Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Novellin analyysin käsitteitä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Novellin analyysin käsitteitä"— Esityksen transkriptio:

1 Novellin analyysin käsitteitä

2 Novelli proosan tekstilaji tyypillisesti lyhyehkö
keskittyy usein johonkin käännekohtaan tai epätavalliseen tilanteeseen voi olla tapahtumakulultaan yllättävä lajeina juoninovellit, tilannenovellit ja absurdi novelli.

3 Novellianalyysissa käytetään käsitteitä
Aihe on novellin käsittelemä asia tai ilmiö. Kertoja eli ääni välittää kertomuksen/tarinan. Kertoja voi olla esimerkiksi minäkertoja tai kaikkitietävä kertoja. Novelli liittyy johonkin tapahtuma-aikaan ja siinä hyödynnetään kerronnan ajallisia keinoja. Miljöö on tapahtumaympäristö. Intertekstuaaliset viittaukset luovat tekstienvälisyyttä. Viittaukset toisiin teksteihin voivat olla suoria tai epäsuoria. Aukko on asia, jota ei sanota suoraan ja joka lukijan on pääteltävä ja täydennettävä. Motiivit ovat novellissa toistuvia elementtejä. Ne ovat aiheen kannalta olennaisia ja voivat olla esimerkiksi toistuvia asioita, esineitä tai tilanteita.

4 Novellianalyysissa käytetään käsitteitä
Teema on novellin ydinasia. Mitä yleispätevää novelli kertoo esimerkiksi ihmisestä, maailmasta ja elämästä? Teema on abstrakti, aihe taas konkreettinen. Novellin aiheena voi olla vaikkapa koululaisen arkipäivä ja teemana esimerkiksi ystävyys tai yksinäisyys.


Lataa ppt "Novellin analyysin käsitteitä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google