Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jaana Suokas & Petri Näätänen päivitetty (J.S. ja P.N.)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jaana Suokas & Petri Näätänen päivitetty (J.S. ja P.N.)"— Esityksen transkriptio:

1 Nuorten ja aikuisten syömishäiriöiden hoitoketjukuvaus pääkaupunkiseudulla
Jaana Suokas & Petri Näätänen päivitetty (J.S. ja P.N.) Työryhmä: Pia Agard, Aulikki Ahlgren, Kari Eerola, Martti Heikkinen, Jukka Häivä, Sirpa Kurkela, Ritva Laine, Julius Maaskola, Kari Moilanen, Pekka Närhi, Petri Näätänen, Marja- Liisa Pirinen, Sami Pirkola, Raija Puustinen, Kirsi Riihimäki, Stephan Salenius, Kirsi Savolainen, Jaana Suokas (pj.), Veli-Matti Tainio, Katja Tenhovirta (siht.), Kristian Ulfves

2 Hoitoketjun graafisen kuvauksen käyttöohje:
Näin pääset sukkuloimaan kuvaan liitettyjä tekstejä: Kytke tämä powerpoint-esitys esitystilaan Valitse näytölle seuraava hoitoketjukaavio-dia Kaaviossa olevien alleviivattujen otsikoiden takaa löytyvät hiirellä klikkaamalla alla olevat selitteet/tarkennukset Takaisin kuvaan pääsee vasemmalla alakulmassa olevan ”klikkaa tästä takaisin kaavioon” –otsikon kautta

3 NUORTEN JA AIKUISTEN SYÖMISHÄIRIÖIDEN HOITOKETJU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
potilas- ryhmät Oireileva- laihuushäiriö- potilas Oireileva- ahmimishäiriö- potilas Oireileva- ahmintahäiriö- potilas (BED) Hoidettu syömishäriö- potilas Perus- terveyden- huolto ja päivystys Terveys- asemat Työ- terveys- huolto Yksityiset- lääkäri- asemat Opiskelu- ja koulu- terveyden- huolto Päivystys- ja kiireel- linen osas- tohoito Terveys- asemat Työ- terveys- huolto Opiskelu- ja koulu- terveyden- huolto Tunnis- taminen Puut- tuminen Ohjaus- kriteerit Seuranta Lopetus Integroitu hoito PTH:n kanssa Psykiatri- nen erikois- sairaan- hoito Hoito psykiatrian alue- poliklinikoilla Ohjaus- kriteerit Integroitu hoito SH- klinikan kanssa Psykiatri- nen erityis- sairaan- hoito HYKS Syömishäiriöklinikka Ohjaus- kriteerit Ohjaus- kriteerit Konsultaatiot ja ohjaus Polikliiniset palvelut Osasto- palvelut

4 Syömishäiriöpotilasryhmät
Oireileva nuori ja aikuinen laihuushäiriöpotilas Oireileva nuori ja aikuinen ahmimishäiriöpotilas Oireileva nuori ja aikuinen ahmintahäiriöpotilas (BED) Klikkaa tästä takaisin kaavioon

5 Perusterveydenhuolto ja päivystykseen ohjaaminen
Syömishäiriöiden tunnistaminen, hoitoon motivointi ja lievempien häiriöiden hoito Kiireellinen osastohoitotarpeen arvio Somaattista jatkohoito- seurantaa/lääkehoidon seurantaa tarvitsevat potilaat Klikkaa tästä takaisin kaavioon

6 Psykiatrinen erikoissairaanhoito
Arvion, hoidon sekä erityissairaanhoidon jälkeisen jatkohoidon järjestäminen moni- ongelmaisille ja vaikeasti oireileville nuorille ja aikuisille, joiden psykiatriseen sairauteen liittyy syömishäiriöiden oireita Klikkaa tästä takaisin kaavioon

7 Psykiatrinen erityissairaanhoito
Konsultaatiot, hoitoon ohjaus ja hoidon järjestäminen potilaille, joiden syömishäiriö ei ole perusterveydenhuollon/ erikoissairaanhoidon interventiolla korjaantunut Klikkaa tästä takaisin kaavioon

8 Tunnistaminen ja puuttuminen
1. Laihuushäiriö: – tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja puheeksi ottaminen – lievät häiriöt voivat korjaantua muutaman neuvonta- ja seurantakäynnin aikana – keskeistä on tiedon anto ja potilaan ohjaaminen terveelliseen, monipuoliseen, säännölliseen syömiseen – mikäli ongelma ei korjaannu tai paino laskee nopeasti on konsultoitava syömishäiriöön erikoistunutta yksikköä (esim seurantakäynnin jälkeen) – tarvittaessa lähete syömishäiriöklinikalle – koulu- ja opiskeluterveydenhuolto voivat olla hoitopaikkoja nuoren somaattisen tilan seuraamisessa 2. Ahmimishäiriö/ahmintahäiriö: – häiriön tunnistaminen ja potilaan motivointi hoitoon – ravitsemusohjaus (esim. ohjauskäynnit terveydenhoitajalla) – lääkehoitokokeilu jos ravitsemusohjaus ei riitä – mikäli ei vastetta, niin syömishäiriöiden hoitoon erikoistuneen yksikön konsultaatio ja/tai lähete syömishäiriöklinikalle Klikkaa tästä takaisin kaavioon

