Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oikeus hoivaan ? Perusoikeusseminaari 11.9.2006 Laura Kalliomaa-Puha.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oikeus hoivaan ? Perusoikeusseminaari 11.9.2006 Laura Kalliomaa-Puha."— Esityksen transkriptio:

1 Oikeus hoivaan ? Perusoikeusseminaari 11.9.2006 Laura Kalliomaa-Puha

2 Perustuslaki 19.1 § ”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.”

3 Viimekätinen hoiva •suoraan sovellettava, subjektiivinen oikeus •käytännössä tarvitsee tuekseen muuta lainsäädäntöä •mm. vanhusten tukipalvelut ym. sosiaalipalvelut

4 Omavastuu –”…joka ei kykene hankkimaan…” •turva itseltä, •sosiaaliturvajärjestelmältä tai •muilta henkilöiltä –toteutus?

5 Perustuslaki 19.3 ”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut…”

6 Mitä ovat riittävät palvelut? •Terveyden ja elinkyvyn säilyminen •Jokaiselle edellytys toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä –palvelujen laatu ja saatavuus kohtuullisia –asiakasmaksut kohtuullisia –julkisella vallalla aktiivinen rooli

7 Tulkintavaikutus •sosiaaliturvalainsäädäntöä tulkittava perustuslakimyönteisesti •hoivaa järjestettäessä on toimittava perustuslain henkeä kunnioittaen

8 Tuomioistuinko hoitaa? hyvä hallinto, suositukset, ohjeet, ammattietiikka… valitus, kantelu, muistutus, sopimusriita, rikosoikeus…. esimiehet, perusturvalautakunta, hallinto- oikeus, eduskunnan oikeusasiamies käräjäoikeus … sosiaaliasiamiehet

9 ratkaisu korjataan, vahingonkorvaus, hyvitys, rangaistus, paheksunta välittyy, enemmät vahingot estyvät, henkinen hyvitys

10 Mitä oikeusturva edellyttää? •Tuntee oikeutensa •Kriittinen viranomaisten ratkaisujen oikeellisuuteen •Osaa toimia viranomaisissa ja oikeudessa •Osaa kirjoittaa valituskirjelmiä, täyttää lomakkeita •Tuntee mahdollisuudet valittaa, kannella, tehdä muistutuksen – oikeudellista osaamista •Ei pelkää ”hankalan ihmisen” mainetta ja luottaa saavansa hyvää palvelua muistutuksen teon jälkeenkin •Ei pelkää myöskään esim. mahdollisia kaltoinkohtelevia omaisia tai hoitajia •Osaa suomea (ei ole maahanmuuttaja tai esim lukihäiriöinen) •On rahaa ottaa prosessiriski tai hakea oikeudellista apua •On aikaa ja voimia odottaa pitkien prosessien ratkeamista…

11 Oikeus hoivaan = Oikeus (omaisten) olla aktiivinen sekä jaksaa, osata ja uskaltaa?


Lataa ppt "Oikeus hoivaan ? Perusoikeusseminaari 11.9.2006 Laura Kalliomaa-Puha."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google