Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sairaalahygienia ja eristysohjeet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sairaalahygienia ja eristysohjeet"— Esityksen transkriptio:

1 Sairaalahygienia ja eristysohjeet
OH Paula Enqvist OH Sirpa Silventoinen Lahden kaupunginsairaala

2 Käytäntö opettanut oleellisen…
Kokemusta kertynyt osastoilta J31, L32 ja L52, joilla eniten hoidetaan erilaisia eristystä vaativia potilaita. Erilaisten vaiheiden kautta edetty hahmottamaan oleelliset kulmakivet eristyspotilaiden hoitoon liittyen.

3 Tavanomaiset varotoimet
Tavanomaisia varotoimia käytetään kaikkien potilaiden hoidossa infektiotilanteesta riippumatta. Tarkoituksena on estää mikrobien siirtymistä työtekijöistä potilaisiin, potilaista työntekijöihin ja potilaasta työntekijän välityksellä toisiin potilaisiin. Tavanomaiset varotoimet ovat perustana eri eristysluokissa käytettäville lisävarotoimille. Eristyksen tavoitteena on katkaista tartuntareitti ja altistuminen tartunnalle. Eristysluokkia ovat kosketuseristys, pisaraeristys, ilmaeristys sekä verivarotoimet. Tavanomaiset varotoimet ovat: Oikea käsihygienia Suojainten tarkoituksenmukainen käyttö Ennakoivat työtavat Siisteys ja osaston puhtaanapito Kohortointi

4 Oikea käsihygienia Käsihygienian noudattaminen on tärkein hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisytapa. Merkittävä osa hoitoon liittyvistä infektioista voidaan torjua hyvää käsihygieniaa noudattamalla. Infektioiden ja epidemioiden leviämistä on joskus vaikea estää, mutta voimme rajoittaa laajuutta, lyhentää kestoa ja lieventää seurauksia.

5 Suojainten tarkoituksenmukainen käyttö
Suojaimia ja suojavaatteita käytetään kosketeltaessa eritteitä, verta, limakalvoja, kontaminoituja pintoja tai tahriintuneita alueita. Suojavaatteet puetaan desinfioiduin käsin aina potilashuoneen ulkopuolella, ja käytetyt suojavaatteet riisutaan joko potilashuoneessa tai WC:ssä. Ensimmäiseksi riisutaan essu alhaalta ylöspäin, sitten hanskat. Viimeisenä maski puhtain käsin. Valitse suojaimet riskiarvioinnin mukaan, mieti mitä olet tekemässä. Perussuojaimet: Käsineet: Nitriili- latex- vinyyli Suojatakit: muoviessu, kuitukankainen suojatakki, muovinen suojatakki Suu- ja nenäsuojus, tehokkuudeltaan eri asteisia Suojaimien käyttö ei korvaa käsien desinfektiota tai pesua. Käsidesinfektio aina ennen suojakäsineiden laittoa ja niiden poistamisen jälkeen.

6 Ennakoivat työtavat Aseptinen toimintatapa perustuu työn huolelliseen suunnitteluun ja aseptiseen työjärjestykseen, siis puhtaasta likaiseen. Tarkista ja varaa huoneeseen etukäteen kaikki tarvitsemasi tavarat ja hoitovälineet. Vältä tilanteita, jossa joudut poistumaan huoneesta välillä. Jätä aina huone siistiksi käyntisi jälkeen. Varmista, että seuraavaa hoitokertaa varten on tarvittavat hoitotarvikkeet. Älä kerää liikaa hoitotarvikkeita ja tavaraa potilashuoneisiin.

7 Siisteys ja osaston puhtaanapito
Tee hyvää yhteistyötä sairaala-apulaisten kanssa. Yhteinen tavoite meille kaikille on turvallinen hoito- ja työympäristö. Siivousjärjestys puhtaasta likaiseen, infektio- huoneet viimeisenä. Eristyshuoneissa siivousvälineet ovat huonekohtaisia ja ne desinfioidaan käytön jälkeen. Päivittäinen eritetahrojen poisto kuuluu kaikille, samoin kosketuspintojen pyyhkiminen hoitotoimenpiteiden yhteydessä. Ylimääräiset tavarat pois huoneesta. Näppäimistöt, kännykät ja dectit, kosketuspinnat.

