Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppimateriaalien metadata Metadatapäivä 10.11.2005 Mikael Vakkari HY / Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppimateriaalien metadata Metadatapäivä 10.11.2005 Mikael Vakkari HY / Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö."— Esityksen transkriptio:

1 Oppimateriaalien metadata Metadatapäivä 10.11.2005 Mikael Vakkari HY / Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö

2 E-oppimateriaali  Verkon kautta jaeltavaa  Opettajan itsensä tuottamaa tai ”valmista”  Lisensoitavaa tai vapaasti verkosta saatavaa  Perustutkinto-opiskelun ja -opetuksen tukimateriaalia  Kurssimateriaalia tai itsenäiseen opiskeluun tarkoitettua  Esimerkiksi kurssin oheislukeminen, tai luento- ja harjoitusmateriaali elektronisessa muodossa -Formaattiin ei oteta kantaa (.pdf,.doc, verkkosivut, videot, kuvat, esitykset jne.) – riippuu mediasta  Perinteisessä, monimuoto- ja verkko-opetuksessa käytettävää materiaalia  Määrä kasvaa jatkuvasti – käyttö, sovellukset?  Ongelmina hallinta, paikannus ja tekijänoikeudet

3 Metadata  Tietoa tiedosta - ”Data about data”  Strukturoitua tietoa resurssista (dokumentista) -Ryhmä sovittuja määriteltyjä elementtejä, joilla resurssi (dokumentti) kuvaillaan (standardit)  Mahdollistaa resurssien tunnistamisen, organisoinnin, hallinnan ja paikannuksen (tiedonhaku, sisällönkuvailu jne.)  Kuvailevaa, teknistä ja hallinnollista, voi kertoa myös resurssin käytöstä  Esim. Kirjastot: MARC21 – ”bibliografisten tietojen vaihtomuoto”  Eri formaatteja eri tarkoituksiin  Pragmatiikka (käyttötarkoitus), Semantiikka (elementit) ja Syntaksi (muoto, rakenne)

4 Metadata, miksi?  “Metadataformaatit ovat kirjastojen kannalta keskeisiä, koska ne määrittelevät – kuvailusääntöjen ohella – järjestelmiemme sisältämien tietojen sisällön ja rakenteen” [Hakala, J.]  Resurssien kuvailu tärkeää, koska  Resurssien tunnistaminen ja hallinta vaikeaa  Ilman kuvailuja ei löydetä kunnolla mitään  E-oppimateriaalille on käyttöä  Uudelleen käyttö, opetus, etäopiskelu jne.  Kehitystarpeet ja strategia  Yhteiset hankkeet -> yhteiskäyttö ja jakelu?  Tulevaisuus ja visiot, onko niitä?

5 Yhteiskäyttö  Yhteiskäyttö - "the ability of two or more systems or components to exchange information and to use the information that has been exchanged."  Standardit välttämättömiä!  Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting OAI-PMH  Sovellusriippumaton tiedonvaihtoprotokolla metadatan haravointiin  Tiedontuottajat (resurssit) & palvelun tarjoajat (haravointi)  Shareable Content Object Reference Model (SCORM)  Advanced Distributed Learning initiative (USA - PM)  Kokoelma standardeja tiedonvaihtoon  E-oppimateriaalien löytäminen, uudelleenkäyttö ja hallinta

6 Oppimateriaali ja metadata  Jatkuvasti kasvava e-oppimateriaalin määrä ja monimuoto-opetuksen yleistyminen vaatii keinoja aineiston tehokkaaseen hallintaan  E-oppimateriaalin tavoitettavuuden, hallinnan ja käytettävyyden parantaminen  Materiaalien kuvailu välttämätöntä, mikäli tarkoitus kehittää palveluita ja tukea verkko-opiskelua -> strategiat  Huolehdittava tekijänoikeuksista -Perehdyttäminen ja kartoitus  Oppimateriaali vs. tieteellinen materiaali  Tieteellinen materiaali yleensä etusijalla  Raja epäselvä

7 Oppimateriaali ja metadata...  Laadukas verkko-oppimateriaali  Eri määritelmiä -> Kriteereitä myös metadataan  Kriittisten elementtien tunnistaminen  Materiaalin käyttötavan, -tarkoituksen ja taustalla olevan ajattelun esittäminen  Oppimateriaalilla tiettyjä erityispiirteitä, jotka vaativat omat kuvailuelementtinsä  Opetustaso, opetustapa, resurssin tyyppi, interaktiivisuus, käyttäjä, oppimisaika jne. (vrt. formaattien tarkoitukset)  -> Formaatti käyttötarkoitukseen -> palvelut

