Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Luoton alistaminen Luoton alistaminen voidaan toteuttaa usealla eri tavalla: Rakenteellinen alistaminen -> tulee kysymykseen moniportaisessa yritysjärjestelyssä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Luoton alistaminen Luoton alistaminen voidaan toteuttaa usealla eri tavalla: Rakenteellinen alistaminen -> tulee kysymykseen moniportaisessa yritysjärjestelyssä."— Esityksen transkriptio:

1 Luoton alistaminen Luoton alistaminen voidaan toteuttaa usealla eri tavalla: Rakenteellinen alistaminen -> tulee kysymykseen moniportaisessa yritysjärjestelyssä tai –ostossa, jossa käytetään holdingyhtiöitä väliyhtiöinä ja operatiivista yhtiötä, joka liiketoiminnallaan generoi kassavirtaa ja jonka tuloksesta ensin maksetaan luotonantajille takaisin luoton pääomaa ja korkoa ja sen jälkeen osingon muodossa holdingyhtiölle osinkoa -> osinko on näin rakenteellisesti alistettu operatiivisen yhtiön luotoille Lakisääteinen alistaminen - pääomalaina on OYL 12:1:n ja MJL 6 § 4-kohdan nojalla viimesijaista eli alistettua velkaa Sopimusperusteinen alistaminen - velkojat sopivat keskenään, että seniorvelkoja on oikeutettu maksuun ennen juniorvelkojaa

2 Luoton alistaminen kaikille velallisen veloille
alistaminen toteutetaan velallisen ja juniorvelkojan välisellä sopimuksella kaikille velallisen veloille Kyseessä on lainaehto (ks. KKO 1988:44) Alistaminen tapahtuu MJL 6 §:n 4 kohdan nojalla -> viimesijainen saatava Rinnastettavissa pääoma- ja debentuurilainaan (MJL 6 § 3–k ja 6 § 4-k) Voidaan soveltaa ylipäänsä kaikkiin saataviin, joiden korko ja muu hyvitys maksetaan lainaehtojen mukaan konkurssissa ja yhtiön purkautuessa vasta kaikkien muiden velkojien jälkeen Tällainen sopimuksin perustettu viimesijainen laina voidaan maksaa takaisin milloin tahansa (toisin kuin pääomalaina) eikä vakuuden asettamista ole rajoitettu Jos vakuus on asetettu, niin voidaan toteuttaa vakuudesta huolimatta viimesijaisuudesta

3 Luoton alistaminen tietyille velallisen veloille
Velallisen ja juniorvelkojan välisellä lainasopimuksella alistetaan vain tietyille velallisen veloille -> ei voida perustella MJL:llä Tässäkin tapauksessa on kyse lainaehdosta -> lainasopimuksella alistamisesta Kyse on juridisesti arvioituna sopimuksesta kolmannen (seniorvelkojan) hyväksi Peruutusmahdollisuutta ei ole silloin, kun kolmas on saanut sopimuksesta tiedon ja tällä on ollut perusteltu syy luottaa sopimukseen Lainaehdossa lähdetään siitä, että juniorvelkojan luottoa voidaan lyhentää vasta, kun seniorluotot A ja B on täysin maksettu. Jos velallinen joutuu konkurssiin tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn, juniorluotolle maksettavat jako-osuudet ja muut suoritukset käytetään ensisijaisesti seniorluottojen A ja B maksuun

4 Luoton alistaminen tietyille velallisen veloille senior- ja juniorvelkojan (ja velallisen) välisellä sopimuksella Alistaminen toteutetaan yleisimmin velkojien välisellä alistussopimuksella (intercreditor agreement) Osapuolten kesken sovitaan, että juniorvelkoja ei ole oikeutettu suorituksiin ennen kuin seniorvelkojan saatava on täysin maksettu -> tämä on voimassa myös velallisen maksukyvyttömyysmenettelyssä Seniorvelkojan riskipositiota on vahvistettu rajoittamalla juniorvelkojan oikeutta määrätä saatavastaan Perustuu yksityisoikeudelliseen alistussopimukseen -> ei lähtökohtaisesti ja täysin vastaa oikeutemme vakiintunutta instituutiota kuten esim. ehdollinen saatava, saatavan panttaus, saatavan siirto suorituksen aikaansaamiseksi tai saatavan perimiseksi tms. Voidaan puhua rahoitusinstrumentista -> vakuustarkoituksessa solmituksi sopimukseksi, jonka tarkoituksena on turvata seniorvelkojalle suoritus juniorvelalle odotettavissa olevasta suorituksesta

5 Alisteisen lainan käyttötilanteita
Alisteinen laina taloudellisten vaikeuksien yhteyksissä - esimerkkinä luottojen uudelleenjärjestely MBO eli Management Buy Out - MBO –kauppa osana suurempaa yrityskauppaa Alisteinen laina projektirahoituksessa Esimerkkinä voimalaitoksen rakentaminen syndikoidun luoton turvin


Lataa ppt "Luoton alistaminen Luoton alistaminen voidaan toteuttaa usealla eri tavalla: Rakenteellinen alistaminen -> tulee kysymykseen moniportaisessa yritysjärjestelyssä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google