Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Webropol-raportointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Webropol-raportointi"— Esityksen transkriptio:

1 Webropol-raportointi
Beta-raportointi RM helmikuu 2011

2 Ensin kerätään testausaineisto
Vastaa kyselyyn: ka.ramk.fi/rm Webropol-ohjeita Raportoinnin harjoittelua -kysely Mene Webropoliin tunnus: kapa.opiskelija salasana: webropol Ota raportointi-kyselystä kopio omalle nimellesi.

3 Webropolin raporttinimityksiä
Perusraportti Kaikki kysymykset vakiomuodossa Nopea ja vaivaton Voi olla täysin riittävä, esim. palautekyselyissä E-raportti, (netissä) julkaistu raportti Lukittu tai dynaaminen Itse luodut raportit Omat tekeleet nimetään ja tallentuvat Webropoliin Excel-raportti Vastaukset (ei tulokset) Excel-tiedostona

4 Raportoinnin sekavuus - uutta ja vanhaa
Kysely avattu  oikealla ylhäällä ovat painikkeet Perusraportti Raportointityökalu (vanha työkalu, hankalahko) Yläreunan valikossa Raportointi Näyttää kaikki omien kyselyjen WR 1.0 -raportit Sekava satunnaiselle käyttäjälle Kysely avattu, sen nimi valittu vasemmalta  oikealla keskellä näkyy väliotsikko ”Tallennetut raportit”, jonka alla luettelo: Perusraportti XXX (= yllä Perusraportti) Excel-raportti XXX (vastaukset Excel-muodossa sähköpostitse) Ristiintaulukointi - perusraportti XXX Ristiintaulukoinnin asetukset Beta-raportointi << KESKITYTÄÄN TÄHÄN koska osa Webropol 2.0:aa

5 Vanha perusraportti Perusraportin kautta pääsee katsomaan vastaukset  Listaa vastaajat Ei anonyymikyselyille Yhden vastaajan vastaus kerrallaan Vastausta voi muuttaa, poistaa

6 Beta-raportointi Webropol 2.0:n raportoinnin esiversio?
Raportin tiedot voi tallentaa mm. Word-muodossa: Tekstit, esim. otsikot, siirtyvät tekstinä Taulukot Word-taulukkoina Kuvaajat kuvina Versiossa 1.0 vain PDF-tallennusmuoto

7 Betan perusraportti Kysymystyyppien* kuvaustapa perusraportissa:
Valinta ja Monivalinta vaakapalkkikuvaaja lukumääristä vastaajien lukumäärä Asteikko lukumäärätaulukko keskiarvo Teksti ja Avoin luettelona Perusraporttia ei voi muokata eikä poistaa! Perusraportti on OK ja tyylikäs. * Tässä käsitellään vain näitä viittä kysymystyyppiä.

8 Itse luodut raportit Kolme tyyppiä: Räätälöity (Tailored)
Suodatettu (Filtered) Ristiintaulukko (Cross Tabulated) Itse luodut raportit löytyvät myöhemmin Beta-raportoinnista -> yläreunassa: Valitse katsottava raportti

9 Raporttityyppi: Räätälöity
Otetaan perusraportti pohjaksi ja käsitellään sitten jokainen kysymys erikseen. Toinen tapa: valitaan kuvaustyyppi ja valitaan mukaan ne kysymykset, joista tehdään valitun tyypin mukainen kuvaus (kuvaaja tai taulukko). Luo raportti -painike Valitse tyyppi: Räätälöinti Nimi: Kaikki kysymykset Kaavion tyyppi: Oletus * Muut oletukset voi jättää voimaan. * Kaikki kysymykset tulevat raporttiin perusraportin tapaan.

10 Raportin muokkaaminen
Kun raportti aukeaa, se on samalla muokkaustilassa. Jokaisen kysymyksen oikeassa reunassa on sana Asetukset, josta kysymyksen kuvaustapaa voi muuttaa. Muokkaustilan yläreunassa on roskakori-painike, jolla raportin saa tuhottua. Yläreunassa on Muokkaa-painike, jolla voi muuttaa koko raporttia koskevia asetuksia.

