Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Www.isoverstas.fi ” Ne, jotka haluavat mennä nopeasti, kulkevat yksin. Ne, jotka haluavat mennä pitkälle, kulkevat yhdessä ” (kenialainen sananlasku) Juva.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Www.isoverstas.fi ” Ne, jotka haluavat mennä nopeasti, kulkevat yksin. Ne, jotka haluavat mennä pitkälle, kulkevat yhdessä ” (kenialainen sananlasku) Juva."— Esityksen transkriptio:

1 www.isoverstas.fi ” Ne, jotka haluavat mennä nopeasti, kulkevat yksin. Ne, jotka haluavat mennä pitkälle, kulkevat yhdessä ” (kenialainen sananlasku) Juva 3.3.2009

2 2.7.2014 60 oppilaitosta: 51 lukiota, 9 ammatillista oppilaitosta ISOverstaassa mukana Leena Suonio, koordinaattori Taina Väisänen, sihteeri (9.3.09 alkaen) Anu Wulff, verkkoped. asiantuntija 2pv/vko Harri Tolvanen, atk-suunnittelija (OPH/ISO) Mikko Suonio, tietohallintoavustaja (tuntip.) + tilapäistä hankehenkilöstöä (OPH)

3 ISOverstaan ulottuvuudet? Monenkeskinen verkosto Yhteistyömuoto, jossa yhdelläkään jäsenistä ei ole asemaan perustuvaa vaikutusvaltaa muihin nähden. Verkostoituminen / verkottuminen Prosessi, jossa yhteistyökumppanien tieto, osaaminen ja arvot yhdistetään lisäarvoa synnyttäväksi toiminnaksi. (Hakanen, Heinonen, Sipilä 2007)

4 ISOverstas – verkko-oppimisen kehittäjäyhteisö Johtoryhmä Verstastiimi Alueellinen kokous Pohjois-Karjalassa Avainhenkilöt - rehtorit / yhteyshenkilöt - opot ja verstastuet Ammatillinen koulutus Täydennys- koulutus Strategiaryhmä Koulu- vierailut Aluekokoukset

5 Etelä-Savon lukiot ISOverstaassa Johtoryhmä 2009 Timo Smolander (Joroisten lukio), varajäsen Vesa Vahtermo (Pieksämäen lukio) Verstastiimi 2008-09 Mari Surkka (Pieksämäen lukio), varajäsen Reima Härkönen (Savonlinnan Taidelukio) Strategiaryhmä lv. 2008-09 Sinikka Häyrinen, JJR Juvan lukio Yhteyshenkilö: Kari Leskinen Verstastuki: Mikko Rautiainen Opinto-ohjaaja: Juha Pesonen

6 Kehittäjäyhteisö Tuottaa Kehittää Jakaa Ylläpitää Opetustarjonta Virtuaaliluokka -palvelut Sisältötuotanto Täydennys- koulutus

7 Verkkoympäristöjen tunnukset 1. Kurssi-ilmoittautumiset ilman salasanoja 2. Kurssiraportit ja ylläpito koulukohtaisella tunnuksella Henkilökohtaisten tunnusten luonti: 1. Moodleen koulun verstastuki 2. Portaaliin Anu ja Harri Koulukohtainen virtuaalitila: 1. Portaalitunnuksella ylläpitoon 2. Koulukohtaisella tunnuksella salasanan vaihto ja tiedostojen poisto

8 Verkko-opetustarjonta Kaikki verstasoppilaitokset voivat tuoda kursseja yhteiseen, kaikille avoimeen opetustarjontaan Oppilaitosten / opiskelijoiden hyödynnettävissä lv. 2008-09: Verkko-opetustarjonta (Moodle) Tarjolla 245 verkkokurssia, mm. oppiaineiden syventäviä kursseja ja harvinaisia kieliä Kurssimaksut 115 € / 50 € Virtuaaliluokan opetustarjonta (oppituntitallenteet / samanaikaisopetus) Tarjolla 34 kurssia Kurssimaksu 140 €

9 ISOverstaan maksullisen verkko-opetustarjonnan toteuttaminen Opetusta tarjoava koulu Opiskelija Opiskelijan kotikoulu Verkko- opettaja 1. Päätös tarjottavista verkko- kursseista 2. Ohjaus ja palkkio sovittu 3. Koulun perustiedot järjestelmään 4. Saatu ilmoittautu- minen ja maksu- sitoumus 5. Moodle- tunnusten hankinta opiskelijalle 6. Kurssipäivä-kirja ja lasku opiskelijan kotikoululle, palkkio opettajalle 1. Verkko- kurssi ISO- verstaan Moodleen 2. Kurssitiedot ISOverstaan kurssitarjontaan 3. Saatu kurssille ilmoittautum. sähköpostilla 4. Alku- ohjeet ja tunnukset opiskelijalle 5. Ohjaus- prosessi ja arviointi 6. Kurssi- päiväkirja kansliaan 7. Palaute ja jatko- kehitys 1. Päätös ISOverstaan verkkokurs- sien käytöstä 2. Opiskelijan kurssivalinnan hyväksyminen ja ilmoittaminen verkkokurssille 3. Maksusitoumus lähetetään 4. Mahdollinen lähiohjaus ja loppukoe 5. Kurssipäiväkirja 6. Kurssisuoritus omaan järjestelmään 7. Laskun maksaminen 1. Neuvottelu verkkokurssin valinnasta opon/rehtorin kanssa 2. Opo tai rehtori ilmoittaa opiskelijan verkkokurssille 3. Alkuohjeet ja tunnukset verkko-opettajalta 4. Opiskelu verkkokurssilla (mahd. lähiohjaus ja kokeet omalla koululla) 5. Opiskelija antaa kurssipalautteen ja saa arvosanan ISOverstas vastaa verkko-opetustarjonnan rakentamisesta, kehittämisestä ja ylläpidosta

