Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

© Kajaanin kehittämiskeskus 2003 KAJAANIN YLIOPISTOKESKUS 2004 Suunnittelu- ja päätöksentekotilanne marraskuussa 2003 Pentti Malinen 02.11. 2003.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "© Kajaanin kehittämiskeskus 2003 KAJAANIN YLIOPISTOKESKUS 2004 Suunnittelu- ja päätöksentekotilanne marraskuussa 2003 Pentti Malinen 02.11. 2003."— Esityksen transkriptio:

1 © Kajaanin kehittämiskeskus 2003 KAJAANIN YLIOPISTOKESKUS 2004 Suunnittelu- ja päätöksentekotilanne marraskuussa 2003 Pentti Malinen 02.11. 2003

2 © Kajaanin kehittämiskeskus 2003 MIKÄ ON YLIOPISTOKESKUS Opetusministeriön tavoitteena on koota varsinaisten yliopistopaikkakuntien ulkopuolella oleva yliopistotoiminta muutamaan monipuoliseen, synergiseen yliopistokeskukseen, joissa voi olla monen yliopiston toimintaa Yliopistokeskusten tavoitteena on koota näillä paikkakunnilla oleva yliopistollinen toiminta yhteisen sateenvarjon alle niin, että eri osapuolet voisivat toimia alueen näkökulmasta tarkasteltuna yhtenä ja yhtenäisenä kokonaisuutena Kajaani on yksi kuudesta opetusministeriön esittämästä yliopistokeskuksesta; esitys sisältyy myös hallitusohjelmaan

3 © Kajaanin kehittämiskeskus 2003 YLIOPISTOKESKUSTEN TAVOITTEITA Yliopistokeskusten tavoitteena on verkostua alueen vahvuuksia hyödyntäen alueen muiden toimijoiden kanssa; erityisesti t&k-toiminnan osalta korostuu yhteistyö ja työnjako ammattikorkeakoulun kanssa Opetusministeriö neuvottelee vuosittain tulosneuvotteluja ennakoivasti emoyliopistojen ja alueen yliopistotoimijoiden kanssa; yliopistokeskuksille osoitetaan osa yliopistojen yhteiskunnallisen palvelutehtävän rahoituksesta Yliopistokeskusten kehittämisessä tulee hyödyntää maakunnan, alueen elinkeinoelämän, kuntien, rakennerahastojen, yliopistojen ja valtion tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia

4 © Kajaanin kehittämiskeskus 2003 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN PÄÄTÖS 4.6. 2003 Oulun yliopiston Kainuun toimintayksiköt kootaan 1.1.2004 alkaen yhdeksi yksiköksi, Kajaanin yliopistokeskukseksi Keskuksen organisatorinen asema yliopiston hallinto- ja tulosyksikkörakenteessa on suoraan rehtorin ja yliopiston hallituksen alainen erillislaitos Käytännön hallinnon järjestäminen toteutetaan laadittavan johtosäännön pohjalta, joka valmistellaan marraskuun 2003 aikana ja hyväksytään yliopiston hallituksessa joulukuussa

5 © Kajaanin kehittämiskeskus 2003 OULUN YLIOPISTON KAJAANIN YLIOPISTOKESKUKSEN ORGANISAATIO KAJAANIN YLIOPISTOKESKUS yliopistokeskuksen toiminta- ja taloussuunnittelu ja alueellisen tehtävän mukainen tulosohjaus kehittäminen, koordinointi, yhteydet, viestintä yhteiset tukipalvelut Yliopistokeskuksen johtaja: professori Juhani Suortti Kehitysjohtaja: Pentti Malinen Aikuis- koulutus- ja aluekehitys- yksikkö Mittalaite- laboratorio TTK - STO Biotekniikan laboratorio LuTK Tieto- tekniikka- yksikkö LuTK - TOL Opettajan- koulutus- yksikkö KTK Lönnrot- Instituutti Yliopistokeskuksen neuvottelukunta Yliopistokeskustyöryhmä

