Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2/2009 Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2/2009 Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO."— Esityksen transkriptio:

1 2/2009 Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO

2 2/2009 Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa Kansainvälistyminen on olennainen osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaa. Opiskelijat suorittavat enenevässä määrin opintoja ulkomailla. Oppilaitosten opettajat ja johto kehittävät osaamistaan ja antamaansa koulutusta kansainvälisten kumppaneiden kanssa erilaisissa yhteistyöprojekteissa. Ammatillisen koulutuksen vientihankkeita on toteutettu jo pitkään, mutta vaihtelevilla käytännöillä. Ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen yhteistyön tavoitteena on lisätä ammatillisen osaamisen vertailtavuutta Euroopassa ja näin edistää ammatillisessa koulutuksessa olevien ja ammatillisen tutkinnon suorittaneiden liikkuvuutta sekä eurooppalaisten työmarkkinoiden kehittymistä. Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä (ECVET) edistää liikkuvuutta ja tutkintojen vertailtavuutta.

3 2/2009 Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa 90. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden, tutkinnon suorittaneiden ja opetushenkilöstön liikkuvuutta lisätään edelleen: pitkäkestoista opiskelijaliikkuvuutta lisätään 30% ja opettajien kansainvälisiä työelämäjaksoja ja muuta liikkuvuutta 20 % sekä kansainvälinen vertaisoppiminen ja –arviointi tuetaan. 91. Vaikutetaan aktiivisesti eurooppalaisen ammatillisen koulutuspolitiikan tavoitteenasetteluun ja edistetään Kööpenhaminan prosessia Suomessa. 92. Lisätään ammatilliseen koulutukseen liittyvää opetushallinnon ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostojen yhteistyötä Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa. 93. Tehostetaan ulkomailla suoritettujen opintojen, työssäoppimisen ja työkokemuksen hyväksilukemista osana ammatillisen tutkinnon suorittamista.

4 2/2009 Kansainvälisyys kehittämisen ja laadun välineenä Opettajien osaaminen –Opettajien ulkomaan työelämäjaksot –Opiskelijat mukaan kehittämistyöhön esim. kumppanuushankket Organisaation osaaminen –Kehittämishankkeet esim. laadunhallinta tai opettajakoulutus –EuroSkills ja WorldSkills -toiminta –Hallintohenkilöstön ja johdon asiantuntijavaihdot Yhteistyökumppaneiden osaaminen –Esim. ulkomaisten työssäoppijoiden vastaanotto tai asiantuntijavaihtoja yritysten edustajille Opetussuunnitelmat –Työelämän tarpeet ja ammattitaidot –Elinikäisen oppimisen avaintaidot

5 2/2009 Tausta ja haasteet

6 2/2009 Kansainvälistymisen nykytila -tutkimus 2008 julkaistu tutkimus ”Laatua ja vaikuttavuutta kansainvälistymisen johtamiseen – Ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistymisen nykytila” Tutkimuksen tekijä HAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu; tilaajana OPH ja CIMO Tutkimuksessa kolme osaa: 1) strategia-analyysi (60 aineistokokonaisuutta, 29 strategiaa) 2) kyselytutkimus (vastaajina 81 kv-koordinaattoria) 3) case-analyysi (valittiin seitsemän hyviä käytäntöjä ilmentävää oppilaitosta)

7 2/2009 Strategia-analyysi: –Koulutuksen kansainvälisyyden ja laadun parantaminen nähdään tärkeänä, kiinnitetään usein huomiota organisaation imagoon –Kiinnitetään huomiota opettajien tietojen ja taitojen kehittämiseen organisaation oppimisen ja kasvun näkökulmasta –Strategioissa kuvataan laajalti toiminnan kasvun aikeita –Harvoin esitetään kuitenkaan keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseen Kyselytutkimus ja case-analyysi –Kyselyn antama kuva koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kansainvälistymisestä vaikuttaa paljon monipuolisemmalta, laajemmalta ja laadukkaammalta kuin mitä kansainvälistymisstrategioista pohjalta olisi voinut olettaa Kansainvälistymisen nykytila -tutkimus

