Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi Yleiskaavaselvityksen toteuttaminen Helena Mäkelä, Kari T. Korhonen, Tuula Packalen, Hannu Hirvelä Kaavoituksen vaikutukset.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi Yleiskaavaselvityksen toteuttaminen Helena Mäkelä, Kari T. Korhonen, Tuula Packalen, Hannu Hirvelä Kaavoituksen vaikutukset."— Esityksen transkriptio:

1 Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi Yleiskaavaselvityksen toteuttaminen Helena Mäkelä, Kari T. Korhonen, Tuula Packalen, Hannu Hirvelä Kaavoituksen vaikutukset Etelä-Suomen metsätalouteen – seminaari, 29.8.2013

2 Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi Tausta Metla/VMI on koonnut MMM:n erillisrahoituksella (2010 – 2013) yleiskaava-aineistoja suuresta osasta Suomea – Toteutus yhteistyössä kuntien, ELY-keskusten ja maakuntaliittojen kanssa Tavoitteena: 1) Kaavamerkintöjen tulkinta metsätalouden kannalta 2) Valtakunnallisten hakkuumahdollisuusarvioiden tarkentaminen 3) Aineisto metsätalouden toimijoiden saataville 29.8.2013

3 Yleiskaavoista koottu paikkatietoaineisto

4 Maakunta kpl Etelä-Karjala28 Etelä-Pohjanmaa43 Kanta-Häme30 Kymenlaakso16 Pirkanmaa91 Pohjois-Karjala56 Päijät-Häme38 Satakunta43 Uusimaa143 Varsinais-Suomi117 Yhteensä 605 Koottujen yleiskaavojen lukumäärä maakunnittain.

5 Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi Yleiskaavoista koottu paikkatietoaineisto Yleiskaavarajat -Koko kaava-aluetta koskevat rajoitukset (esim. maisematyölupavaatimus, rantametsien käsittelysuositukset) Aluevaraukset (kaavamerkinnät ja määräykset) Erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät (esim. luo-merkinnät) Maisematyölupavelvollisuus Kaavamääräysten perusteella tulkittu puuntuotannon rajoitus 29.8.2013

6 Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi Puuntuotannon rajoitus 1.Puuntuotannon ulkopuolella: Kaikki metsätaloustoimenpiteet alueella on kielletty 2.Rajoitettu puuntuotanto: Alueella voidaan harjoittaa varovaista metsätaloutta, avohakkuu kielletty 3.Puuntuotannossa: Alueella ei ole puuntuotantoa koskevia rajoituksia 4.Puuntuotannon rajoitus koskee vain osaa kaava- alueesta: Rajoitus kohteen sijainnin ja kaavamääräyksen mukaan (ranta- ja reunavyöhykkeet, kallion laet, ym.) 29.8.2013

7 Esimerkki tulkinnasta MY-alueilla MY=maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja Tulkittu luokkaan Luokitteluperuste 1. Puuntuotannon ulkopuolella Määräys: Alue on säilytettävä luonnontilaisena. 2. Rajoitettu puuntuotanto 1) Kaavamääräyksen mukaan alue on metsälain 6 § tarkoittama kohde, jossa hakkuu voidaan tehdä kohteen erityisluonteen edellyttämällä tavalla. TAI 2) Kaavamääräyksen mukaan MRL 41 § ja 43 § perusteella määrätään, ettei alueen ympäristöä tai maisemaa oleellisesti muuttavaa toimenpidettä saa suorittaa. TAI 4) Kaavamääräyksen mukaan avohakkuu tai maanmuokkaus on kielletty. 3. Puun- tuotannossa Ei metsänkäyttöä koskevia rajoituksia tai kaavamääräyksellä ohjataan lähinnä hakkuiden rajaamista maisema-arvot huomioon ottaen, eikä kielletä esimerkiksi avohakkuita. 4. Puuntuotantoa rajoitettu osalla alueesta Ei esitetty erityisiä suojelumääräyksiä, mutta on määrätty hakkuita koskeva toimenpidekielto ja maisematyölupavaatimus tai määrätään esim. rantoja rajaava puusto säilytettäväksi.

8 Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi Kaavamerkinnöistä tulkittu puuntuotannon rajoitus 29.8.2013 0. Vesialue 1.Puuntuotannon ulkopuolella 2.Rajoitettu puuntuotanto 3.Puuntuotannossa 4.Rajoitus koskee osaa aluetta W Vesialue RA Loma-asuntojen alue MU Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue

9 Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi Laskelmat kaavamääräyksistä aiheutuvista puuntuotannon rajoituksista – Mattila & Korhonen, 2010. Yleiskaavamerkintöjen ja -määräysten aiheuttamat puuntuotannon rajoitukset Pohjois-Karjalassa valtakunnan metsien 10. inventoinnin mukaan. Metsätieteen aikakauskirja 1/2010. – Korhonen & Mattila, 2013. Koosteraportti yleiskaavojen aiheuttamista rajoituksista metsätaloudelle. Metlan työraportteja. Laskelmat kaavarajoitusten vaikutuksista hakkuumahdollisuuksiin Aineisto metsätalouden toimijoiden käyttöön Aineiston ylläpidosta vastaaminen avoinna? 29.8.2013 Yleiskaava-aineiston hyödyntäminen

10 Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi Kaavarajoitusten vaikutus Metsänomistajienliitto Etelä-Suomen alueella Tavoitteena: Arvioida yleiskaavamerkintöjen ja -määräysten mukaisten metsien käytön rajoitusten vaikutuksia alueen hakkuumahdollisuuksiin – Toteutus: Metla yhteistyössä toimijoiden kanssa – Rahoitus: Suomen Metsäsäätiö Aineistot: – Yleiskaava-aineistot – Suojelu- ja suojeluohjelma-alueaineistot – Monilähde-VMI-aineisto (satelliittikuvat ja VMI-koealatiedot) 29.8.2013

11 Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi 29.8.2013 Yleiskaavat mol Etelä-Suomen toimialueella Kaava-aineiston kattavuus: - 32 / 41 kuntaa - n. 78 % pinta- alasta - Myös 32 kunnan alueelta puuttui kaavoja

12 Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi Kaavamerkinnöistä tulkittu puuntuotannon rajoitus 29.8.2013 0. Vesialue 1.Puuntuotannon ulkopuolella 2.Rajoitettu puuntuotanto, ei avohakkuita 3.Puuntuotannossa 4.Rajoitus koskee osaa aluetta RA Loma-asuntojen alue MU Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta MU-1 Ranta-alueiden maisemallinen luonne ja arvokas puusto on säilytettävä 3 2b Rajoitettu puuntuotanto, ei uudistushakkuita

13 Puuntuotannon rajoitukset (Mol E-S:n 32 kuntaa) 29.8.2013

14

15

16 Hyvinkään yleiskaavat 29.8.2013

17 Hyvinkään yleiskaavat

18 Hyvinkää: Puuntuotannon rajoitukset 29.8.2013

19 Kiitos TIETO osaaminen hyvinvointi metsä


Lataa ppt "Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi Yleiskaavaselvityksen toteuttaminen Helena Mäkelä, Kari T. Korhonen, Tuula Packalen, Hannu Hirvelä Kaavoituksen vaikutukset."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google