6 © Kajaanin kehittämiskeskus 2003 MUUTOKSET NYKYISEEN ORGANISAATIOON Kajaanin kehittämiskeskus sulautuu yliopistokeskukseen nykyisine yksikköineen Kajaanin opettajankoulutuslaitos liittyy yliopistokeskukseen ja sen asema säilyy ennallaan osana kasvatustieteellistä koulutusalaa ja kasvatustieteiden tiedekunnan tulosyksikkönä Lönnrot-instituutti liittyy yksikkönä yliopistokeskukseen Tietojenkäsittelytieteen pysyvään koulutukseen liittyen perustetaan uusi yksikkö, joka on osa ainelaitosta Hallintoelimeksi perustetaan johtokunta Yhteistä hallintoa hoitavat laitoksen johtaja ja varajohtaja (kehittämisjohtaja) ja yhteinen hallintohenkilöstö

7 © Kajaanin kehittämiskeskus 2003 YLIOPISTOKESKUKSEN JATKOVALMISTELU Yliopiston Kainuun yksiköt valmistelevat syksyn 2003 aikana Kajaanin kehittämiskeskuksen ja Kajaanin opettajankoulutusyksikön nykyisten strategioiden pohjalta yliopistokeskuksen yhteisen toimintastrategian sekä vastuualuekohtaiset toiminta- ja henkilöstösuunnitelmat esineuvottelut OPM:n kanssa käydään 11.12. 2003

8 © Kajaanin kehittämiskeskus 2003 YLIOPISTOKESKUKSEN JATKOVALMISTELU Oulun yliopisto vahvistaa yhteistyötään Kainuun ja Ylä-Savon alueiden kanssa valmistelemalla alueen toimijoiden kanssa (mm. Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta, Kainuun liitto, Ylä-Savon talousalueen liitto, Kajaanin TE-keskus, alueen elinkeinoelämä) sekä yhteistyöstä kiinnostuneiden yliopistojen (Kuopion, Jyväskylän, Vaasan, Lapin ja Joensuun yliopistojen) kanssa yliopistokeskuksen toimintaa ja kehittämistä koskevan yhteistyösopimuksen vuoden 2004 alkupuolella

9 © Kajaanin kehittämiskeskus 2003 YLIOPISTOKESKUKSEN JATKOVALMISTELU Yliopistokeskuksen palvelujen järjestäminen suunnitellaan syksyllä 2003 suunnittelua ohjaa työryhmä: Suortti-Malinen- Itkonen-Nousiainen suunnittelu aloitettu tietohallinnosta, opintoasioista, suunnittelusta ja kehittämisestä, talous- ja tilahallinnosta sekä henkilöstöhallinnosta muut hallinnonalat tulevat myöhemmin tarkasteluun; kaikki palvelut käydään läpi

10 © Kajaanin kehittämiskeskus 2003 YLIOPISTOKESKUKSEN HYÖDYT Kajaanin vetovoima opiskelupaikkana lisääntyy (imago yliopistopaikkakuntana, laajeneva koulutustarjonta) alueen nuorille lisää koulutusmahdollisuuksia; uudet aloituspaikat ja yliopistokurssien tarjonta lukioihin yhteistoiminta yritysten ja alueen kehittämis- organisaatioiden suuntaan terävöityy ja tehostuu toiminnan sisäinen tehokkuus paranee

11 © Kajaanin kehittämiskeskus 2003 YLIOPISTOKESKUKSEN HYÖDYT tutkimuksen ja koulutuksen synergia paranee (monitieteisyys, kehitysnäkökulma) mahdollisuus useiden yliopistojen koulutus- ja tutkimustarjonnan hyödyntämiseen ELI LYHYESTI Yliopistotason osaaminen Kainuussa laajenee, vahvistuu ja vakinaistuu


Lataa ppt "© Kajaanin kehittämiskeskus 2003 KAJAANIN YLIOPISTOKESKUS 2004 Suunnittelu- ja päätöksentekotilanne marraskuussa 2003 Pentti Malinen 02.11. 2003."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google