Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS, PÄIVITYSVERSIO 2005

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS, PÄIVITYSVERSIO 2005"— Esityksen transkriptio:

1 SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS, PÄIVITYSVERSIO 2005
Sähkö- ja Automaatiotekniikka SAMK/Tekniikka Pori /ER SFS 6002/2005

2 MÄÄRITELMIÄ SÄHKÖLAITTEISTO
Sähkölaitteistoon kuuluvat kaikki sähkölaitteet, joita käytetään sähköenergian tuottamiseen, siirtoon, jakeluun, muuttamiseen ja käyttöön. Termi käsittää energianlähteet, kuten paristot, kondensaattorit ja muut varastoidun sähköenergian lähteet. 2 /ER SFS 6002/2005

3 MÄÄRITELMIÄ Sähköturvallisuuslain 410/1996 mukaan sähkölaitteistolla tarkoitetaan sähkölaitteista ja mahdollisesti muista laitteista, tarvikkeista ja rakenteista koostuvaa toiminnallista kokonaisuutta. /ER SFS 6002/2005

4 MÄÄRITELMIÄ Toimenpiteitä ovat kaikii toiminnat, joilla sähkölaitteistoa käytetään ja pidetään kunnossa. Tällaisia ovat kytkentä, ohjaus, valvonta ja kunnossapito. Tähän kuuluvat sekä sähkötyö että ei-sähköinen työ. /ER SFS 6002/2005

5 MÄÄRITELMIÄ Riski on yhdistelmä vahingon todennäköisyydestä ja mahdollisista henkilöön kohdistuvien vammojen vakavuudesta Sähköinen vaaratekijä on mahdollisen vahingoittumisen tai terveyteen kohdistuvan vahingon aiheuttaja, joka johtuu sähkölaitteistossa olevasta sähköenergiasta. /ER SFS 6002/2005

6 MÄÄRITELMÄT Sähköinen vaara on sähkölaitteistosta aiheutuva vahingoittumisen riski. Sähköinen vamma on kuolema tai henkilövahinko, joka aiheutuu sähköiskusta, sähköpalosta, valokaaresta tai sähkön käytöstä johtuvasta sähköenergian sytyttämästä tulipalosta tai räjähdyksestä. /ER SFS 6002/2005

7 MÄÄRITELMÄT Työstä vastaava henkilö on henkilö, joka on nimitetty suoraan vastaamaan työn tekemisestä. Osa tästä vastuusta voidaan tarvittaessa siirtää toisille. /ER SFS 6002/2005

8 MÄÄRITELMÄT Sähkötöiden johtaja on sähköalan töistä annetussa KTMp 516/1966.ssä määritelty toiminnanharjoittajan sähkötöitä varten nimeämäksi henkilöksi, jolle päätöksessä on annettu määrättyjä tehtäviä. /ER SFS 6002/2005

9 MÄÄRITELMÄT Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja on KTMp 516/1996 mukaisesti itsenäiseen työhön kykenevä, riittävän ammattitaitoinen henkilö, joka valvoo henkilökohtaisesti työn tekemistä tai tekee sen kokonaisuudessaan itse. /ER SFS 6002/2005

10 MÄÄRITELMÄT Sähkölaitteiston käytöstä vastaava henkilö on henkilö, joka on nimetty suoraan hoitamaan sähkölaitteita. Osia tästä vastuusta voidaan tarvittaessa siirtää toisille. /ER SFS 6002/2005

11 MÄÄRITELMIÄ Käytön johtaja on sähköalan töistä annetussa KTMp 516/1996:ssa määritelty sähkölaitteiston haltijan käyttötöitä varten nimeämäksi henkilöksi, jolle on päätöksessä annettu määrättyjä tehtäviä. /ER SFS 6002/2005

12 MÄÄRITELMÄT Sähköalan ammattihenkilö on henkilö, jolla on sellainen soveltuva koulutus ja kokemus, että hän sen perusteella kykenee välttämään sähkön aiheuttamat vaarat. Opastettu henkilö on henkilö, jonka ammattihenkilöt ovat opastaneet siten, että hän kykenee välttämään sähkön aiheuttamat vaarat. /ER SFS 6002/2005

13 MÄÄRITELMÄT Maallikko on henkilö, joka ei ole ammattitaitoinen eikä opastettu Opastus ja ohjeistus tarkoittaa sähkölaitteistoon liittyviä suullisia tai kirjallisia ohjeita. /ER SFS 6002/2005

