Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ALUEKESKUKSET TuLaKi A. Metropolialue ITÄ-UUSIMAA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ALUEKESKUKSET TuLaKi A. Metropolialue ITÄ-UUSIMAA"— Esityksen transkriptio:

1 ALUEKESKUKSET 2007-2010 15.3.2007 TuLaKi A. Metropolialue ITÄ-UUSIMAA
HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUE KUUMA-SEUTU LÄNSI-UUSIMAA B. Monipuoliset yliopistoseudut TURUN SEUTU TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OULUN SEUTU JYVÄSKYLÄN SEUTU KUOPION SEUTU JOENSUUN SEUTU. ALUEKESKUS SAIMAANKAUPUNKI C. Maakuntaveturit LAHDEN ALUE PORIN SEUTU KOUVOLAN KAUPUNKISEUTU KOTKAN-HAMINAN SEUTU MIKKELIN SEUTU ROVANIEMEN SEUTU SEINÄJOEN SEUTU HÄMEENLINNAN SEUTU RAUMAN SEUTU KAJAANIN KAUPUNKISEUTU KOKKOLAN SEUTU D. Erikoistuneet teolliset seudut SALON SEUTU KEMI-TORNION ALUE VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA ETELÄ-PIRKANMAA VARKAUDEN TALOUSALUE JÄMSÄN SEUTU PIETARSAAREN SEUTU RAAHEN SEUTU E. Pienet aluekeskukset YLÄ-SAVON SEUTU SAVONLINNAN SEUTU FORSSAN SEUTU KOILLIS-SUOMI OULUN ETELÄINEN KAUHAJOEN SEUTU (VERKOSTOPILOTTI) F. Uudet hakijat LOIMAAN SEUTU ITÄ-LAPIN SEUTUKUNTA SISÄ-SAVON SEUTU TuLaKi

2 HÄMEENLINNAN SEUDUN ALUEKESKUSOHJELMAN PAINOPISTEITÄ
Elinkeinostrategian painopisteiden mukaisesti pyritään: varmistamaan seudun yritysten kasvu- ja kehitysmahdollisuudet varmistamalla osaavan työvoiman saatavuus, auttamalla yrityksiä kehittymis-, toimitila- ja rahoitusratkaisuissa ja edistämällä yrittäjyyttä ja yritysten kansainvälistymistä vahvistamaan osaamis- ja innovaatioympäristöä tiivistämällä verkostoyhteyksiä ja yhteyksiä Tampereelle ja Helsinkiin, panostamalla koulutus- ja tutkimuskeskuksiin ja hyödyntämällä valtakunnallisia innovaatioverkostoja sekä kehittämällä alueellisia innovaatiopalveluja, edistämällä yritysklustereiden rakentumista sekä varmistamaan toiminta- ja asuinympäristön kehittyminen kilpailukykyisenä sekä seudun imagon ja vetovoiman säilyminen houkuttelevana. TuLaKi

3 ALUEKESKUSOHJELMAN KANSALLINEN HYVINVOINTIVERKOSTO 2007-2010
Aluekeskusohjelman valtakunnalliset tavoitteet kaudella : alueiden elinkeino- ja osaamisperustan vahvistaminen toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen Tavoitteita tuetaan kolmella valtakunnallisella teemaverkostolla: 1. Innovaatio ja osaaminen 2. Hyvinvointi 3. Kulttuuri Hyvinvointi ja kulttuuriverkostojen toiminnassa korostuu toiminnan elinkeinopoliittinen ulottuvuus TuLaKi

4 KANSALLINEN HYVINVOINTIVERKOSTO
AKO -hyvinvointiverkoston tavoitteena on: tarjota kansallinen toimintafoorumi hyvinvointialan kehittäjille tukea käynnissä olevaa alan markkinamuutosta, jossa yksityissektori kasvaa ja julkisen sektorin toimintatavat uudistuvat Hyvinvointi määritellään tässä yhteydessä laaja-alaisesti: hyvinvointi käsittää perinteisen hoito- ja hoivatyön sekä näihin liittyvän palvelutuotannon hyvinvointimatkailun liikunta- ja kulttuuritoimialan sekä edellisiin liittyvän väline- ja varustevalmistustuotannon TuLaKi

5 VISIO JA RAKENTEET Visiona on:
”Vuoteen 2010 mennessä on saatu AKO:n hyvinvointiverkoston toimintamalli vakiinnutettua. Verkostomaisen toimintamallin avulla on onnistuttu yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa laatimaan laaja-alaisia kansallisia ja kansainvälisiä kehittämishankkeita ja –ohjelmia sekä levitettyä alueellisia hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja ylimaakunnallisiksi ja valtakunnallisiksi. Verkosto on toiminnallaan pystynyt edesauttamaan hyvinvointiliiketoimintaa rajoittavan säännöstön muuttumista.” Toimintalinjat hyvinvointiverkostossa: Hyvinvointiyrittäjyys (vastuu Lahden alueen AKO-ohjelma), Hämeenlinnan seudulla yhteyshenkilö Vuokko Lehtimäki, HML perusturvakeskus Itsenäinen suoriutuminen –ohjelmatyö (vastuu Joensuun seutu), Hämeenlinnan seudulla yhteyshenkilö Anne Laakso, Hämeen ammattikorkeakoulu TuLaKi

