Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hanke: Maaseutu virkistyksen, levon ja rauhoittumisen tyyssijana - Maatiloille menestyvää hyvinvointipalveluyrittäjyyttä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hanke: Maaseutu virkistyksen, levon ja rauhoittumisen tyyssijana - Maatiloille menestyvää hyvinvointipalveluyrittäjyyttä."— Esityksen transkriptio:

1 Hanke: Maaseutu virkistyksen, levon ja rauhoittumisen tyyssijana - Maatiloille menestyvää hyvinvointipalveluyrittäjyyttä

2 © Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry. Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Hankkeen tarkoituksena ja toiminta-ajatuksena on: Luoda edellytyksiä maatilayrittäjien hyvinvointipalveluyrittäjyydelle palvelutarjonnan turvaamiseksi maaseudulla julkisen palvelutuotannon rinnalla.

3 © Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry. Hankkeessa on tavoitteena -saada selville maatalousyrittäjien halukkuutta, motiiveja, asenteita ja odotuksia hyvinvointiyrittäjyyttä kohtaan. - madaltaa kynnystä ja valottaa tietä yrittäjäksi ryhtymisen alkutaipaleella kokoamalla hyvinvointialan yrityksen perustamiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen liittyvä aineistopaketti erityisesti maatilasidonnaisen maaseutuyrityksen näkökulmasta. -lisätä ja jakaa tietoa hyvinvointialan yrittäjyydestä maaseudulla. -mallintaa hyvinvointialan yritysten palvelujen tuotteistamisprosessia pilottihankkeiden avulla. -mallintaa maaseudulla harjoitettavaan hoiva-alan yrittäjyyteen mukaan klusteriajattelun näkökulmaa sekä sen tuomia mahdollisuuksia ja etuja yhteistyön tiivistämisessä.

4 © Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry. Hankkeen kohderyhmä Hankkeen kohderyhmän muodostavat maatilayrittäjät, jotka miettivät mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tuotantosuunnan muuttamiseen. Kohderyhmä voidaan tavoittaa MTK:n Tuottajaliittojen ja maa- ja kotitalousnaisten piirikeskusten kautta. Kummallakin organisaatiolla on laaja jäsenistö ja käytössään jäsenrekisterit.

5 © Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry. Toimenpiteet Hanke sisältää useita toimenpidekokonaisuuksia: 1.Tutkimus jossa selvitetään kohderyhmän halukkuutta, motiiveja, asenteita ja odotuksia hyvinvointialan yrittäjyyttä kohtaan. 2. Hyvinvointialan yrityksen perustamiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen liittyvä aineistopaketti / Työkalupakki. Rakennetaan ”työkalupakki”, jossa määritellään mm. mitä palvelutuotetta tarjotaan, mitä koulutusta palvelun tuottajalta edellytetään, miten laatukriteerit sertifioidaan, miten markkinointia edistetään jne.

6 © Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry. 3. Tiedon jakaminen hyvinvointialan yrittäjyydestä maaseudulla järjestämällä info- ja teematilaisuuksia. 4.Hyvinvointialan yritysten palvelujen tuotteistamisprosessien mallintaminen pilottihankkeiden avulla. 5.Klusterinäkökulman ja siitä koituvin etujen esille tuominen maaseudulla harjoitettavaan hyvinvointialan yrittäjyyteen liittyvän yhteistyön tiivistämisessä. 6.Tiedottaminen hyvistä kokemuksista ja onnistumisista sekä hankkeen tuloksista 7.Hankkeen hallinnointi, koordinointi ja raportointi

7 © Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry. Hankkeen toteuttajat, toteutusaika ja kokonaisbudjetti Hankkeen vastuullisena toteuttaja toimii Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Hanke toteutetaan yhteistyössä Maa- ja kotitalousnaisten järjestön kanssa. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2007 – 31.12.2008. Hankkeen kokonaisbudjetti 80 000 €.

8 © Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry. Liittyminen muihin hankkeisiin Maa- ja kotitalousnaisten järjestön toimesta on käynnistynyt useita kehittämishankkeita, joista mainittakoon: Hoiva-alan yrittäjyys –neuvonta-aineiston tuottaminen (MKNK) Hyvinvointipalveluyrittäjyyttä maaseudulle –hanke (Pohjois-Karjala), Helppi –hanke kotityö- ja mökkitalkkaripalveluiden kehittämiseen (Pohjois-Savo) sekä Hoivayrittäjävalmennus –hanke (HoVa) (Häme).

9 © Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry. MTK:n hankkeista mainittakoon: Maaseudun muutoksenhallinta- hankkeen ja tämän vuoden loppuun päättyvän Hommat hanskaan- hankkeen aikaansaannokset ja työkalut ovat hyödynnettävissä hyvinvointiyrittäjyyden edistämishankkeen kanssa. MaaMuha –hankkeessa on pyritty auttamaan mataloustuotannosta luopuvia heidän uudelleen suuntautumisessa ja Hommat hanskaan-hankkeessa on kehitetty työkaluja perheviljelmän johtamiseen työssä jaksamisen edistämiseksi.

10 © Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry. YHTEYSHENKILÖT: MTK Johtaja Kaarina Knuuti, puh. 020 413 2357, 040 557 4220 kaarina.knuuti@mtk.fi Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry kehityspäällikkö Tarja Jutila, puh. 020 747 2433 tarja.jutila@proagria.fi


Lataa ppt "Hanke: Maaseutu virkistyksen, levon ja rauhoittumisen tyyssijana - Maatiloille menestyvää hyvinvointipalveluyrittäjyyttä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google