Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mikä on hyvää hanketoimintaa? 20.8.2010 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ryhmäpäällikkö Anna-Liisa Hietala.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mikä on hyvää hanketoimintaa? 20.8.2010 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ryhmäpäällikkö Anna-Liisa Hietala."— Esityksen transkriptio:

1 Mikä on hyvää hanketoimintaa? 20.8.2010 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ryhmäpäällikkö Anna-Liisa Hietala

2 Mikä on hyvää hanketoimintaa?  Esimerkki hankkeen valmistelusta –Työperäisen maahanmuuton edistämishanke  Hankkeen suunnittelussa huomioitavaa 2.7.2014Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ryhmäpäällikkö Anna-Liisa Hietala 2

3 Esimerkki hankkeen valmistelusta Lähtötilanne  Keväällä 2007 työministeriöstä TE-keskuksiin saatiin Manner- Suomen kehittämisohjelmien linjaukset, mm. toimintalinja 4, kehittämisohjelma 1.  Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen edistämällä työperäistä maahanmuuttoa 2.7.2014Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 3

4 Hankkeen kysyntälähtöisyys  Pohjois-Pohjanmaan tilanne –Tietyillä aloilla korkeasuhdanteen aikana oli työvoimapulaa –Alueella ei ollut maahanmuuttostrategiaa  TE-keskuksessa valmisteltiin alueen tarpeista lähtevä –Työperäisen maahanmuuton edistämishanke, joka vastasi sisällöltään ESR Manner-Suomen kehittämisohjelman linjauksia –Kolmivuotinen projekti käynnistyi 15.5.2008 2.7.2014Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 4

5 Työperäisen maahanmuuton edistämishanke Tavoitteet 1. Tehdä selvitys rekrytointitarpeesta 2. Laatia Pohjois-Pohjanmaalle maahanmuuttostrategia –Linjataan maahanmuuttajakysymyksiä tuleville vuosille –Strategia laaditaan strategiaprosessina jossa ovat mukana yritysten lisäksi muut maahanmuuttoasioiden parissa toimivat tahot 3. Kehittää työnantajien tarpeiden pohjalta yhteinen järjestelmä/ palveluverkosto 2.7.2014Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 5

6 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia, toimintalinjat 1. Kansainvälistyminen ja monimuotoisuuden tukeminen  1.1. Monimuotoisuuden tukeminen kouluissa, työyhteisöissä ja ihmisten arjessa –1.1.1. Kansainvälisyyskasvatus esikouluista korkeakouluihin –1.1.2. Työelämän monimuotoisuuden tukeminen eri kulttuuritaustasta tulevia vaikutteita hyödyntäen –1.1.3. Monikulttuurisen vuorovaikutuksen tukeminen ihmisten arjessa tietoisuutta ja ymmärrystä lisäämällä  1.2 Kansainvälistymisen tukeminen –1.2.1. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen monikulttuurisia taitoja vahvistamalla –1.2.2. Oppilaitosten ja opiskelijoiden kansainvälistymisen edistäminen –1.2.3. Ulkomailla asuvien Pohjois-pohjanmaalaisten verkoston hyödyntäminen  - Asenteisiin vaikuttaminen  - Kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden näkeminen vahvuutena 2.7.2014Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 6

7 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia, toimintalinjat 2. Yrittäjyyden tukeminen ja ulkomaalaisen työvoiman rekrytointi  2.1 Maahanmuuttajien tai Suomeen aikovien ulkomaalaisten työllistyminen yrittäjänä –2.1.1. Maahanmuuttajien yrittäjyyden edistäminen –2.1.2. Yrittäjyys Suomessa tietopakettien kehittäminen ja aktiivinen tiedotus  2.2 Ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnin tukeminen –2.2.1. Tulevaisuuden työvoimatarpeiden kartoittaminen ammattiryhmittäin (ennakointi) –2.2.2. Yhteisten rekrytointitoimintamallien luominen tai olemassa olevien levittäminen –2.2.3. Integroitujen info- ja neuvontapisteiden kehittäminen –2.2.4. Alueen vetovoimatekijöihin panostaminen  2.3 Koulutusmallien ja koulutuksen ennakoinnin kehittäminen –2.3.1. Koulutussuunnittelun kehittäminen ja ennakointimallien luominen –2.3.2. Tutkintojen ja osaamisen vertailtavuuden kehittäminen –2.3.3. Täsmä- ja jatkokoulutusmallien kehittäminen maahanmuuttajille  Ulkomaalaisten työllistyminen yrittäjänä  Ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnin tukeminen sen eri vaiheissa  Osaamisen kartoitus ja sen täydentäminen 2.7.2014Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 7

8 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia, toimintalinjat 3. Kotouttamispalvelujen kehittäminen ja maakunnallisen yhteistyön ja verkostojen kehittäminen  3.1 Kotouttamispalveluiden kehittäminen –3.1.1. Kotouttamisen palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen –3.1.2. Työnantajien roolin vahvistaminen kotouttamisessa –3.1.3. Maahanmuuttajien tarvelähtöisen kotouttamisen kehittäminen  3.2 Maakunnallisen yhteistyön vahvistaminen kotouttamisessa –3.2.1 Hajallaan olevan tiedon kokoaminen, tietojen ja kokemusten vaihto kuntien välillä sekä hyödyntäminen päätöksenteossa –3.2.2 Maakunnan yhteisen kotouttamis- ja maahanmuuttotyöntekijän perustaminen - Kotouttamisen palvelurakenteen kehittäminen tarvelähtöisesti - Kotouttamistoimijoiden yhteistyö ja tietojen vaihto 2.7.2014Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 8

9 Hankkeen suunnittelussa huomioitavaa 1. Kuka? –Toteuttajaorganisaatio, yksin vai yhdessä muiden kanssa? Päätoteuttaja, mahdolliset osatoteuttajat. 2. Mitä? –Konkreettiset toimenpiteet ja vastuut –Mihin tavoitteeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua. –Liittyykö johonkin muuhun hankkeeseen 3. Missä? –Toiminta-alue (kunta, maakunta vai ylimaakunnallinen hanke) 4. Milloin? –Aikataulutus vaiheittain/vuosittain 5. Rahoitus? –tukirahoitus, omarahoitus ja kuntarahoitus 2.7.2014Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 9

10 Hankkeen suunnittelussa huomioitavaa  Onko muita vastaavia hankkeita jo käynnissä, mitä uutta hankkeellani saataisiin aikaiseksi? Benchmarking  Tarvitseeko hanke joitain lupia, sopimuksia tai suostumuksia toteutuakseen?  Kustannuksia voidaan korvata vain jälkikäteen kuluja vastaan  EU-rahoitus on julkista, hanketiedot ovat nähtävillä www.rakennerahastot.fi –sivuilla  ELY-keskus tiedottaa kuukausittain myönnetyistä avustuksista 2.7.2014Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 10

11 Hankkeen suunnittelussa huomioitavaa  Työttömiin kohdistuvissa hankkeissa yhteys TE-toimistoon etukäteen  Muihin yhteistyökumppaneihin myös yhteydet etukäteen  Arvioi työllisyys- ja yritysvaikutukset realistisiksi, samoin ympäristövaikutukset  Miten toiminta jatkuu hankkeen jälkeen? 2.7.2014Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 11


Lataa ppt "Mikä on hyvää hanketoimintaa? 20.8.2010 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ryhmäpäällikkö Anna-Liisa Hietala."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google