Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1. YHTEYDENOTTO PROJEKTIIN Opiskelija, opo, opettaja tai koulutuspäällikkö ottaa yhteyttä projektipäällikköön (=La-To –opo) 2. POHDINTA MONIAMMATTIL-LISESSA.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1. YHTEYDENOTTO PROJEKTIIN Opiskelija, opo, opettaja tai koulutuspäällikkö ottaa yhteyttä projektipäällikköön (=La-To –opo) 2. POHDINTA MONIAMMATTIL-LISESSA."— Esityksen transkriptio:

1 1. YHTEYDENOTTO PROJEKTIIN Opiskelija, opo, opettaja tai koulutuspäällikkö ottaa yhteyttä projektipäällikköön (=La-To –opo) 2. POHDINTA MONIAMMATTIL-LISESSA JOUKOSSA Hyötyykö opiskelija laajennetusta työssäoppimisesta? 3. NEUVOTTELUT OPISKELIJAN KANSSA Opettaja, opo, La-To –opo ja nuoriso-ohjaaja neuvottelevat työssäoppimisesta ja sen mahdollisuuksista opiskelijan kanssa. Tehdään jakso- opiskelusuunnitelma Opiskelija hakee työpaikkaa 4.OPISKELU- SUUNNITELMA Työssäoppimispaikalla tehdään työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa opiskelusuunnitelma ja laajennetun työssäoppimisen sopimus työssäoppimisen ajalle. 5. TYÖVALTAISET OPINNOT JA OPINNOT OPPILAITOKSESSA Opiskelija tekee työvaltaista oppimistaan työpaikalla ja opintoja oppilaitoksessa yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaan jakso kerrallaan. Keskeneräisten atto- kurssien täydentäminen on mahdollista tehdä työvaltaisesti. La-To-opiskelija voi suorittaa työpaikassaan työvaltaisilla menetelmillä ATTO3 opinnot (äidinkieli4, matematiikka3, englanti2, yritystoiminta, työelämän pelisäännöt) 6. VALMISTUMINEN Opiskelija valmistuu työvaltaista polkua ja työllistyy OHJAUSPROSESSI LAAJENNETTUUN TYÖSSÄOPPIMISEEN, Hyria, pirkko.esko-asikainen@hyria.fi 1

2 Tyypillisin laajennetun työssäoppimisen opiskelija on: A. Opiskelija, joka oppii parhaiten työtä tekemällä, erityisopiskelija B. Opiskelija, jolla on paljon rästissä olevia suorituksia tai opiskelu etenee muuta ryhmää hitaammin C. Opiskelun aikaisemmin keskeyttänyt opiskelija, palaa tekemään opintonsa loppuun D. Opiskelija, joka pystyy ja voi edetä ryhmäänsä nopeammin opinnoissaan Jokaisen opiskelijan opiskelusuunnitelma tehdään yksilöllisesti. Laajennettuun työssäoppimiseen on voinut hakeutua kuka tahansa Hyrian nuori opiskelija. Useimmiten hakeutuminen tapahtuu opinto-ohjaajan, opettajan tai koulutuspäällikön kautta. Kuka tahansa ei kuitenkaan voi tehdä opintojaan laajennetussa työssäoppimisessa, vaan ehdokkaan kohdalla on pohdittu moniammatillisessa joukossa, hyötyykö opiskelija tästä opiskeluväylästä ja onko se mahdollista siinä opiskelutilanteessa, jossa opiskelija sillä hetkellä on. Usein tilanne on sellainen, että laajennettuun työssäoppimiseen siirtyminen on se viimeinen konsti. Sitten kun ei ole enää välineitä opiskelijan auttamiseksi luokkamuotoisessa opiskelussa, otetaan vasta yhteyttä laajennetun työssäoppimisen projektipäällikköön. Opiskelun aikaisemmin keskeyttäneet ja opintojaan nopeuttajat ovat tässä suhteessa poikkeus ja vähemmistö laajennetun työssäoppimisen opiskelijoissa. Laajennetussa työssäoppimisessa Hyriassa voi suorittaa pääasiassa ammatillisia opintoja. Opiskelusuunnitelman tekeminen alkaa yksilöllisen jaksosuunnitelman teolla. Pohditaan millä jaksoilla opiskelija on työssäoppimassa, millä jaksoilla oppilaitoksessa. Opintojen suorittamisen mahdollisuus työssäoppimisessa vaihtelee aloittain. Autoalalla ja rakennusalalla voidaan kaikki ammatilliset opinnot periaatteessa suorittaa työssäoppien, mutta esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla tai logistiikka-alalla näin ei voida menetellä. Hyrian laajennetun työssäoppimisen opiskelija voi suorittaa ATTO-opintoja työvaltaisesti, jos hänellä on atoissa keskeneräisiä kursseja. Opintojaan nopeutetussa aikataulussa suorittavat laajennetun työssäoppimisen opiskelijat, joilla ei ole oppimisessa tai opiskelussa ongelmia, voivat suorittaa viimeiset atto-kurssit (äidinkieli 4, matematiikka3, englanti2, yritystieto ja työelämän pelisäännöt – kurssit) työssäoppien. Nämä opinnot olisivat normaalin aikataulun mukaan ohjelmassa kolmantena opiskeluvuotena. Opettajat tekevät niihin valmiit tehtävämateriaalit joita sovelletaan työpaikan mukaan. OHJAUSPROSESSI LAAJENNETTUUN TYÖSSÄOPPIMISEEN, Hyria, pirkko.esko-asikainen@hyria.fi