10 Sisältötuotanto Verkkokurssipohjat (Moodle) 265 verkkokurssipohjaa (lukio 219, ammatillinen 46) Vapaasti muokattavaksi ja hyödynnettäväksi lähiopetuksen tukena tai verkkokurssina ISOaitta (oppimateriaalien jakeluun) Alustariippumattomia ja luokiteltuja oppimateriaaleja yhteisessä käytössä noin 3700 Lähiopetuksen tueksi tai linkitettäväksi verkkokurssiin ISOarkisto Videotiedostoja oppilaitosten sisäiseen käyttöön (esim. oppituntitallenteet)

11 Mahdollisuuksia yksilöllisen ja joustavan opintopolun rakentamiseen Uudenlaisia oppimis- ja verkostoitumiskokemuksia jatkuvasti muuttuvan ja lisääntyvän tiedon löytämisessä, käsittelyssä ja hallinnassa opittavien asioiden harjoittelussa ja soveltamisessa yhteistyössä toisten opiskelijoiden kanssa Tulevaisuuden opiskelu- ja työelämätaitoja jatkuvaan oppimiseen ja itsenäiseen tiedon hankintaan verkkotyöskentelyyn ja tiimityöhön Verkko-opiskelu tarjoaa opiskelijalle

12

13 ISOverstaan virtuaaliluokkapalvelut Samanaikais- opetus (Virtuaalitilasta tuotantoluokassa) Oppitunti- tallenteet (Wirecastilla tai Virtuaalitilasta tuotantoluokassa) Kokous/ryhmä- työpalvelut (Virtuaalitilassa)Virtuaalitilass Virtuaaliluokan opetustarjonta Taustaprosesseja mm.: - Mediapalvelimen ylläpito - Opettajien ja opiskelijoiden perehdyttäminen virtuaaliluokkapalvelujen käyttöön - Erilaisten pedagogisten mallien suunnittelu ja testaus - Opetustarjonnasta tiedottaminen opiskelijoille ja opoille - Jatkuva ja viivästetty arviointi ja tutkimus - Virtuaaliluokkaoppaan rakentaminen Kaikilla verstaskouluilla - Koulukohtainen virtuaalitila - ISOarkisto + videoiden tallennusohjelma - Wirecast –ohjelma videoiden tuottamiseen Hankekouluilla (30 lukiota) lisäksi oma tuotantoluokka WEB2.0 – sosiaalisen median työkalut tukemassa kaikkea toimintaa ISOarkisto Kajaani, Kuhmo, Suomussalmi

14

15 ISOverstaan täydennyskoulutus Monimediaisen oppimateriaalin tuottaminen (4 op, JoY) 6.2., 20.2., 26.2., 18.3.2009 (Kuopio) + mahdollisesti Kajaanissa Verkko-Veso, ISOverstaan palvelut ja verkko-opetus (6 h verkossa) 16.2.- 31.5.2009 Verkostojohtaminen (2 op, Opeko) 20.2. ja 2.4.2009 (Kuopio) Moodle edistyneemmille käyttäjille 25.3.2009 (Kuopio) Google Earth 31.3.3009 (Kuopio) Sosiaalinen media verkko-opetuksen osana (4 op, JoY) 1.4., 8.4., 21.4., 6.5.2009 Verkko Tutuksi 2009 (4 op, JoY) 15.4.2009, 28.4.2009, 8.5.2009 18.5.2009 Virtuaaliluokkakoulutuksia hankekouluissa ISOverstaan täsmäkoulutuksia oppilaitoksissa Tutustu ISOverstaan koulutuskalenteriin!

16 Uudelle vuosikymmenelle verkko-oppimisen edelläkävijänä ja aktiivisena toimijaverkostona Lisätietoja: www.isoverstas.fi


Lataa ppt "Www.isoverstas.fi ” Ne, jotka haluavat mennä nopeasti, kulkevat yksin. Ne, jotka haluavat mennä pitkälle, kulkevat yhdessä ” (kenialainen sananlasku) Juva."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google