8 Kohortointi Periaate: samaa tartuntatautia sairastavat sijoitetaan samaan huoneeseen tai samaan soluun. Saman työvuoron aikana kohortin sisällä olevat hoitajat eivät hoida muita potilaita. Yövuorot riski. Tilaeristys: jos ei mahdollisuutta omaan kohorttiin niin vuodepaikka eristetään muista esim. sermein. Vuodeväli 1,5m Eristysalueen viereen käsihuuhde, suojaimet ja ohje siitä, mikä eristys on kyseessä. Tilaeristys toteutuu yksikössä, jossa tavanomaiset varotoimet hallitaan hyvin.

9 Infektiontorjunnan näkyviä merkkejä
Hoitotyössä ei käsikoruja ei rakennekynsiä eikä kynsilakkaa. Kynnet siistit ja lyhyet. Käsidesiannostelijoita on oltava riittävä määrä ja ne tulee sijoittaa näkyvästi. Potilashuoneissa käsihuuhteet tulisi olla sijoitettuna potilaskohtaisesti. Käsihuuhde ovella, sängyn vieressä sekä lavuaarin lähellä. Käsidesiautomaatit ovat tutkitusti käytön kannalta tehokkaimpia. Potilaiden käsien desinfiointiin kiinnitetään paljon huomioita. Käsihuuhteen kulutusta seurataan ja vertaillaan eri käsidesinfektioaineiden ominaisuuksia ja vaikutusta. Ympäristön näkyvä siisteys ja puhtaus. Ei ylimääräisiä tavaroita, purkkeja ja purnukoita yhtään enempää kuin mikä on välttämätöntä.

10 Eristystoimien arjen ratkaisuja
Oma huone, WC ja pesutila ihanteellinen ratkaisu Suojavaatteille ja pukeutumiselle oma sovittu tila, ei potilashuoneessa. Huonekohtaiset tutkimus- ja hoitovälineet, suositaan kertakäyttövälineitä. Roskat, pyykit ja muu jäte kerätään pois niiden syntypisteissä eli potilashuoneissa. Normaali pyykki. Poikkeuksena clostridium, noro ja voimakkaasti erittävät infektoituneet haavat, jolloin eristyspyykki. Huuhteluhuoneeseen vietävät alusastiat, virtsapullot suojataan muovisella roskapussilla mikrobien leviämisen ehkäisemiseksi. Eritteet tyhjennetään potilashuoneen WC:en. Pesupyyhepakkaukset parempi vaihtoehto pesukipoille, pyyhkeille ja perusvoiteille. Potilaskohtaiset apuvälineet. Ylimääräinen tavara huoneesta pois, vain se mitä tarvitaan.

11 Hoitoon liittyviä infektioita torjutaan yhteistyöllä
Hyvä käsihygienia ja tavanomaiset varotoimet toimivat joka paikassa. Kaikilla osastoilla tulee olla valmius hoitaa potilaita kosketus- ja pisaraeristyksessä. Ilmaeristyshuoneita rajoitetusti. Kiinteä yhteistyö hygieniahoitajan kanssa. Ilmoitusvelvollisuus uusista tartuntatautitapauksista hygieniahoitajalle. Asianmukaiset merkinnät Pegasoksella Alueellinen yhteistyö Yhteistyö infektiolääkärin kanssa Sairaala-apteekin tarjoamat palvelut Tilastot käsidesinfektioainekulutuksesta antibioottikulutustilastot

12 Lahden kaupunginsairaalan Sairaalahygieniatyöryhmä
Lahden kaupungin hygieniahoitajat, siivoustyönjohtaja, osastonhoitajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja ja sairaala-apulaisia Tavoitteena saada mukaan vielä lääkäri kokoontuu 4 kertaa vuodessa Toiminnan tavoite: turvallisen hoitokulttuurin edistäminen ja hoidon laadun kehittäminen yhteisten toimintakäytäntöjen juurruttaminen jatkuva aiheeseen liittyvä tietojen päivitys koulutuspalautteiden ja tiedon hyödyntäminen sairaalahygieniaohjeiden päivittäminen LKS:ssä päivitetty ”Toimintaohje sairaala-apulaisille”

13 Arjen ongelmat Päivittäisessä hoitotyössä kohdataan jatkuvasti ongelmia, mitkä liittyvät asiakastarpeisiin/potilaan oikeuksiin sekä potilas- ja työturvallisuuteen. Pelkät sairaalahygieniaohjeet eivät yksinomaan riitä ohjaamaan toimintaa, vaan tarvitaan myös laajempaa näkökulmaa infektioiden torjuntaan ja potilaiden hoitoon liittyen.