6 HYVINVOINTIYRITTÄJYYS
Mukana toimintalinjassa (26 seutua): Etelä-Pirkanmaa Forssan seutu Hiiden pilotti Hyvinkään-Riihimäen ako Hämeenlinna Itä-Uusimaa Joensuun seutu Jyväskylä Kauhajoen seutu Koillis-Suomen ako Kokkolan seutu Kotkan-Haminan seutu Kouvola Kuopio Lahden ako Lappenranta-Imatran ako Mikkelin ako Oulu Eteläinen Oulun seutu Pietarsaari Porin seutu Raahen seutu Salon seutu Savonlinna Turun seutu Ylä-Savon ako Toiminnan painopisteet: Kokemusten vaihto alueilla suunnitelluista ja toteutetuista uusista käytännöistä PPP-mallien levittäminen Alueellisten yritysten liiketoiminnan laajentaminen muille alueille Yhteistyö Hyvinvointi-Osken kanssa ja kärkiyritysten kv-markkinoille saattaminen Hyvinvointialan profiilinnosto kansallisella tasolla Kansallisten kehittämistarpeitten esille nosto (alv-käytännöt, verovähen-nysoikeudet, KELA-korvaukset yms.) TuLaKi

7 TOIMINTA 2007 Valtakunnan tasolla:
Luodaan verkoston viestintäkanavat ja sivusto ( Sovitaan yhteistyömuodoista hyvinvointi-Osken kanssa Organisoidaan hyvien käytäntöjen dokumentointi ja systemaattinen tiedon levittäminen ja kokemusten vaihto Kartoitetaan tarvetta ja mahdollisuutta osallistua EU:n 7. puiteohjelman terveysteknologiahakuun Kartoitetaan hyvinvointiliiketoimintaa rajoittavaa säännöstöä ja laaditaan suunnitelma, kuinka muutostarpeet nostetaan kansalliseen keskusteluun Seudun tasolla: Hoivatoimijoiden verkosto: säännölliset tapaamiset, ajankohtaiset asiat, tiedotus, kehittämishankkeet, koulutus, seminaarit Vastuu: Kehittämiskeskus Oy Häme ja seudun yhteyshenkilöt (Vuokko Lehtimäki, Anne Laakso) TuLaKi

8 Itsenäinen suoriutuminen – Toimintalinja 2
HYVINVOINTIVERKOSTO Itsenäinen suoriutuminen – Toimintalinja 2 Taustaa: v suunnitteluvaiheessa mukana 16 ohjelma-aluetta Kaudelle mukaan ilmoittautunut 21 ohjelma-aluetta Koordinointi: Joensuun seutu/Pohjois-Karjalan amk/Itsenäisen suoriutumisen Innovaatiokeskus ISAK Tavoite: Käynnistää valtakunnallinen, teemaan liittyvä kehittämisohjelma ja siihen liittyvä hankekokonaisuus mukana olevien seutujen kanssa Edistää itsenäisen suoriutumisen teemaan liittyvien hyvien käytäntöjen tunnistamista, mallintamista, soveltamista ja levittämistä Lisätä kaupunkiseutujen ja muiden alueiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä konkreettisen toiminnan kautta Edistää valtakunnallisten verkostojen ja konkreettisten yhteistyöhankkeiden syntymistä ja tutkimustiedon hyödyntämistä Vähentää päällekkäisyyksiä kehittämistoiminnassa TuLaKi

9 Mukaan ilmoittautuneet:
Etelä-Pirkanmaa Lahden aluekeskusohjelma Forssan seutu Mikkelin aluekeskusohjelma Hiiden pilotti Oulu Eteläinen Hämeenlinnan seutu Pietarsaari Itä-Uusimaa Porin seutu Joensuun seutu Raahen seutu Jyväskylä Salon seutu Kajaani Tampereen aluekeskusohjelma Kouvola Turun seutu Kauhajoen seutu Ylä-Savon aluekeskusohjelma Kuopio v alusta mukana TuLaKi

10 TuLaKi

11 TOIMINNALLISET TEKSTIILIT VAIKEAVAMMAISILLE
esiselvitys – Toteuttajat HAMK (Muotoilu) ja TTY Rahoittajat: Hämeenlinnan ja Tampereen seudun aluekeskus- ohjelmat ja HAMK Yhteistyökumppanit: Hämeenlinnan Perusturvakeskus (Päivä- toiminta) ja Pääjärven ky. Kiinnittyy Virvelinranta - vaikeavammaisten resurssikeskus- hankkeeseen ”Toiminnallisella tekstiilillä tai vaatteella tarkoitetaan tekstiilituotetta tai vaatetta, jossa on materiaaliteknologian, rakenne- tai muotoilullisten ratkaisujen kautta toteutettua toiminnallisuutta tai johon on tarkoituksen- mukaisella tavalla integroitu elektroniikkaa.” TuLaKi

12 Esiselvityksessä tutkitaan älykkääseen vaatteeseen
Sisältö: Esiselvityksessä tutkitaan älykkääseen vaatteeseen liittyvien uusien sovellusten mahdollisuuksia vaikea- vammaisten arjen ja elämänlaadun parantamisessa. Sovelluskohteiden identifiointi vaatii käyttäjätarpeen ja materiaali- ja tekstiiliteknologisten mahdollisuuksien samanaikaista kartoittamista. Lisäksi: - yritys- ja muiden yhteistyökumppaneiden hakeminen jatkorahoitusten selvittely TuLaKi

13 Käyttäjien todelliset tarpeet?
Mitä sovellusalueita voidaan löytää? HAMK Muotoilu: Käyttäjien todelliset tarpeet? TTYSmartWearLab: Tekstiili/materiaali-teknologiset mahdollisuudet? Olemassa oleva tieto ja sovellukset TuLaKi


Lataa ppt "ALUEKESKUKSET TuLaKi A. Metropolialue ITÄ-UUSIMAA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google