3 3 Lato-opiskelijoiden aikatauluja/tarinoita – verrattuna ryhmän aikatauluihin, Hyria, pirkko.esko-asikainen@hyria.fi 1.opiskeluvuosi2.opiskeluvuosi3.opiskeluvuosi 123451234512345 OAOOOAOTOOOOATT!T! O=oppilaitoksessa T=työssä A=atto-opinnot sin: LA-TO -jakso !=valmistuu D) Ryhmä: autoalan perustutkinto, tavallinen opiskeluohjelma Ryhmän opiskelija Mika /La-To nopeuttaja, kesät ja loma-ajat työssä autokorjaamossa, valmistuu melkein vuoden muita aikaisemmin A) Ryhmä: puutarhatuotannon perustutkinto, tavallinen opiskeluohjelma Ryhmän opiskelija Maija / La-To, erityisopiskelija, paljon poissaoloja B) Ryhmä: pintakäsittelyn perustutkinto, tavallinen opiskeluohjelma Ryhmän opiskelija Matti / La-To, huippu-urheilija, puuttuvia suorituksia, poissaoloja C) Ryhmä: sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, ryhmä valmistui toukokuussa 2009 Mari ja Mirja keskeyttivät viimeisenä opiskeluvuotena, töissä sairaalassa, palasivat opintoihin 3. jaksolle 2010 1.opiskeluvuosiLa- To T 2.opiskeluvuosiT3.opiskeluvuosi 123451234512345 OAOOOAOTOOT!T! 1.opiskeluvuosi2.opiskeluvuosi3.opiskeluvuosi 123451234512345 OOOATOOAOTTOATT!T! 1.opiskeluvuosi2.opiskeluvuosi3.opiskeluvuosi4.opiskeluvuosi 12345123451234512345 OOOATOOLa-To T OTTTAATA!A! 1.opiskeluvuosi2.opiskeluvuosi3.opiskeluvuosi 1234512345 12345 OOOAOOOTAOAAOTT!T! 1.opiskeluvuosi La- To T 2.opiskeluvuosi T 3.opiskeluvuosi T 4.opiskeluvuosi 123451234512345 OOOAOTTT ja urh. ATAT T ja urh. TT!?T!? T!?T!? 4.opiskeluvuosi T!T! 12345 La-To T TT