14 MÄÄRITELMÄT Työalue on työkohde tai alue, jossa työskennellään, suunnitellaan työskenteltävän tai on työskennelty. Lähialue on rajoitettu tila, joka ympäröi jännitetyöaluetta. /ER SFS 6002/2005

15 MÄÄRITELMÄT Jännitetyöalue on jännitteisten osien ympärillä oleva alue, jossa eristystaso ei ilman lisätoimenpiteitä ole riittävä sähköisen vaaran torjumiseksi. /ER SFS 6002/2005

16 MÄÄRITELMIÄ Työ on sähkötyö tai muu työ, jossa on sähköisiä vaaratekijöitä. Sähkötyö on työ sähkölaitteistossa tai sen läheisyydessä, kuten testaus tai mittaus, korjaus, vaihtaminen, muuttaminen, laajentaminen, asentaminen ja tarkastaminen. /ER SFS 6002/2005

17 MÄÄRITELMÄT FIN mukaan sähkötyöllä tarkoitetaan KTMp 516/1996 mukaan sähkölaitteen korjaus- tai huoltotyötä sekä sähkölaitteiston rakennus-, korjaus-, tai huoltotöitä. Tämän standardin mukaan sähkötyötä ovat myös sellaiset huoltotyöt, jotka KTMp on määritellyt käyttötyöksi. /ER SFS 6002/2005

18 MÄÄRITELMÄT Muu työ on sähkölaitteiston läheisyydessä tapahtuva työ, kuten rakentaminen, kaivaminen, siivoaminen ja maalaaminen. Jännitetyö on työtä, missä henkilö koskettaa jännitteistä osaa tai ulottuu jännitetyöalueelle joko itse tai käsiteltävillä työkaluilla, varusteilla tai laitteilla. /ER SFS 6002/2005

19 MÄÄRITELMÄT Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä on työtä, joka ulottuu lähialueelle, mutta ei kuitenkaan jännitetyöalueelle. Erottaminen tarkoittaa laitteen tai virtapiirin täydellistä irtikytkentää muista laitteista tai virtapiireistä. /ER SFS 6002/2005

20 MÄÄRITELMÄT Jännitteetön on kohde, jonka jännite on nolla tai lähellä nollaa, eli ei ole jännitettä eikä varausta. Työskentely jännitteettömässä laitteistossa tarkoittaa työtä laitteistossa, jossa on ryhdytty kaikkiin toimenpiteisiin sähköisen vaaran torjumiseksi niin, että laitteisto ei ole jännitteinen eikä sisällä varausta. /ER SFS 6002/2005

21 MÄÄRITELMÄT Suoja on eristetty tai eristämätön suojarakenne tai -väline, jota käytetään estämään pääsy sähköisen vaaran aiheuttavaan laitteeseen tai sähkölaitteiston osaan. Suojus on este, joka suojaa suoralta koskettamiselta tavanomaiselta suunnalta. /ER SFS 6002/2005

22 MÄÄRITELMÄT Eristysaineinen suoja on jäykkä tai taipuisa eistävästä aineesta tehty suoja, jota käytetään peittämään jännitteiset tai jännitteettömät osat tai viereiset osat tahattoman kosketuksen ehkäisemiseksi. /ER SFS 6002/2005

23 MÄÄRITELMÄT Kotelo tai kotelointi on osa tai rakenne, joka suojaa suojaa laitetta tiettyjen ulkoisten tekijöiden vaikutuksilta ja suojaa vaarallisten osien koskettamiselta kaikista suunnista. /ER SFS 6002/2005

24 MÄÄRITELMÄT Pienoisjännite (ELV) on jännite, joka johtimien välillä tai johtimen ja maan välillä ei normaalisti ylitä 50 V vaihtojännitettä tai 120 V sykkeetöntä tasajännitettä. Pienoisjännite sisältää SELV-, PELV- ja FELV-järjestelmät. /ER SFS 6002/2005

25 MÄÄRITELMÄT Pienjännite (LV) on jännite, joka normaalisti ei ylitä 1000 V ac tai 1500 V dc. Suurjännite on jännite, joka normaalisti ylittää 1000 V ac tai 1500 V dc /ER SFS 6002/2005


Lataa ppt "SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS, PÄIVITYSVERSIO 2005"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google