11 Kysymyksen asetukset - välilehdet
Ominaisuudet ja Ulkoasu vastaavat likimain raportin luontivaihetta. Valitse kaavion tyyppi. Jos tiedot halutaan lukuina, kaavion tyyppi on Taulukko. Pystypalkkeja varten on valittava tyyppi Pylväskaavio ja lisäksi Pystysuora. Vastausvaihtoehtojen asetukset Voi poistaa jonkun vaihtoehdon näytöstä, esim. ”Valitse vaihtoehto” -palkin. Kohdassa Painoarvo voi muuttaa sanallisten vastausvaihtoehtojen numeerisia koodeja. * Yleiset Lisäselite sijoittuu tekstiksi kuvaajan alapuolelle. Se on hyvä paikka kirjoittaa muistiinpanoja ja huomautuksia. * Esim. vastausskaala on annettu hyvästä kohti huonoa: hyvä = 1,…, huono = 4. Keskiarvon pieni arvo tarkoittaa siis hyvää tulosta ja suuri huonoa. Tulkintavirheiden estämiseksi käännetään painoarvojen suunta: hyvä = 4, …, huono = 1.

12 Raporttityyppi: Suodatettu
Suodatuksella poimitaan haluttu vastaajajoukko, esim. vain naiset tai vuotiaat miesvastaajat. Nimeä raportti niin että suodatus näkyy! Suodatuksen luonti eroaa räätälöinnistä vain alla näkyvällä osiolla. Kuvassa valitaan raporttiin naisten vastaukset. Ehtokohdassa voi valita vaihtoehdoista sisältää, on täsmälleen ja sisältää kaikki. - Valinta-tyyppinen kysymys: sisältää ja on täsmälleen lienevät samat. - Monivalinta-tyyppinen kysymys: sisältää tarkoittaa loogista TAI-ehtoa, on täsmälleen loogista JA-ehtoa, sisältää kaikki loogista JA-ehtoa. Manuaalia ei ollut käytettävissä joten yllä olevat ovat kokeilun tulosta.

13 Raporttityyppi: Ristiintaulukoitu
Ristiintaulukossa taulukoidaan yhtaikaa kahta kysymystä. Ristiintaulukointi muistuttaa teknisesti suodatusta, mutta valitut arvot näytetään raportissa erikseen. Esimerkissä tehdään toimipaikan ja sukupuolen ristiintaulukko molempiin suuntiin. Ensimmäinen taulukointi: Toimipaikka ehdoksi. Sukupuoli rastitaan mukaan kysymyslistasta. Kaavion tyypiksi Oletus  lukumäärätaulukko.

14 Esitystapoja: Oletusristiintaulukko lukumääristä. Ehtokysymys, Toimipaikka, on rivisuunnassa. Lukumäärät pystysuorana pylväskaaviona. Kemi-Tornion poisrajaaminen: Yläreunan Muokkaa-painike Ehto luodaan uudelleen: Lukumäärien tilalla prosentit. Ne lasketaan rivin suuntaan.

15 Alla vastaavat taulukot ja kaaviot kuin edellisellä sivulla.
Vaihdetaan kysymysten paikat: Sukupuoli ehdoksi, Toimipaikka valitaan kysymyslistasta. Alla vastaavat taulukot ja kaaviot kuin edellisellä sivulla. Kuvasta on rajattu pois Kemi-Tornio. Rajaus tehdään kysymyksen asetuksista.

16 Tekstit ja avoimet kysymykset
Tekstityypin tietoa kannattaa jatkoanalysoida, kun raportti on tallennettu Word-muodossa. * Lyhyissä tekstikentissä voi olla numerotietoa, jota halutaan analysoida numeerisen tiedon tavoin, esim. laskea vastausten keskiarvo. Laskenta on helpointa Excelissä, jonne luvut kopioidaan Word-raportista. Vihje: poista lukujen edestä luettelomerkit ennen kuin kopioit ne Exceliin. Webropolin Excel-raportti kannattaa kokeilla. On mahdollista luokitella lukuarvot ja ottaa ristiintaulukkoja muiden kysymysten kanssa Excelillä tai SPSS:llä. * Webropol 2.0:n Text Mining -lisäosa auttaisi laadullisessa analyysissä.

17 Huomioita Tallenna aina Word-muodossa (räätälöity) raportti, jossa kaikki kysymykset ovat taulukkomuodossa lukumäärinä. Taulukkoja voi käyttää Excel-kuvaajien pohjana. Taulukot voi siirtää Wordista Exceliin copy-pastella. Tallenna aina myös Excel-raportti. Seuraavia kaaviomuunnoksia ei kai voi tehdä: Säätää kuvaajan pystyakselia esim. kun halutaan sama pystyakselin maksimiarvo monelle kuvaajalle Muuttaa vaihtoehtojen järjestystä esim. pylväät suuruusjärjestykseen Jotkut sanavalinnat ovat erikoisia esim. ”näytä tarkat tulokset” tarkoittaa ”näytä arvot kaavioissa”. Kaaviotyypeissä sanat pylväskaavio ja pinottu palkkikaavio, mutta molemmat ovat kuitenkin oletuksena vaakapalkkeja.


Lataa ppt "Webropol-raportointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google