteilijältä, A.W. Phillipsiltä, joka ensimmäisenä havaitsi kyseisen riippuvuuden vuonna 1958. Mikä on Phillipsin käyrän yhteys AD-AS malliin?

13 Pohdinnan paikka: Piirrä kuviot ja sijoita työttömyysasteet 4 % ja 7 % ja tuotantomäärät 7500 ja 8000 Mt laatikoihin Mitä korkeampi on kokonaiskysyntä AD, sitä suurempi on kokonaistuotanto ja yleinen hintataso Korkeampi tuotantotaso (tasapaino B) vastaa matalampaa työttömyysastetta. (a) AS-AD malli (b) Phillipsin käyrä Hinta- taso Inflation SRAS Rate (percent per year) B 106 B 6 102 A AD korkea A 2 AD matala Phillipsin käyrä 7,500 8,000 4 7 Työttömyysaste (%) Tuotannon määrä 8000 7500 7 % 4% Lähde: M&T 2006, 738, kuvio 35.2

14 Lyhyen aikavälin Phillipsin käyrä 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla
1960-luvulla Phillipsin käyrällä oli vakaa empiirinen pohja 1970- ja 1980-luvuilla monissa maassa esiintyi kuitenkin samanaikaisesti sekä korkeaa inflaatiota että korkeaa työttymyyttä Phillipsin käyrältä katosi osin empiirinen evidenssi

15 Phillipsin käyrä Iso-Britaniassa 1971-2004
Lähde: M&T 2006, 744, kuvio 35.6

16 Tilanne onkin toinen pitkällä aikavälillä: inflaation ja työllisyysasteen välillä ei ole yhteyttä
Mikä säätelee työllisyyttä pitkällä aikavälillä? Mikä on siis luonnollinen työttömyysaste? Muistinvirkistys: Mikä säätelee inflaatiota pitkällä aikavälillä? Rahan määrä taloudessa (rahan kvantiteettiteoria)

17 Muistinvirkistys: Rahan tarjonnan kasvun vaikutus hintatasoon
arvo Hintataso, P MS1 MS2 (Korkea) 1 1 (Matala) 1. Rahan tarjonnan lisäys... 3 / 1.33 4 laskee rahan arvoa ja nostaa hintatasoa. A 1 / 2 2 B 1 / 4 4 Rahan kysyntä (Alhainen) (Korkea) M1 M2 Quantity of Money Lähde: M&T 2006, 613, kuvio 30.2

18 Tilanne on toinen pitkällä aikavälillä: inflaation ja työllisyysasteen välillä ei ole yhteyttä
Mikä säätelee työllisyyttä pitkällä aikavälillä? Mikä on siis luonnollinen työttömyysaste? Muistinvirkistys: Mikä säätelee inflaatiota pitkällä aikavälillä? Rahan määrä taloudessa Miksi näillä kahdella ei siis ole yhteyttä toisiinsa PAV:llä?

19 Phillipsin käyrä pitkällä aikavälillä
Aiemmin olemme oppineet, että AD-AS mallissa pitkän aikavälin kokonaistarjontakäyrä on pystysuora

20 Pitkällä aikavälillä pitää muistaa raha- ja reaalitalouden dikotomia
Hintataso Pitkän ajan kokonaistarjonta (LRAS = long-run aggregate supply) P P2 Mitkä tekijät siis säätelevät kokonaistarjontaa pav:llä eli mikä säätelee tuotannon luonnollista tasoa? Tuotannontekijöiden (työvoima + pääoma) määrä Tuotannontekijöiden käytön tehokkuus ja teknologia Resurssien ml. luonnonvarojen saatavuus ei vaikuta tavaroiden eikä palvelujen tarjottuun määrään pitkällä aikavälillä. 1. Hintatason muutos . . . Tuotannon luonnollinen taso Tuotannon määrä ? Lähde M&T 2006, 692, kuvio 33.4

21 Phillipsin käyrä pitkällä aikavälillä
Aiemmin olemme oppineet, että AD-AS mallissa pitkän aikavälin kokonaistarjontakäyrä on pystysuora Klassisen dikotomian eli rahan neutraalisuuden mukaan työttömyyden ja inflaation kesken ei ole yhteyttä pitkällä aikavälillä Tästä seuraa, että myös Phillipsin käyrä on pystysuora pitkällä aikavälillä

22 Phillipsin käyrä pitkällä aikavälillä
Inflaatiovauhti (prosenttia vuodessa) Pitkän aikavälin Phillipsin käyrä Kun keskuspankki kasvattaa rahantarjontaa, inflaatiovauhti kiihtyy... Korkea inflaatio B mutta työttömyysaste pysyy luonnollisella tasolla pitkällä aikavälillä. Matala inflaatio A Luonnollinen työttömyysaste Työttömyysaste (prosenttia) Lähde: M&T 2006, 740, kuvio 35.3

23 Piirrä: Mitä tapahtuu työllisyydelle ja hinnoille, kun kokonaiskysyntä kasvaa (rahan tarjonnan kasvaessa)? Rahan tarjonnan lisäyksellä voidaan PAV:llä vaikuttaa vain nimellisiin tekijöihin, ei reaalisiin. Politiikkamuutokset voivat tosin liikuttaa PAV:n Phillipsin käyrää. (a) AD-AS malli (b) Phillipsin käyrä Hinta- taso Inflaatio- vauhti Pitkän aikavälin Phillipsin käyrä LRAS eli kiihdyttää inflaatiota. . . 1. Rahan tarjonnan lisäys lisää kokonaiskysyntää... B P2 B 2. . nostaa hintatasoa. . . A P A AD2 AD YN Tuotannon määrä Luonnollinen työttömyysaste Työttömyysaste mutta jättää tuotannon ja työttömyyden luonnollisille tasoilleen. Lähde: M&T 2006, 741, kuvio 35.4