4 A.Maija on erityisopiskelija puutarhatuotannon alalla. Hän siirtyi laajennettuun työssäppimiseen toisen opiskeluvuoden kolmannella jaksolla, koska opinnot eivät tukitoimista huolimatta edenneet. Tehtiin henkilökohtainen opiskelusuunnitelma: ammatilliset opinnot työssäoppien, ATOT oppilaitoksessa. Näin opinnot alkoivat sujua. Maija on suorittanut yhden jakson kukkakaupassa, yhden jakson puutarhamyymälässä, yhden kasvimaalla ja yhden kasvihuoneessa. Kaksi jaksoa attoja on ohjelmassa keväällä2012. Opinnot jatkuvat neljännelle opiskeluvuodella, tekee loput atot ja valmistuu lokakuussa vuonna 2012. B. Urheileva Matti opiskelee pintakäsittelyalaa. Hänelle luokkamuotoinen opiskelu on hankalaa ja poissaolot, niin urheilemisesta johtuvat kuin luvattomatkin, hidastavat myös opiskelua. Ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla hänelle tehtiin laajennetun työssäoppimisen suunnitelma, tekee loput ammatilliset opintonsa työssäoppien, atot oppilaitoksessa. Näin mahdollistuu myös Matin urheileminen talvisaikaan. Matin opinnot venyvät neljännelle vuodelle. C. Lähihoitajaopiskelijat Mari ja Mirja lopettivat opinnot kesken muutama vuosi sitten. Palasivat opiskelemaan laajennettuun työssäoppimiseen ja tekivät kevään 2011 aikana opintonsa loppuun palkallisina työntekijöinä sairaalassa. Työyksikössä joustettiin työajoissa niin, että myös puuttuvat lähitunnit mahdollistuivat oppilaitoksessa. D. Mika suoritti autoalan opintonsa loppuun pikavauhtia laajennetussa työssäoppimisessa. Hän aloitti työvaltaisen opiskelunsa toisen opiskeluvuoden päätyttyä korjaamolla, jossa oli työskennellyt jo kaksi kesää kesätöissä. Nyt hän sai sieltä palkallisen työssäoppimispaikan, osaamista tunnistettiin ja tunnustettiin, teki puuttuvat ammattiosaamisen näytöt ja puuttuvan ATTO kurssin työvaltaisesti ja sai opintonsa päätökseen lokakuussa, yli puoli vuotta aiemmin kuin muut ryhmänsä opiskelijat. Lato-opiskelijoiden aikatauluja/tarinoita – verrattuna ryhmän aikatauluihin, Hyria, pirkko.esko-asikainen@hyria.fi

5 Opiskelijan ohjaus La-To:ssa, Hyria pirkko.esko-asikainen@hyria.fi Opiskelija Osallistuu opiskelusuunnitelman ja työvaltaisen suunnitelman tekoon. Suunnittelee opiskeluaan, asettaa tavoitteita, sitoutuu työpaikan ja La-Ton sääntöihin. Kehittää ammattiosaamistaan ja avaintaitojaan työpaikalla työskennellen. Valmistautuu näyttöön ja arvioi omaa suoritustaan A Opiskelussa tai ryhmässä vaikeuksia/erityisopiskelija B Keskeneräisiä kursseja, hitaasti etenevä C Opinnot aiemmin keskeytyneet D Opiskelussa muita nopeammin etenevä Ammattiopettaja, Suunnittelee opintojen työvaltaista suorittamista omalla alallaan. Osallistuu yksilöllisen opiskelusuunnitelman tekoon. Ammattiosaamisen näyttöön ohjaaminen ja sen arviointi. Auttaa/ohjaa/kannustaa. La-To projektipäällikkö Jaksosuunnitelman ja opiskelusuunnitelman tekeminen ja päivittäminen. yhteistyössä opiskelijan. opettajan, opon, ja työpaikkaohjaajan kanssa. Tekee yhteistyötä koko opiskelijan tukiverkoston kanssa. Auttaa/ohjaa/kannustaa. Opiskelijan oma opinto-ohjaaja Osallistuu yksilöllisen jaksosuunnitelman ja opiskelusuunnitelman tekoon. Auttaa/ohjaa/kannustaa. Muu tukiverkosto: Opiskelijahuolto Nuoriso-ohjaaja auttaa elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä, Kuraattori, terveydenhoitaja ja erityisopettaja ovat mukana opiskelijaa auttamassa tarvittaessa Työpaikkaohjaaja Osallistuu yksilöllisen työvaltaisen opiskelusuunnitelman tekoon. Ohjaa opiskelijan päivittäistä työskentelyä. Mahdollistaa opiskelijan tarvitsemia työtehtäviä. Ohjaa ammattiosaamisen näyttöön valmistautumista ja arvioi näytön. Auttaa/ohjaa/kannustaa 5


Lataa ppt "1. YHTEYDENOTTO PROJEKTIIN Opiskelija, opo, opettaja tai koulutuspäällikkö ottaa yhteyttä projektipäällikköön (=La-To –opo) 2. POHDINTA MONIAMMATTIL-LISESSA."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google