14 Potilas, jolla todettu moniresistentti löydös-näkökulma
Henkilökunta- näkökulma Potilastoverinäkökulma 14

15 Potilasnäkökulma Potilaan multiresistentti löydös ei saa olla esteenä hoidolle ja yksilöllisistä tarpeista lähtevälle kuntoutukselle. Mitään hoitoa ei saa evätä moniresistentin mikrobin takia Moniresistentin mikrobin olemassa olo ei saa estää inhimillistä toimintaa tai jatkohoitopaikkaan siirtymistä. Potilas ohjautuu oikeaan hoitopaikkaan joustavasti ja tuntee olevansa tervetullut. Potilas ymmärtää tarvittavien yksilöllisten eristystoimintojen merkityksen eikä koe tulevansa ihmisenä eristetyksi. Hoitoajat pitkiä, joten sosiaalisten kontaktien ylläpitäminen tärkeää. 15

16 Potilastovereiden näkökulma
Muiden potilaiden oikeus tartuntavapaaseen hoitoon. Ketään ei saa altistaa infektioille Asiallinen tieto ja ohjaus infektioiden leviämisen ehkäisystä Oikeus aseptisesti turvalliseen hoitoympäristöön Varmuus henkilökunnan puhtaista käsistä Käsidesin näkyvä käyttö Käsikoruttomuus, kynsilakattomuus, ei rakennekynsiä Puhtaat pinnat ja työvälineet Aseptinen työskentelyjärjestys 16

17 Henkilökuntanäkökulma
Oikeus turvallinen työympäristö kiireetön työn toteuttaminen (mitoitus) Riskitiedot oikein merkattu Pegasokseen Keltainen värikoodi Hetu:n kohdalla muistutuksena kosketuseristyksestä Vastuu Perehtyminen sairaalan infektio-ohjeisiin, jotka oltava helposti löydettävissä. Ymmärrys eristyskäytäntöjen toteuttamisesta tilannekohtaisesti. Ymmärrys asianmukaisesta suojavaatteiden käytöstä 17

18 Esimiehen vastuu Esimies on vastuussa siitä, että toiminta on asiakaslähtöistä ja että henkilökunnalla on riittävästi tietoa oikeaoppisista toimintatavoista. Osaamisen kehittäminen Koulutus ja asiallinen tieto vähentää pelkoja, yhteinen ymmärrys eristyskäytännöistä ja käsitteistä, kuten ”Tavanomaiset varotoimet” Henkilökunnan osallistaminen toiminnan kehittämiseen ja arviointiin Verkostoituminen, toimintayksiköiden välinen yhteistyö, mukaan ottaminen prosessien kehittämiseen. Asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen ja kuvaus strategialähtöisesti 18

19 Innostaminen prosessiajatteluun
Yleistä on eksyminen ohjeiden viidakkoon ja samalla kokonaisuuden kadottaminen tai potilaan jättäminen sivuosaan. Tehtäväkeskeisen ajattelun sijaan, tulisi kaikki toiminta mieltää prosessiksi, joka etenee sujuvasti eri toimijoiden suorittaessa vastuualueeseensa kuuluvia tehtäviä. Tarvitaan yhteistä pohdiskelua epäselvistä toimintatavoista Ääneen ihmettely, tiedon lisääminen ja vähitellen asian sisäistäminen Tarvitaan yhteinen halu kehittää toimintaa luotettavammaksi ketjun jokaisesta kohdasta. Moniammatillinen ideointi ja prosessin kuvaamisen harjoittelu

20 ”Kosketuseristyspotilaan hoitoprosessi Lahden kaupunginsairaalassa”
Prosessin tarkoitus on vähentää infektioiden leviämistä sekä turvata potilaiden hyvä ja tasa-arvoinen hoito sekä kuntoutus Lahden kaupunginsairaalassa

21 Prosessin avulla Lisätään ymmärrystä oikeaoppisesta toiminnasta, tiedon siirron tärkeydestä ja vältytään riskitilanteilta tartunnan leviämisen suhteen. Prosessin kuvaus toimii perehdyttämisen apuna, sillä sen avulla oma vastuualue on helppo tunnistaa.

22 Menestystekijät Henkilökunta perehtyy sairaalainfektioiden torjuntaan ja tunnistaa oman vastuunsa prosessin edistäjänä. Pystytään soveltamaan yleiset kosketuseristysohjeet oman osaston toimintaan turvallisesti. Yhteinen ymmärrys eristyskäytäntöjen toteuttamiseen lisääntyy ja ennakkoluulot vähenevät.

23 23

24 Kiitos mielenkiinnosta ja hyvää kevättä
24


Lataa ppt "Sairaalahygienia ja eristysohjeet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google