Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Siviilipalveluksen kehittäminen kansalaispalvelu- näkökulmasta Dosentti (TaY), HT Pirjo Jukarainen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Siviilipalveluksen kehittäminen kansalaispalvelu- näkökulmasta Dosentti (TaY), HT Pirjo Jukarainen."— Esityksen transkriptio:

1 Siviilipalveluksen kehittäminen kansalaispalvelu- näkökulmasta Dosentti (TaY), HT Pirjo Jukarainen

2 Uudistamisen peruste: Muuttuva kansalaisyhteiskunta HAASTE Yhteisöllisyyden ohuus nuorisossa Maahanmuuttajien kotouttaminen Asevelvollisuusjärjes-telmän yhdenvertaisuus? Yhteiskunnan kriisivalmius ja uudet uhat vaativat nopeita joukkoja ja lajaa osaamista TUTKITTUA TIETOA Peruskoulu onnistuu yksilösuoritteiden opetuksessa muttei kansalaisidentiteetin kasvattamisessa. Maahanmuuttajanaisilla vaikeinta päästä kodin sisältä 42%, 15-29v. nuorista pitää vain miehiin kohdistuvaa asevelvollisuutta epäoikeudenmukaisena. Siviilipalveluun hakeutumista perustellaan mukavuussyin. Eeettis- uskonnollisílla syillä pieni painoarvo. Asepalvelu keskeytyy miehillä henkisen sopeutumattomuuden, naisilla fysiiikan pettämisen vuoksi. (Lähteet: Nuorisobarometri 2010; Hoikkala, Salasuo & Ojajärvi 2009; E.Ropo & V-M. Värri/TaY)

3 Uudistamisen peruste: Yhteiskunturvallisuusalan miesvaltaisuus ON TAVOITE: Suomi on toimintaohjelmalla sitoutunut lisäämään naisten lukumäärää ja päätösvaltaa kriisinhallinnassa, ihmisoikeus- ja humanitäärisessä aputyössä (YK:n turvallisuusbneuvoston päätöslauselma 1325) PUUTTUU VÄYLÄ: Nainen ei voi vakaumuksen perusteella valita siviilipalvelua (ei ennen 45vrk asepalvelukokeilua) Nuori nainen ei tunne vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan järjestökenttää (Jukaraisen tutkimus 2006-2009: Nuorten naisten maanpuolustuksellinen orientaatio 2000-luvulla)

4 Perustuslaillinen yhdenvertaisuus 12 luku, Maanpuolustus 127 §127 § Maanpuolustusvelvollisuus Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään. Oikeudesta saada vakaumuksen perusteella vapautus osallistumisesta sotilaalliseen maanpuolustukseen säädetään lailla.

5 Asevelvollisuuslaki 28.12.2007/1438 56 §56 § Syrjintäkielto Tähän lakiin perustuvaa asevelvollisuutta täytäntöön pantaessa ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Naista ei kutsuta palveluun eikä häntä informoida Nainen ei voi vakaumukseen Vedoten valita siviili/ yhteiskuntapalvelua. Nykyinen asepalvelus valikoi ulos 30% nuorista miehistä.


Lataa ppt "Siviilipalveluksen kehittäminen kansalaispalvelu- näkökulmasta Dosentti (TaY), HT Pirjo Jukarainen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google