Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KANSALLISKIRJASTO Palvelukysely 2012 Yhteiskirjastot TIEDOSTA MENESTYS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KANSALLISKIRJASTO Palvelukysely 2012 Yhteiskirjastot TIEDOSTA MENESTYS"— Esityksen transkriptio:

1 KANSALLISKIRJASTO Palvelukysely 2012 Yhteiskirjastot TIEDOSTA MENESTYS
INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, HELSINKI Puh

2 Yleistä tutkimuksesta
TIEDOSTA MENESTYS Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena on saada Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluille tietoa palvelutarjonnan vastaavuudesta asiakaskirjaston tarpeisiin, palveluissa onnistumista sekä kehittämistoiveita. Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä helmikuussa 2012. Kohderyhmän muodostivat Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelujen asiakaskirjastojen työntekijät. Tässä raportissa tarkastellaan yhteiskirjastosektorin edustajien vastauksia. Tutkimus perustuu 660 vastaukseen, joista yhteiskirjastoista 23. Tässä raportissa esitetään tutkimuksen päätulokset. Kaikki tutkimuksen tulokset esitetään yksityiskohtaisesti InnolinkWeb® -järjestelmässä.

3 Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 1/2
TIEDOSTA MENESTYS Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 1/2 Yhteiskirjastojen käytetyin tietokantapalvelu on Linda, jota 15 prosenttia vastaajista käyttää joko päivittäin (9%) tai viikoittain (9%). Muita tietokantapalveluita käytetään harvemmin kuin kuukausittain tai ei ollenkaan. Yhteiskirjastojen vastaajat ovat tyytyväisimpiä kansallisia tietokantoja ja tapahtumia koskevasta tiedotuksesta. Heikoimmaksi tiedotus koetaan uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmän toiminnan ja julkaisuarkistopalveluiden osalta. Kirjastojärjestelmiä ja kansallisia tietokantoja pidetään kaikkein hyödyllisimpänä Kansalliskirjaston palveluna yhteiskirjastojen keskuudessa. Vastaajien mielestä tärkeimmät Kansalliskirjaston palvelut ovat kirjastojärjestelmät, Nelli-portaali, Kansalliskirjaston ylläpitämät asiasanastot sekä elektronisten aineistojen hankinta. Onnistuneimmat palvelut ovat Violan hakukäyttö, Arton poimintaluettelointi ja Fennican hakukäyttö. Palveluista eniten kehitettävää on Nelli-portaalissa, kirjastojärjestelmissä sekä elektronisten aineistojen hankinnassa.

4 Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 2/2
TIEDOSTA MENESTYS Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 2/2 Toiminnan 5 tärkeintä tekijää: Toiminnan 5 onnistuneinta tekijää: Toiminnan 5 heikoiten onnistunutta tekijää:

5 Tutkimusmenetelmän kuvaus (Kuiluanalyysi)
TIEDOSTA MENESTYS Tutkimusmenetelmän kuvaus (Kuiluanalyysi) Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. Kuiluanalyysissä vihreä pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos vihreä pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä. Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan annetun onnistumisarvosanan ja merkitysarvosanan erotusta (kuilua). Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle tekijän punainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä. Tutkimusraportissa toiminnan tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen luokkaan seuraavasti: Onnistuneet tekijät = kuilu -0,4 tai parempi Parantamisen varaa -tekijät = kuilu -0,5 - -0,9 Kriittiset tekijät = kuilu -1,0 tai heikompi Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko negatiivinen kuilu.

6 Tutkimusaineiston kuvaus
TIEDOSTA MENESTYS Tutkimusaineiston kuvaus Muita: laskutus, tilastot, opetus, henkilökunnan julkaisurekisteri.

7 Kansalliskirjaston tietokantapalveluiden käyttäminen
TIEDOSTA MENESTYS Kansalliskirjaston tietokantapalveluiden käyttäminen Kuinka usein käytät seuraavia tietokantapalveluita?

8 TIEDOSTA MENESTYS Väittämien kuvaavuus Kuinka seuraavat väittämät kuvaavat Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluita?

9 Tyytyväisyys tiedotukseen
TIEDOSTA MENESTYS Tyytyväisyys tiedotukseen Miten tyytyväinen olet seuraavia palveluita ja hankkeita koskevaan tiedotukseen?

10 Kansalliskirjaston palvelujen hyöty
TIEDOSTA MENESTYS Kansalliskirjaston palvelujen hyöty Kuinka paljon seuraavista on ollut hyötyä omalle kirjastollesi?

11 Palveluiden merkitys vastaajille
TIEDOSTA MENESTYS Palveluiden merkitys vastaajille Asteikko: 1 = ei lainkaan tärkeä … 4 = erittäin tärkeä

12 Palveluiden kuiluanalyysi
TIEDOSTA MENESTYS Palveluiden kuiluanalyysi Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu. Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5 - 0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä.

13 Palvelu ei liity työhöni / eos
TIEDOSTA MENESTYS Palvelu ei liity työhöni / eos

14 TIEDOSTA MENESTYS nelikenttäanalyysi Nelikenttäanalyysin vaaka-akselilla esitetään tekijän merkitys vastaajalle ja pystyakselilla tarkastellun organisaation onnistuminen ko. tekijässä. Nelikenttäjaottelu muodostuu tekijän merkitys- ja onnistumisarvosanojen keskiarvojen perusteella. Vasemmasta alakulmasta oikeaan yläkulmaan kulkeva vihreä viiva on ns. optimisuora; optimisuoralla sijaitsevissa tekijöissä merkitys ja onnistuminen ovat yhtä suuret. Vastauspisteet optimisuoran yläpuolella = ylipanostustekijä Vastauspisteet optimisuoran alapuolella = kriittinen tekijä Vastauspisteet optimisuoran molemmin puolin sijaitsevalla valkoisella alueella = onnistunut tekijä

15 Vertailu kirjastosektorin ja kokonaistulosten välillä
TIEDOSTA MENESTYS Vertailu kirjastosektorin ja kokonaistulosten välillä Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5 - 0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä.

16 TIEDOSTA MENESTYS Vastaajat antoivat myös vapaamuotoista palautetta toimintaan liittyen. Vapaamuotoinen palaute on kokonaisuudessaan selattavissa InnolinkWeb® -järjestelmällä. InnolinkWeb® -järjestelmässä esitetään yksityiskohtaisesti kaikki tiedonkeruuvaiheessa kartoitetut tutkimuskysymykset. InnolinkWeb® -järjestelmällä voidaan myös tarkemmin tutkia ja analysoida eri vastaajaryhmiä.


Lataa ppt "KANSALLISKIRJASTO Palvelukysely 2012 Yhteiskirjastot TIEDOSTA MENESTYS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google