8 Oppimateriaalin metadataformaatteja  IEEE Learning Objects Metadata (LOM)  Distributed Network of Library Repositories  Standardi  Opetusobjektit, osat, komponentit  Joukko ominaisuuksia, joilla opetusobjekteja voidaan hallita -Opetusobjektit digitaalisia tai ei-digitaalisia ”oliota” -Minimivaatimukset ”aihioiden” kuvailulle -Semanttiset suhteet  Yritykset, ARIADNE (Euroopan ”tietopooli”)

9 Formaatteja…  Dublin Core Educational (DC Ed. v0.2 - 6/2005)  Dublin Core Metadata Iinitiative  Stadardi tulossa… -”Qualified” DC  Laajennettu DC, huomioitu oppimateriaalin erityispiirteet  Yhteistyötä LOM-kehitysryhmän kanssa -Myös kontrolloidun sanaston kehittäminen vireillä  Kirjastot ym. ym.  Muita: VOPM, RDF(S) jne.  Ontologiasovellukset?

10 LOM vs. DC (Unqualified)  LOM - IEEE 1484.12.1-2002 (complex)  Hyvin monimutkainen  Joukko elementtejä, joille määritelty semanttiset suhteet ja rakenne objektien hallintaa ja yhteiskäyttöä varten  9 kategoriaa, hierarkkinen  Formaatin ’riisuminen’ yhteiskäyttöön vaikeaa - Ei sovellu helposti haravointiin – Osa datasta menetetään  DC - ISO15836 (simple)  15 peruskenttää – Unqualified DC  Yksinkertainen ~ Helppo...  Voidaan laajentaa eri sovelluksia varten – Qualified DC  Laajalti käytössä ja soveltuu hyvin yhteiskäyttöön -Helppo haravoida

11 E-oppimateriaalin kuvailu  Dublin Coren (Ed.?) käyttö suositeltavaa  Unqualified DC -peruskentät (15):  Title, Creator, Subject, Description, Publisher, Contributor, Date, Type, Format, Identifier, Source, Language, Relation, Coverage, Rights  Yleisin käytössä oleva verkkoaineiston kuvailuformaatti  Yksinkertainen, tehokas, helppo oppia, soveltuu kaikentyyppisille aineistoille - ”Neutraali” -Kuvailuvastuun (osittainen) delegointi  OAI-PMH standardin mukainen -> voidaan haravoida  Suomessa Kansalliskirjasto vahvasti mukana kehittämisessä (mukana myös NISO:ssa)  Laajennettavissa esim. Dublin Core Education extension

12 E-oppimateriaalit Helsingin yliopistolla  Materiaalia paljon ja hajallaan  Vain murto-osassa kuvailutiedot  Puutteelliset tiedot tekijänoikeuksista -”Tilkkutäkki-syndrooma”  Paljon toimijoita ja tuottajia  Useita eri oppimateriaalin tallennusalustoja rinnakkain  OPPIX(*), DViikki(*), EUREA D-Space(*), EnCompass(*), DiKK, ApuMatti, linkkilistat, SVY-aineistot  EUREA – LERU-yliopistojen yhteinen tekninen malli ja menetelmät yhteisten e-oppimateriaalien hallintaan -Sisällönkuvailut, kontrolloitu sanasto, yhteiskäyttö -LERU-oppimiskokonaisuudet + muut palvelut  Ei mainittavia yhteisiä käytäntöjä (vrt. HY:n strategia)

13 Kehitystarpeita  Hallintaa ja yhteisiä sääntöjä tulee kehittää  Useita toimijoita: OPTEK, Kirjastot, Tietotekniikka osasto -Vastuut?  Kuvailutiedot välttämättömiä -Yhteensopivuus nyk. järjestelmien kanssa -> DC (Ed.?)  Siirto kampusarkistoihin tieteellisen aineiston ohella -OPPIX -> EnCompass -DViikki – Ei merkittävästi e-oppimateriaalia, vielä… -DiKK -> CDSWare (+ kuvailu?)  Integrointi ja yhteiskäyttö muiden tahojen kanssa -SVY, EUREA (Pilottijärjestelmä + kuvailut - DSpace)  Tekijänoikeudet selvitettävä  … HY:n yhteisen hallintaprosessin kehittäminen

14 Kiitos!  Kysymyksiä & kommentteja?


Lataa ppt "Oppimateriaalien metadata Metadatapäivä 10.11.2005 Mikael Vakkari HY / Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google