9 Erikoissairaanhoidon ohjauskriteerit
Lähete psykiatriseen erikoissairaanhoitoon kun ensisijaisena oireena on muu kuin syömishäiriö (esim. vaikea-asteinen masennus, pakko-oireinen häiriö, persoonallisuushäiriö) Klikkaa tästä takaisin kaavioon

10 Erityissairaanhoidon ohjauskriteerit
Lähettämiskriteerit Syömishäiriöyksikköön/klinikalle (=erityistason hoito) lähetetään potilaat joiden syömishäiriö ei ole perusterveydenhuollon/erikoissairaanhoidon interventiolla korjaantunut. Mikäli laihuushäiriössä ongelma ei korjaannu tai paino hoidosta huolimatta laskee on konsultoitava syömishäiriöiden hoitoon erikoistunutta yksikköä (esim seurantakäynnin jälkeen). Läheteohjeistus Lääkärin lähete, johon toivotaan seuraavia tietoja – paino, pituus, BMI, painonlasku ja sen nopeus – kuvaus syömishäiriöstä: painonkehitys, syömiskäyttäytyminen, ahminta, oksentelu, ulostus- ja nesteenpoistolääkkeet, pakkoliikunta – kuukautiset, hormonilääkitys – aikaisemmat syömishäiriön hoidot – muu psyykkinen oireilu (mieliala, ahdistuneisuus, itsetuhoisuus) – fyysinen terveydentila, muut sairaudet ja oireet – päihteiden käyttö – lääkitys – oireilun vaikutus opiskeluun, työntekoon ja ihmissuhteisiin – sairastuneen oma motivaatio hoitoon Lisäksi nuorilla: – kasvukäyrät (saa tilaamalla kouluterveydenhuollosta) – vanhempien suhtautumin tutkimukseen / hoitoon Poissulkukriteereitä: Vaikean aliravitsemustilan mahdolliset somaattiset syyt on poissuljettava/hoidettava ennen potilaan lähettämistä syömishäiriöiden hoitoon erikoistuneeseen yksikköön. Erotusdiagnostisesti on myös laihtumista aiheuttavat muut psykiatriset sairaudet suljettava pois (esim. vaikea-asteinen masennus, pakko-oireinen häiriö). Moniongelmaiset potilaat, joiden psykiatriseen sairauteen liittyy syömishäiriöiden oireita lähetetään psykiatriseen erikoissairaanhoitoon Klikkaa tästä takaisin kaavioon

11 Syömishäiriöklinikan jälkeiset ohjauskriteerit:
Erikoissairaanhoitoon: Psykiatrista jatkohoitoa tarvitsevat syömishäiriöpotilaat (vakava masennus, persoonallisuushäiriö, kuntoutuspsykoterapiaa tarvitsevat potilaat) Perusterveydenhuollon seurantaan: Korkeintaan lievät/keskivaikeat psykiatriset oireet ja pitkittynyt syömishäiriöoireilu Integroituneeseen hoitoon: Räätälöityä hoito-otetta tarvitsevat potilaat, esim. vaikeasteinen syömishäiriö yhdistyneenä muuhun vaikeaan psykiatriseen häiriöön Klikkaa tästä takaisin kaavioon

12 Päivystykseen ohjauskriteerit:
– BMI alle 11–13 kg/m2 tai paino alle 70 % pituudenmukaisesta keskipainosta – Nopea laihtuminen (25 %:n painonlasku kolmessa kuukaudessa) – Vakava elektrolyytti tai aineenvaihduntatasapainon häiriö (esim. S-K < 2.5mmol/l) – Systolinen verenpaine alle 70 mmHg tai syketaajuus alle 40/min tai EKG muutokset – Vakavan mielenterveydenhäiriön epäily Klikkaa tästä takaisin kaavioon

13 Seuranta ja lopetus Hoidon lopetus: Syömishäiriö oireilu hallinnassa eikä koettua tarvetta jatkohoitoon. Hoitoyhteenveto potilaalle ja lähettäneelle taholle Jatkohoito perusterveydenhuollossa: Jatkohoitosuunnitelman sisältävä loppuarvio potilaalle, lähettäneelle taholle ja jatkohoitopaikkaan Jatkohoitosuunnitelma sisältää: painon seuranta, laboratoriotutkimukset, lääkitys ja muut tarvittavat tiedot. Konsultointi tarvittaessa. Klikkaa tästä takaisin kaavioon


Lataa ppt "Jaana Suokas & Petri Näätänen päivitetty (J.S. ja P.N.)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google