Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LOF 2010 RI Strat suunnitelma1 ROTARY INTERNATIONAL STRATEGINEN SUUNNITELMA MOTTO: Service Above Self Missio, Visio, Perusarvot, Tavoitteet.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LOF 2010 RI Strat suunnitelma1 ROTARY INTERNATIONAL STRATEGINEN SUUNNITELMA MOTTO: Service Above Self Missio, Visio, Perusarvot, Tavoitteet."— Esityksen transkriptio:

1 LOF 2010 RI Strat suunnitelma1 ROTARY INTERNATIONAL STRATEGINEN SUUNNITELMA MOTTO: Service Above Self Missio, Visio, Perusarvot, Tavoitteet

2 LOF 2010 RI Strat suunnitelma2 MIHIN STRATEGISELLA SUUNNITELMALLA PYRITÄÄN? Se on kiinteä johtamisen väline: antaa suunnan PT -suunnittelulle luo edellytykset yhteiselle visiolle ja missiolle asettaa tavoitteet ja painopisteet optimoi resurssien käytön

3 LOF 2010 RI Strat suunnitelma3 MIKSI STRATEGISTA SUUNNITLMAA TARVITAAN? vuotuinen suunnittelurytmi ei ole riittävän tehokas tarvitaan enemmän johdonmukaisuutta, jatkuvuutta ja tehokkuutta luo pohjan useamman vuoden koordinoidulle suunnittelulle

4 LOF 2010 RI Strat suunnitelma4 STRATEGISEN SUUNNITTELUN KÄYNNISTYMINEN haastateltiin 48 Rotaryn ylimpään johtoon kuuluvaa (senior leaders) kartoitettiin 23 320 henkilön näkemykset seuraavista ryhmistä: - klubipresidentit - piirikuvernöörit - hallituksen jäsenet sekä - RI Staff’n edustajat Lähtökohtatietojen hankinta:

5 LOF 2010 RI Strat suunnitelma5 STRATEGISEN SUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Strategic Planning Committee kokoontui 2006: arvioi Rotaryn historiaa, vahvuuksia, arvoja ja kulttuuria analysoi tehdyn jäsenkartoituksen ja haastattelujen tuloksia SPC:lle pysyvä asema tehtävänä tehdä esityksiä RI Boardille päätöksentekoa (COL) varten Uusi kartoitus (2009); vision, mission ja tavoitteiden tarkistus

6 LOF 2010 RI Strat suunnitelma6 Rotaryn perusarvot edustavat keskeisiä organisaatiokulttuurin periaatteita sekä jäsenten tekemiä valintoja ja toimintaa järjestössä. Arvoilla on kasvava merkitys strategisessa suunnittelussa, koska ne ohjaavat organisaation johdon toimintaa, suuntaa ja tavoitteita. palvelu, ystävyys ja toveruus, moninaisuus ja monipuolisuus, lahjomattomuus ja rehellisyys sekä vahva johtajuus Perusarvoja ovat: palvelu, ystävyys ja toveruus, moninaisuus ja monipuolisuus, lahjomattomuus ja rehellisyys sekä vahva johtajuus ROTARYN PERUSARVOT

7 LOF 2010 7 LOF 2009 RI Strat suunnitelma7 Rotaryn Visio (2010 -) Haluamme olla laadukas palvelujärjestö, jonka muodostavat dynaamiset, toimintaan keskittyvät Rotaryklubit, joiden apu ja tuki parantavat yhteiskuntien elämänlaatua maailmanlaajuisesti.

8 LOF 2010 RI Strat suunnitelma8 LOF 2010 8 Rotaryn Missio (2010 -) Tehtävämme on palvella muita, edistää rehellisyyttä, kansainvälistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa sekä rauhaa yrityselämän ja eri ammatteja edustavien sekä yhteiskunnallisten vaikuttajien ystävyyden kautta.

9 LOF 2010 RI Strat suunnitelma9 LOF 2010 Avainalueet I (2010 -) Tukea ja vahvistaa klubeja Tavoitteena: Edistää klubien kehittämistä ja joustavuutta Löytää tasapaino kaikkien neljän palveluväylän alueella Lisätä toiminnan monipuolisuutta Parantaa jäsenhankintaa ja jäsenten säilyttämistä Kehittää johtajuutta Rotaryssa Laajentaa Rotaryn toimintaa Rohkaista klubeja ja piirejä Strategiseen suunnitteluun

10 LOF 2010 RI Strat suunnitelma10 LOF 2009 10 Avainalueet II (2010 -) Keskittää ja lisätä Humanitaarista palvelua Tavoitteena : Polion poistaminen maailmasta Lisätä kestävän palvelun edellytyksiä o Nuorten ja nuorten aikuisten ohjelmissa o Painopisteenä TRF:n kuusi painopistealuetta Laajentaa Strategisia yhteistyösuhteita Merkityksellisten projektien suunnittelu ja toteutus sekä paikallisesti että kansainvälisesti

11 LOF 2010 11 LOF 2010 RI Strat suunnitelma11 Avainalueet III (2010 -) Julkisuuskuvan kehittäminen ja tietoisuuden lisääminen Tavoitteena: Lisätä Imagon ja brandin tunnettuutta Vaalia toimintaan keskittyvän palvelun julkisuuskuvaa Pitää esillä Rotaryn perusarvoja Korostaa ammattipalveluun liittyviä ihanteita Vahvistaa klubien verkottumista ja niiden omaleimaisuutta

12 LOF 2010 RI Strat suunnitelma12 SÄÄNTÖVALTUUSKUNNAN TUKI Strategic Plan 2007-10 hyväksyttiin: - asetettiin pysyvä komitea seuraamaan kehitystä - arvioitiin lisätuen tarve klubeille ja piireille - COL 2010 päättää tarkennetun vision, mission ja uusien avainalueiden soveltamisesta 2010-13 Sääntövaltuuskunnan (COL 2007) tuki Strategiselle suunnittelulle:

13 LOF 2010 RI Strat suunnitelma13 tuki usealta taholta ja tasolta suunnitelmaa kehitettäessä ammatillista osaamista käytetty hyväksi toimeenpanosuunnitelmat ovat kentän ja “esikunnan” yhteistyötä kehittämisellä on RI:n hallituksen ja sääntövaltuuskunnan tuki SUUNNITELMAN MENESTYSTEKIJÄT

14 LOF 2010 RI Strat suunnitelma14 MITEN EDETÄÄN… Klubi- ja piiritasolla Missä olemme nyt? Vastauksesta tulisi löytyä perustelu (paikallisille) Rotaryn tavoitteille ja tehtäville omia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia arvioimalla (nelikenttä). Mihin pyrimme? Tähän kysymykseen vastaamalla on löydettävissä (jäsenten/klubin) odotukset, toiveet, visio ja strategia tavoitteen saavuttamiseksi. Miten päämäärä on saavutettavissa? Vastaus paljastaa tehtävien (mission) ja tavoitteen (vision) välisen mahdollisen ristiriidan ja auttaa löytämään päämäärät, tavoitteet, keinot sekä toimenpiteet kokonaistavoitteen saavuttamiseksi.


Lataa ppt "LOF 2010 RI Strat suunnitelma1 ROTARY INTERNATIONAL STRATEGINEN SUUNNITELMA MOTTO: Service Above Self Missio, Visio, Perusarvot, Tavoitteet."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google