Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erityisesti somessa 2.7.20141Irmeli Lignell HAMK/AOKK.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erityisesti somessa 2.7.20141Irmeli Lignell HAMK/AOKK."— Esityksen transkriptio:

1 Erityisesti somessa 2.7.20141Irmeli Lignell HAMK/AOKK

2 Facebook Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookia ollakseen yhteydessä ystäviensä kanssa, laittaakseen kuvia ja pitääkseen omaa blogia. Facebook alkeet = http://www.slideshare.net/jaakkokeskari/facebookin-alkeet-presentation 2.7.20142Irmeli Lignell HAMK/AOKK

3 Miksi oppimista verkkoyhteisöön ? • verkkoyhteisöjen etuina ovat vuorovaikutuksen tehostuminen • nopean tiedon luonti ja jakaminen • avoimuus, yhteisöllisen prosessimaisen työskentelyn tukeminen • tiedon tallentuminen ja läpinäkyvyys YHTEISÖLLISYYS JA JAKAMINEN 2.7.20143Irmeli Lignell HAMK/AOKK

4 Jakamisen kulttuuri Yksilöllisyydestä kohti yhteisöllisyyttä • Yhteisöllisyyden lisääminen • Käynnistääkö yhdessä tekeminen tehokkaampia oppimisen mekanismeja ? • Mitä merkitsee osallistumisen ilo, mukana oleminen ? • Nuorille tärkeää omien ajatusten selittäminen muille, keskustelut, ”näyttö” • Miten opettajana tätä toteutan ? 2.7.20144Irmeli Lignell HAMK/AOKK

5 FACEBOOK OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ • Minkä sosiaalisen median välineen valitset, miten se palvelee järkevästi ja pedagogisesti erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa • Facebook, tuttu ympäristö, helppokäyttöisyys • Suurin osa nuorista on jo siellä… • ”Nuoret siirtymässä IRC :iin koska mummot vallanneet facebookin.” 2.7.2014Irmeli Lignell HAMK/AOKK5

6 Facebook opetuksen muistilista • Mitä ja miten pitäisi oppia ? • Miten oppimista arvioidaan ? • Tee polusta piirros, kaavio tai taulukko – Mitä vaiheita oppimiseen kuuluu ? – Miten toteutan oppimisen vaiheet ? – Millä tehtävillä, millä toteutumistavoilla ? – Missä roolissa opiskelijat ja opettajat toimivat eri tilanteissa – Miten teen oppimisprosessin näkyväksi oppijoille ? 2.7.20146Irmeli Lignell HAMK/AOKK

7 Rakenna hyvä oppimispolku • Miten tuet oppimisprosessia loogisesti alusta loppuun • Aloitus, tehtävä, arviointi, tehtävä, palaute ja lopetus 2.7.20147Irmeli Lignell HAMK/AOKK

8 Mitä facebookissa voi tehdä ? • Ohjaaja/opettaja voi – dokumentoida opetustaan ja etenemistä facebookiin – Antaa ohjeita ja tehtäviä sen kautta – Facebookiin voidaan kerätä linkkejä ja kuvamateriaalia – Toimii hyvin keskustelu- ja palautekanavana, vertaispalautekanava – Facebookin tueksi voidaan ottaa esim. Wiki, Blogi 2.7.20148Irmeli Lignell HAMK/AOKK

9 Eteneminen • Rakenna opetuksen aloitus, oppimiskokonaisuuden esittely, käytä kuvia, motivoi, ohjaa osallistujien esittäytyminen • Mieti pedagoginen käyttötarkoitus • Aloita helposta tehtävästä, kysymyksestä, tiedon hankinnasta, tutustuta opiskelijat tiedon hankkimiseen linkitysten avulla • Pyydä tutkimaan, tutustumaan ja vastaamaan • Pyri keskusteluissa siirtämään vastuuta opiskelijoille • Anna palautetta alusta asti, kannusta 2.7.20149Irmeli Lignell HAMK/AOKK