8 2/2009 Kansainvälisen toiminnan strategiatyön malli

9 2/2009 Vahvuutena kansainvälisyys -opas 2010 julkaistu opas ”Vahvuutena kansainvälisyys – Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ammatillisessa koulutuksessa” Oppaan julkaisija Opetushallitus ja tekijöinä CIMO, Suomen liikemiesten kauppaoppilaitos, Omnia ja SkillsFinland Tarkoituksena helpottaa kansainvälisen toiminnan näkyväksi tekemistä ja linkittämistä oppilaitoksen ydintoimintaan ja kehittämiseen http://www.oph.fi/download/127195_Vahvuut ena_kansainvalisyys_- _Kansainvalisen_toiminnan_strateginen_suu nnittelu_ammatillisessa_koulutuksessa.pdf

10 2/2009 Toimintasuunnitelma Visio Toiminta-ajatus Ydinosaaminen Arvot Tavoitteet Toimintaympäristö Vahvuutena kansainvälisyys-opas, 2010 Vahvuutena kansainvälisyys - strategiamalli

11 2/2009 Kansainvälisen näkökulman sisällyttäminen strategiatyöhön Toimintaympäristö –Toimintaympäristön muutokset, tulevaisuuden ammatit ja osaamisvaatimukset –Kansalliset ja EU-tason vaatimukset Visio –Millainen oppilaitos olemme 2020? –Miten olisimme nykyistä laadukkaampi ja kilpailukykyisempi? Toiminta-ajatus, ydinosaaminen ja arvot –Miten kansainvälisyys näkyy toiminta-ajatuksessa? –Mikä on organisaatiomme kv-ydinosaaminen? –Miten organisaation arvot näkyvät kv-toiminnassa?

12 2/2009 Kansainvälisen näkökulman sisällyttäminen strategiatyöhön Tavoitteet –Miten organisaation strategisissa tavoitteissa näkyy kansainvälisyys? –Mitä tavoitteita tulisi asettaa, jotta visio toteutuu kansainvälisen toiminnan alueella? Toimintasuunnitelma –Mitkä ovat ne konkreettiset toimenpiteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, jolla strategiset tavoitteet saavutetaan? –Onko vaihtoehtoisia toimenpiteitä? –Miten rahoitetaan ja resurssoidaan?

13 2/2009 Toimeenpanossa huomioitavaa Organisaatio: henkilö/t, ryhmä tai tiimi Yhdessä tekeminen, päivitys Henkilöresurssit Yhteistyöverkostot Toimintamuodot: Opiskelija- ja opettajaliikkuvuus Saapuvat opiskelijat ja opettajat Kilpailutoiminta Kehittämishankkeet Tutkintojen perusteet Kotikansainvälistyminen Toiminnan arviointi ja parantaminen Tilastointi WAU!

14 2/2009 Tukimateriaalia webissä www.cimo.fi Vahvuutena kansainvälisyys –oppaan tueksi julkistettu e-osio CIMOn webissä, täydentää opasta. Käytännön esimerkkejä, ohjeita ja työkaluja. Materiaalit ryhmitelty laatuympyrän mukaisesti otsikoiden Suunnittele, Toteuta, Arvioi ja Paranna alle Materiaalia myös kansainvälisen toiminnan organisointiin, resursointiin, hallintoon, laatuun, riskeihin, hankkeisiin ja vaikuttavuuteen. Paljon sisältöä, mutta ei heti valmiina - täydentyy koko ajan, myös käyttäjien ansiosta.

15 2/2009 Kiitos mielenkiinnosta! mika.saarinen(a)cimo.fi www.cimo.fi


Lataa ppt "2/2009 Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google