24 Mikä on lyhyen ja pitkän aikavälin teorioiden yhteys
Mikä on lyhyen ja pitkän aikavälin teorioiden yhteys? Vastaus: Odotettu inflaatio ja rahapolitiikan ennustettavuus Odotettu inflaatio mittaa, kuinka suurta hintatason muutosta ihmiset odottavat. Kun ihmiset ennustavat inflaatiota, ainut tapa saada työttömyystaso luonnollisen tason alapuolelle on luoda korkeampaa inflaatiota kuin mitä ihmiset odottavat. Toisin sanoen vain rahapoliittisilla yllätyksillä on reaalitaloudellisia vaikutuksia. Täysin ennustettava rahapolitiikka vaikuttaa vain inflaatioon. Siltä osin kuin yritykset ja kotitaloudet pystyvät ennakoimaan rahapolitiikkaa, he voivat omalla toiminnallaan kumota rahapolitiikan reaalivaikutukset. Muutokset odotetun inflaatiovauhdin suhteen siirtävät lyhyen aikavälin Phillipsin käyrää.

25 Phillipsin käyrän siirtyminen
2 ... mutta pitkällä aikavälillä odotettu inflaatio nousee ja lyhyen aikavälin Phillipsin käyrä siirtyy oikealle. Inflaatio- vauhti Pitkän aikavälin Phillipsin käyrä C B Lyhyen aikavälin Phillipsin käyrä kun odotetaan korkeaa inflaatiota A Lyhyen aikavälin Phillipsin käyrä kun odotetaan matalaa inflaatiota 1. Ekpansiivinen rahapolitiikka siirtää taloutta ylöspäin Phillipsin käyrää pitkin Luonnollinen työttömyysaste Työttömyystaso Lähde: M&T 2006, 743, kuvio 35.5

26 Inflaation alentaminen onnistuu vain työllisyyden kustannuksella
Inflaation alentamiseksi keskuspankin on toteutettava supistavaa rahapolitiikkaa Mitä tällöin tapahtuu? Kun keskuspankki hidastaa rahatarjonnan kasvua… Korot nousevat Säästäminen lisääntyy, lainanotto vähenee Investoinnit vähenevät Kotimaan valuutta vahvistuu kun sijoitukset kotimaahan lsääntyvät: vienti vaikeutuu, ulkomaiset tuotteet halvempia Kokonaiskysyntä siis supistuu Tämä vähentää palveluiden ja tuotteiden tuotantoa, mikä kasvattaa työttömyyttä

27 Inflaatiovauhdin alentaminen ja työttömyys
Pitkän aikavälin Phillipsin käyrä 1. Supistava rahapolitiikka siirtää taloutta alaspäin Phillipsin käyrää pitkin Inflaatio -vauhti A Lyhyen aikavälin Phillipsin käyrä kun odotetaan korkeaa inflaatiota C B Lyhyen aikavälin Phillipsin käyrä kun odotetaan matalaa inflaatiota Luonnollinen työttömyysaste Työttömyysaste mutta pitkällä aikavälillä odotettu inflaatio laskee ja lyhyen aikavälin Phillipsin käyrä siirtyy vasemmalle. Lähde: M&T 2006, 751, kuvio 35.9

28 Inflaation alentaminen Thatcherin Iso-Britaniassa
Lähde: M&T 2006, 753, kuvio 35.10

29 Inflaatiovauhdin alentaminen ja työttömyys Thatcherin aikana
Kun Margaret Thatcher valittiin Iso-Britannian pääministeriksi vuonna 1979, inflaatiota pidettiin yhtenä suurimmista talousongelmista. Inflaatiota alennettiin vuoden :sta prosentista viiteen prosenttiin vuoteen 1983 mennessä. Disinflaatio aiheutti kuitenkin erittäin korkeaa työttymyyttä (noin 11% vuosina 1982 ja 1983). Dinsinflaation aiheuttamat kustannukset riippuvat siitä, kuinka nopeasti inflaatio-odotukset laskevat.

30 Tämän luennon oppimistavoitteet
Osaat selittää ja havainnollistaa piirtäen … Mikä yhteys on työttömyydellä ja inflaatiolla Mikä on Phillipsin käyrä Mikä on Phillipsin käyrän yhteys AD-AS-malliin Miten pitkän ja lyhyen aikavälin vaikutukset eroavat toisistaan Osaat tulkita rahapolitiikkaa, inflaatiota ja työttömyyttä koskevia uutisia

31 Lue artikkeli ja etsi seuraavat kohdat
Fed-pomo ennakoi kiristyviä aikoja (Taloussanomat ) Alleviivaa ja varmista, että osaat selittää Kohta/kohdat, jossa viitataan LAV:n Phillipsin käyrään Kohta/kohdat, jossa viitataan PAV:n Phillipsin käyrään Kohta, joka liittyy valuuttakurssivaikutuksiin Kohta, joka kertoo millaista rahapolitiikkaa keskuspankki harjoittaa

32 Testaa itsesi: Tunnistatko, mitkä tekijät liittyvät Inflaatioon
Deflaatioon Hyperinflaatioon EKP:n peli Inflation Island


Lataa ppt "20 Työttömyys ja inflaatio"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google