10 Eteneminen • Kokoa oppimisympäristö loogiseksi kokonaisuudeksi esim. tähtimalli, ajatuskartta, taulukko, struktuuri • Muista OPPIMISEN MERKITYS, MITÄ OPITAAN 2.7.201410Irmeli Lignell HAMK/AOKK

11 Tähtimalli oppimisympäristön rakenteena • Oppimisympäristö rakentuu useista verkkopalveluista • Pohdi miten opiskelijasi kykenevät seuraamaan tähtimallin mukaista opiskelua ? facebook Kuvat ja videot youTube Opiskelijoiden yhteinen wiki työtila Henkilökohtai-set blogit Henkilökohtai-set wikit työtilana Kurssin blogi 2.7.201411Irmeli Lignell HAMK/AOKK

12 Yhteisöllisyys voimavarana • Opiskelijat voivat tehdä verkossa osallistuvaa tutkimusta: havainnoida, esittää kysymyksiä, keskustella, tutkia vanhoja keskusteluja • Mieti avoimuutta – Täysin avoin – Osittain avoin – Suljettu, rekisteröinti vaaditaan – Suljettu kutsu vaaditaan – Suljettu ja salainen 2.7.201412Irmeli Lignell HAMK/AOKK

13 SKRIPTEJÄ • Yhteisölliset skripit • Ohjaavat tukevat ja jäsentävät oppijoiden älyllisiä prosesseja ja ryhmän vuorovaikutusta • Rakenna skripteistä yhtenäinen juoni/tarina • Integroi skripti oppimisympäristöön • Huomioi että skripti ei ole liian tiukasti määritelty tai monimutkainen 2.7.201413Irmeli Lignell HAMK/AOKK

14 Mikä on skripti • Komentosarjakieli eli skriptikieli on kieli, jolla kirjoitetaan komentosarjoja eli skriptejä. • Harto Pönkä on määritellyt käsitteen blogissaan hyvin: “Yhteisöllisillä skripteillä, pedagogisilla skripteillä ja ylipäätään ‘työskentelyn skriptaamisella’ viitataan siihen, että tavalla tai toisella pyritään ohjaamaan oppijaryhmän toimintaa haluttuun lopputulokseen.” (Harto Pönkä, Lehmätkin lentäis -blogi 2009)Lehmätkin lentäis -blogi 2.7.201414Irmeli Lignell HAMK/AOKK

15 Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kanssa muista erityisesti • Kirjoita selkeitä ohjeita ja tehtäväksiantoja • Muista selkokieli, kuvat, videot, mitä miksi, milloin, mitä seuraavaksi • Käytä kysymyksiä, otsikoita, lisäohjeita • Ennakoi avun tarve, opettajaa, yleistä keskustelua ja teknistä tukea tarvitaan aina 2.7.201415Irmeli Lignell HAMK/AOKK

16 Mihin voit kompastua ? • Välineiden tarkoitukseton tai epälooginen käyttö? • Aikarajojen puuttuminen tai liian tiukka aikataulu • Riittämätön tuki ja ohjaus • Ei tarpeeksi aikaa ryhmäytymiselle, sosiaaliset ongelmat, yhteisöllisyyden puute • Toiminnan yksitoikkoisuus, virikkeiden puute • Tekniset ongelmat, välineitä ei osata käyttää • Liian kompleksinen oppimisympäristö • Kuormittavuus vs. motivaatio/ itsesäätelytaidot 2.7.201416Irmeli Lignell HAMK/AOKK

17 Miten arvioit oppimisprosessia ? • Arviointi kohdistuu oppimisprosessiin ja käsitteelliseen ymmärryksen muutokseen • Kerää tieto prosessista eli kaikesta siitä, mitä tapahtui – Ryhmien keskustelut – Kertyneen tiedon /datan tiedon prosessointi – Opiskelijoiden tuotokset (tekstit, kuvat…) – Opiskelijoilta saatu palaute ja muu lisäaineisto – Opettajien havainnot • Rakenna loppukooste 2.7.201417Irmeli Lignell HAMK/AOKK

18 2.7.2014Irmeli Lignell HAMK/AOKK18


Lataa ppt "Erityisesti somessa 2.7.20141Irmeli Lignell HAMK/AOKK."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google